Lieferungen - 330347-2022

20/06/2022    S117

Slovenija-Ljubljana: Televizijska in avdiovizualna oprema

2022/S 117-330347

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Blago

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2022/S 098-268696)

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Nacionalna identifikacijska številka: 5056497000
Poštni naslov: Kolodvorska ulica 2
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Alenka Rome
E-naslov: alenka.rome@rtvslo.si
Telefon: +386 14752189
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.rtvslo.si/razpisi

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Nakup kamkorderjev z dodatno opremo in objektivov - po sklopih

Referenčna številka dokumenta: JN-B0990
II.1.2)Glavna koda CPV
32320000 Televizijska in avdiovizualna oprema
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je nakup kamkorderjev z dodatno opremo in objektivov. Oprema bo namenjena produkciji televizijskih programov na RTV Slovenija.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
15/06/2022
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2022/S 098-268696

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: IV.2.2
Besedilo:
Datum: 23/06/2022
Lokalni čas: 09:00
Se glasi:
Datum: 04/07/2022
Lokalni čas: 09:00
Številka oddelka: IV.2.7
Besedilo:
Datum: 23/06/2022
Lokalni čas: 13:00
Se glasi:
Datum: 04/07/2022
Lokalni čas: 13:00
Številka oddelka: VI.3
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj:
Besedilo:
Datum: 15/06/2022
Lokalni čas: 10:00
Se glasi:
Datum: 28/06/2022
Lokalni čas: 10:00
VII.2)Druge dodatne informacije:

Naročnik je podaljšal rok za oddajo in odpiranje ponudb ter rok za sprejem ponudnikovih vprašanj.

Nadalje je ponudnik spremenil tudi zahtevnai rok dobave.

Vse spremembe so razivdne tudi v popavljenih verzijah dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila JN-B0990, ki so naložene na strežnik.

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/448493/POPRAVLJENA_DOKUMENTACIJA_ZA_OBJAVO_15.6.22.zip