Lieferungen - 330306-2022

20/06/2022    S117

Polen-Hajnówka: Magnet-Resonanz-Anlage

2022/S 117-330306

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 098-268539)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Postanschrift: ul. Doc. Adama Dowgirda 9
Ort: Hajnówka
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Postleitzahl: 17-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Gierasimiuk
E-Mail: zam.publiczne@spzozhajnowka.pl
Telefon: +48 856829242
Fax: +48 856842679
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.spzozhajnowka.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup aparatu Rezonansu Magnetycznego, systemu PACS wraz z jego instalacją i integracją z systemem szpitalnym HIS oraz przebudowa i rozbudowa pracowni rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej

Referenznummer der Bekanntmachung: 2022/PN/RBRM/01
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33111610 Magnet-Resonanz-Anlage
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) dostawa, instalacja, montaż, uruchomienie urządzenia rezonansu magnetycznego wraz z instalacją systemu PACS oraz integracją ze szpitalnym systemem HIS i RIS, szkolenie personelu; szczegółowy opis parametrów technicznych rezonansu magnetycznego określono w Załączniku nr 2 a, będącym integralną częścią SWZ

2) przebudowa z rozbudową pomieszczeń na potrzeby utworzenia Pracowni rezonansu magnetycznego (RM) i tomografii komputerowej (TK) placówki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce . Wszystkie prace w zakresie wchodzą w zakres rzeczowy Wykonawcy. Minimalny zakres prac jaki Wykonawca powinien wykonać zawiera (załącznik nr 2 c – PFU.):

2. Zamówienie zostanie zrealizowane w sposób kompleksowy i kompletny, umożliwiający korzystanie z pomieszczeń pracowni RM i TK oraz urządzeń RM wraz z niezbędnym dla niego systemem i wyposażeniem „pod klucz”, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/06/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 098-268539

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 25/08/2022
muss es heißen:
Tag: 21/09/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 24/06/2022
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 09:10
muss es heißen:
Tag: 24/06/2022
Ortszeit: 09:10
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: