A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 330464-2017

23/08/2017    S160

Magyarország-Budapest: Előzetes megvalósíthatósági tanulmány és technológiai demonstráció

2017/S 160-330464

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK16725
Postai cím: Andrássy út 100.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fazekas Terézia
E-mail: fazekas@ifka.hu
Telefon: +36 13122213
Fax: +36 13320787
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ifka.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ifka.hu/kozbeszerzes
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.ifka.hu/kozbeszerzes
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Prime Consulting Kft.
Postai cím: Pálya u. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Dull Attila, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
E-mail: dull.attila@primeconsulting.hu
Telefon: +36 302537574
Fax: +36 13122213
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.primeconsulting.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: nonprofit gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: iparfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Ipar 4.0 mintagyár demonstrációs és fejlesztési szolgáltatás beszerzése 6 részben a GINOP-1.1.3-16-2017-00001 sz. projekt keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
73420000 Előzetes megvalósíthatósági tanulmány és technológiai demonstráció
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ipar 4.0 mintagyár demonstrációs és fejlesztési szolgáltatás beszerzése a GINOP-1.1.3-16-2017-00001 sz. projekt keretében az alábbi részek tekintetében:

1. Rész – Feldolgozóipari (preferáltan: műanyag- vagy fémfeldolgozó vagy folyamatipari) demonstrációs és fejlesztési mintagyár szolgáltatás.

2. Rész – Feldolgozóipari (preferáltan: járműipari vagy gépipari) demonstrációs és fejlesztési mintagyár szolgáltatás.

3. Rész – Feldolgozóipari (preferáltan: elektronikai) demonstrációs és fejlesztési mintagyár szolgáltatás.

4. Rész – Feldolgozóipari (preferáltan: műanyag- vagy fémfeldolgozó vagy folyamatipari) demonstrációs mintagyár szolgáltatás.

5. Rész – Feldolgozóipari (preferáltan: járműipari vagy gépipari) demonstrációs mintagyár szolgáltatás.

6. Rész – Feldolgozóipari (preferáltan: elektronikai) demonstrációs mintagyár szolgáltatás.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 646 968 750.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 1
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Megbízási keretszerződés feldolgozóipari (preferáltan: műanyag- vagy fémfeldolgozó vagy folyamatipari) demonstrációs és fejlesztési mintagyár szolgáltatásra vonatkozóan

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
73420000 Előzetes megvalósíthatósági tanulmány és technológiai demonstráció
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
NUTS-kód: HUZ EXTRA-REGIO
A teljesítés fő helyszíne:

Nyertes ajánlattevő által biztosított gyártóegység.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen rész tárgya Ipar 4.0 mintagyár demonstrációs és fejlesztési szolgáltatás beszerzése a GINOP-1.1.3-16-2017-00001 sz. kiemelt projekt keretében a feldolgozóiparban (preferáltan a műanyag- vagy fémfeldolgozó vagy folyamatiparban).

A projekt célja: a magyarországi, feldolgozóipari kkv-k digitális transzformációjának elősegítése, az Ipar 4.0 termelési rendszereinek technológiai, ipari automatizálási, vezérlési stb. megoldások iránti nyitottságának fokozása. A Projektben Közép-Magyarországi Régión kívüli székhellyel és/vagy telephellyel rendelkező kkv-k vesznek részt.

Részfeladatok:

1. Ipar 4.0 rendszerszintű megoldások és működés demonstrálása.

Demonstráció előkészítése: Nyertes ajánlattevő (AT) köteles Ajánlatkérő (AK) részére strukturált adatszolgáltatást nyújtani a demonstrációs szolgáltatások nyújtásához szükséges egységes demonstrációs anyagok elkészítéséhez, valamint ezen dokumentum alapján köteles az egyedi, gyárspecifikus demonstrációs anyagok elkészítésére.

Demonstráció: A nyertes AT által biztosított mintagyárban Ipar 4.0 üzleti megoldások, üzleti modellek és technológiák valós működési környezetben történő bemutatása történik a projektben résztvevő kkv-k számára. Ennek célja, hogy a kkv-k megismerjék, hogy a Mintagyárak milyen Ipar 4.0 megoldásokat használnak, azok hogyan támogatják üzleti folyamataikat és milyen előnyöket realizáltak. Nyertes AT-nek képesnek kell lennie mindazon Ipar4.0. megoldásokat demonstrálnia, amiket a 2. sz. ért. szempont tekintetében vállalt. Ezek közül a ténylegesen demonstrálandó Ipar4.0. megoldások körét AK határozza meg az egyedi, gyárspecifikus demonstrációs anyagokban.

A demonstrációkon a 8-15 kkv munkatárs vesz részt, a demonstrációk hossza kb. 3 óra.

A Program közel kétéves időtartama alatt a nyertes AT előre láthatóan 800 kkv szakembert fogad. Ez résztvevő- és a csoportlétszámától függően 50-120 demonstrációt jelent.

2. Fejlesztési tevékenységek

Fejlesztés előkészítése: Nyertes AT köteles AK részére strukturált adatszolgáltatást nyújtani a fejlesztési szolgáltatások nyújtásához szükséges egységes fejlesztési anyagok elkészítéséhez, valamint ezen dokumentum alapján köteles az egyedi, gyárspecifikus fejlesztési anyagok elkészítésére.

2.1. Termelésmenedzsment workshop kkv-k számára.

A nyertes AT 2x1 napos termelésmenedzsment workshopokat tart saját telephelyén a programban résztvevő kkv-k számára. A workshop célja, hogy a kkv tulajdonosok és vezetők felismerjék, az Ipar 4.0 beruházások versenyképesség-növelési hatása a technológiák és a termelési módszertanok együttes fejlesztésével lehet csak hatékony.

A Program kétéves időtartama során a demonstrációs és fejlesztési szolgáltatáscsomagot nyújtó Mintagyár előre láthatóan 450 fő számára tart 2x1 napos workshopokat a kkv-k számára, átlagosan 10 fős csoportokban.

2.2. Esettanulmány: Ipar 4.0 működés bemutatása workshop.

A nyertes AT egy-egy konkrét, a Mintagyárban működő Ipar 4.0 megoldás megvalósításának esettanulmány¬szerű feldolgozását demonstrálja workshop-ok keretében a kkv-k számára.

Nyertes AT-nek képesnek kell lennie mindazon I4.0. megoldások tekintetében workshopot tartania, amiket a 2. sz. ért. szempont tekintetében vállalt. Ezek közül a ténylegesen demonstrálandó Ipar4.0. megoldások körét AK határozza meg.

A Program során a nyertes ajánlattevő előre láthatóan 500 fő számára tart 2x félnapos (2 x 4 órás) workshop-okat a Program közel kétéves időtartama alatt.

A fenti feladatok részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.

A fenti szolgáltatások megvalósítására Ajánlatkérő megbízási keretszerződést kíván kötni, látogatóként meghatározott egységár alapján történő elszámolással. A keretszerződés maximális értéke: nettó 171 475 000 HUF.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A műszaki leírásban kötelezően előírt 5 db Ipar 4.0. megoldáson felül ajánlattevő hány db Ipar 4.0 megoldás demonstrálását vállalja? (min: 0 db, max: 9 db) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 171 475 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 20
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.1.3-16-2017-00001. A támogatási szerződés aláírásának dátuma: 2017.06.13.
II.2.14)További információk

A II.2.13. pontban megjelölt támogatás intenzitása 100,000000 %.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Megbízási keretszerződés Feldolgozóipari (preferáltan: járműipari vagy gépipari) demonstrációs és fejlesztési mintagyár szolgáltatásra vonatkozóan

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
73420000 Előzetes megvalósíthatósági tanulmány és technológiai demonstráció
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
NUTS-kód: HUZ EXTRA-REGIO
A teljesítés fő helyszíne:

Nyertes ajánlattevő által biztosított gyártóegység.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen rész tárgya Ipar 4.0 mintagyár demonstrációs és fejlesztési szolgáltatás beszerzése a GINOP-1.1.3-16-2017-00001 sz. kiemelt projekt keretében a feldolgozóiparban (preferáltan a jármű- vagy gépiparban).

A projekt célja: a magyarországi, feldolgozóipari kkv-k digitális transzformációjának elősegítése, az Ipar 4.0 termelési rendszereinek technológiai, ipari automatizálási, vezérlési stb. megoldások iránti nyitottságának fokozása. A Projektben Projektben Közép-Magyarországi Régión kívüli székhellyel és/vagy telephellyel rendelkező kkv-k vesznek részt.

Részfeladatok:

1. Ipar 4.0 rendszerszintű megoldások és működés demonstrálása.

Demonstráció előkészítése: Nyertes ajánlattevő (AT) köteles Ajánlatkérő (AK) részére strukturált adatszolgáltatást nyújtani a demonstrációs szolgáltatások nyújtásához szükséges egységes demonstrációs anyagok elkészítéséhez, valamint ezen dokumentum alapján köteles az egyedi, gyárspecifikus demonstrációs anyagok elkészítésére.

Demonstráció: A nyertes AT által biztosított mintagyárban Ipar 4.0 üzleti megoldások, üzleti modellek és technológiák valós működési környezetben történő bemutatása történik a projektben résztvevő kkv-k számára. Ennek célja, hogy a kkv-k megismerjék, hogy a Mintagyárak milyen Ipar 4.0 megoldásokat használnak, azok hogyan támogatják üzleti folyamataikat és milyen előnyöket realizáltak. Nyertes AT-nek képesnek kell lennie mindazon Ipar4.0. megoldásokat demonstrálnia, amiket a 2. sz. ért. szempont tekintetében vállalt. Ezek közül a ténylegesen demonstrálandó Ipar4.0. megoldások körét AK határozza meg az egyedi, gyárspecifikus megalapozó dokumentumokban.

A demonstrációkon a 8-15 kkv munkatárs vesz részt, a demonstrációk hossza kb. 3 óra.

A Program közel kétéves időtartama alatt a nyertes AT előre láthatóan 800 kkv szakembert fogad. Ez résztvevő- és a csoportlétszámától függően 50-120 demonstrációt jelent.

2. Fejlesztési tevékenységek.

Fejlesztés előkészítése: Nyertes AT köteles AK részére strukturált adatszolgáltatást nyújtani a fejlesztési szolgáltatások nyújtásához szükséges egységes fejlesztési anyagok elkészítéséhez, valamint ezen dokumentum alapján köteles az egyedi, gyárspecifikus fejlesztési anyagok elkészítésére.

2.1. Termelésmenedzsment workshop kkv-k számára

A nyertes AT 2x1 napos termelésmenedzsment workshopokat tart saját telephelyén a programban résztvevő kkv-k számára. A workshop célja, hogy a kkv tulajdonosok és vezetők felismerjék, az Ipar 4.0 beruházások versenyképesség-növelési hatása a technológiák és a termelési módszertanok együttes fejlesztésével lehet csak hatékony.

A Program kétéves időtartama során a demonstrációs és fejlesztési szolgáltatáscsomagot nyújtó Mintagyár előre láthatóan 450 fő számára tart 2x1 napos workshopokat a kkv-k számára, átlagosan 10 fős csoportokban.

2.2. Esettanulmány: Ipar 4.0 működés bemutatása workshop.

A nyertes AT egy-egy konkrét, a Mintagyárban működő Ipar 4.0 megoldás megvalósításának esettanulmány¬szerű feldolgozását demonstrálja workshop-ok keretében a kkv-k számára.

Nyertes AT-nek képesnek kell lennie mindazon I4.0. megoldások tekintetében workshopot tartania, amiket a 2. sz. ért. szempont tekintetében vállalt. Ezek közül a ténylegesen demonstrálandó Ipar4.0. megoldások körét AK határozza meg.

A Program során a nyertes ajánlattevő előre láthatóan 485 fő számára tart 2x félnapos (2 x 4 órás) workshop-okat a Program közel kétéves időtartama alatt.

A fenti feladatok részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.

A fenti szolgáltatások megvalósítására Ajánlatkérő megbízási keretszerződést kíván kötni, látogatóként meghatározott egységár alapján történő elszámolással. A keretszerződés maximális értéke: nettó 170 031 250 HUF.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A műszaki leírásban kötelezően előírt 5 db Ipar 4.0. megoldáson felül ajánlattevő hány db Ipar 4.0 megoldás demonstrálását vállalja? (min: 0 db, max: 9 db) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 170 031 250.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 20
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.1.3-16-2017-00001. A támogatási szerződés aláírásának dátuma: 2017.06.13.
II.2.14)További információk

A II.2.13. pontban megjelölt támogatás intenzitása 100 %.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Megbízási keretszerződés feldolgozóipari (preferáltan: elektronikai) demonstrációs és fejlesztési mintagyár szolgáltatásra vonatkozóan

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
73420000 Előzetes megvalósíthatósági tanulmány és technológiai demonstráció
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
NUTS-kód: HUZ EXTRA-REGIO
A teljesítés fő helyszíne:

Nyertes ajánlattevő által biztosított gyártóegység.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. Ipar 4.0 rendszerszintű megoldások és működés demonstrálása.

Demonstráció előkészítése: Nyertes ajánlattevő (AT) köteles Ajánlatkérő (AK) részére strukturált adatszolgáltatást nyújtani a demonstrációs szolgáltatások nyújtásához szükséges egységes demonstrációs anyagok elkészítéséhez, valamint ezen dokumentum alapján köteles az egyedi, gyárspecifikus demonstrációs anyagok elkészítésére.

Demonstráció: A nyertes AT által biztosított mintagyárban Ipar 4.0 üzleti megoldások, üzleti modellek és technológiák valós működési környezetben történő bemutatása történik a projektben résztvevő kkv-k számára. Ennek célja, hogy a kkv-k megismerjék, hogy a Mintagyárak milyen Ipar 4.0 megoldásokat használnak, azok hogyan támogatják üzleti folyamataikat és milyen előnyöket realizáltak. Nyertes AT-nek képesnek kell lennie mindazon Ipar4.0. megoldásokat demonstrálnia, amiket a 2. sz. ért. szempont tekintetében vállalt. Ezek közül a ténylegesen demonstrálandó Ipar4.0. megoldások körét AK határozza meg az egyedi, gyárspecifikus demonstrációs anyagokban.

A demonstrációkon a 8-15 kkv munkatárs vesz részt, a demonstrációk hossza kb. 3 óra.

A Program közel kétéves időtartama alatt a nyertes AT előre láthatóan 800 kkv szakembert fogad. Ez résztvevő- és a csoportlétszámától függően 50-120 demonstrációt jelent.

2. Fejlesztési tevékenységek.

Fejlesztés előkészítése: Nyertes AT köteles AK részére strukturált adatszolgáltatást nyújtani a fejlesztési szolgáltatások nyújtásához szükséges egységes fejlesztési anyagok elkészítéséhez, valamint ezen dokumentum alapján köteles az egyedi, gyárspecifikus fejlesztési anyagok elkészítésére.

2.1. Termelésmenedzsment workshop kkv-k számára

A nyertes AT 2x1 napos termelésmenedzsment workshopokat tart saját telephelyén a programban résztvevő kkv-k számára. A workshop célja, hogy a kkv tulajdonosok és vezetők felismerjék, az Ipar 4.0 beruházások versenyképesség-növelési hatása a technológiák és a termelési módszertanok együttes fejlesztésével lehet csak hatékony.

A Program kétéves időtartama során a demonstrációs és fejlesztési szolgáltatáscsomagot nyújtó Mintagyár előre láthatóan 450 fő számára tart 2x1 napos workshopokat a kkv-k számára, átlagosan 10 fős csoportokban.

2.2. Esettanulmány: Ipar 4.0 működés bemutatása workshop.

A nyertes AT egy-egy konkrét, a Mintagyárban működő Ipar 4.0 megoldás megvalósításának esettanulmány¬szerű feldolgozását demonstrálja workshop-ok keretében a kkv-k számára.

Nyertes AT-nek képesnek kell lennie mindazon I4.0. megoldások tekintetében workshopot tartania, amiket a 2. sz. ért. szempont tekintetében vállalt. Ezek közül a ténylegesen demonstrálandó Ipar4.0. megoldások körét AK határozza meg.

A Program során a nyertes ajánlattevő előre láthatóan 470 fő számára tart 2x félnapos (2 x 4 órás) workshop-okat a Program közel kétéves időtartama alatt.

A fenti feladatok részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.

A fenti szolgáltatások megvalósítására Ajánlatkérő megbízási keretszerződést kíván kötni, látogatóként meghatározott egységár alapján történő elszámolással. A keretszerződés maximális értéke: nettó 168 587 500 HUF.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A műszaki leírásban kötelezően előírt 5 db Ipar 4.0. megoldáson felül ajánlattevő hány db Ipar 4.0 megoldás demonstrálását vállalja? (min: 0 db, max: 9 db) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 168 587 500.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 20
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.1.3-16-2017-00001. A támogatási szerződés aláírásának dátuma: 2017.06.13.
II.2.14)További információk

A II.2.13. pontban megjelölt támogatás intenzitása 100 %.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Megbízási keretszerződés feldolgozóipari (preferáltan: műanyag- vagy fémfeldolgozó vagy folyamatipari) demonstrációs mintagyár szolgáltatásra vonatkozóan

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
73420000 Előzetes megvalósíthatósági tanulmány és technológiai demonstráció
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
NUTS-kód: HUZ EXTRA-REGIO
A teljesítés fő helyszíne:

Nyertes ajánlattevő által biztosított gyártóegység.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen rész tárgya Ipar 4.0 mintagyár demonstrációs és fejlesztési szolgáltatás beszerzése a GINOP-1.1.3-16-2017-00001 sz. kiemelt projekt keretében a feldolgozóiparban (preferáltan a műanyag- fémfeldolgozó- vagy folyamatiparban).

A kiemelt projekt célja: a magyarországi, feldolgozóiparban tevékenykedő mikro-, kis-, és középvállalkozások digitális transzformációjának elősegítése, az Ipar 4.0 termelési rendszereinek technológiai, ipari automatizálási, vezérlési stb. megoldások iránti nyitottságának fokozása. A Projektben az Európai Uniós támogatási szabályozás miatt a Projektben Közép-Magyarországi Régión kívüli székhellyel és/vagy telephellyel rendelkező kkv-k vesznek részt.

A nyertes ajánlattevő által megvalósítandó demonstrációs szolgáltatás az alábbi részfeladatokat foglalja magában:

1. Demonstrációs tevékenységek.

Demonstráció előkészítése: Nyertes ajánlattevő (AT) köteles Ajánlatkérő (AK) részére strukturált adatszolgáltatást nyújtani a demonstrációs szolgáltatások nyújtásához szükséges egységes demonstrációs anyagok elkészítéséhez, valamint ezen dokumentum alapján köteles az egyedi, gyárspecifikus demonstrációs anyagok elkészítésére.

Demonstráció: A nyertes AT által biztosított mintagyárban Ipar 4.0 üzleti megoldások, üzleti modellek és technológiák valós működési környezetben történő bemutatása történik a projektben résztvevő kkv-k számára. Ennek célja, hogy a kkv-k megismerjék, hogy a Mintagyárak milyen Ipar 4.0 megoldásokat használnak, azok hogyan támogatják üzleti folyamataikat és milyen előnyöket realizáltak. Nyertes ajánlattevőnek képesnek kell lennie mindazon Ipar4.0. megoldásokat demonstrálnia, amiket a 2. sz. értékelési szempont tekintetében vállalt. Ezek közül a ténylegesen demonstrálandó Ipar4.0. megoldások körét Ajánlatkérő határozza meg az egyedi, gyárspecifikus demonstrációs anyagokban.

A demonstrációkon a 8-15 kkv munkatárs vesz részt, a demonstrációk hossza kb. 3 óra.

A Program közel kétéves időtartama alatt a nyertes AT előre láthatóan 200 kkv szakembert fogad. Ez résztvevő- és a csoportlétszámától függően 20-50 demonstrációt jelent.

2. Fejlesztési tevékenységek.

Fejlesztés előkészítése: Nyertes AT köteles AK részére strukturált adatszolgáltatást nyújtani a fejlesztési szolgáltatások nyújtásához szükséges egységes fejlesztési anyagok elkészítéséhez, valamint ezen dokumentum alapján köteles az egyedi, gyárspecifikus fejlesztési anyagok elkészítésére.

2.1. Esettanulmány: Ipar 4.0 működés bemutatása workshop

A nyertes ajánlattevő egy-egy konkrét, a Mintagyárban működő Ipar 4.0 megoldás megvalósításának esettanulmány¬szerű feldolgozását demonstrálja workshop-ok keretében a kkv-k számára.

Nyertes ajánlattevőnek képesnek kell lennie mindazon I4.0. megoldások tekintetében workshopot tartania, amiket a 2. sz. értékelési szempont tekintetében vállalt. Ezek közül a ténylegesen demonstrálandó Ipar4.0. megoldások körét Ajánlatkérő határozza meg az egyedi, gyárspecifikus fejlesztési anyagokban.

A Program során a Mintagyárak előre láthatóan 180 fő számára tartanak 2x félnapos (2 x 4 órás) workshop-okat a Program közel kétéves időtartama alatt.

A fenti feladatok részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.

A fenti szolgáltatások megvalósítására Ajánlatkérő megbízási keretszerződést kíván kötni, látogatóként meghatározott egységár alapján történő elszámolással. A keretszerződés maximális értéke: nettó 46 300 000 HUF.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A műszaki leírásban kötelezően előírt 3 db Ipar 4.0. megoldáson felül ajánlattevő hány db Ipar 4.0 megoldás demonstrálását vállalja? (min: 0 db, max:11 db) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 46 300 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 20
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.1.3-16-2017-00001. A támogatási szerződés aláírásának dátuma: 2017.06.13.
II.2.14)További információk

A II.2.13. pontban megjelölt támogatás intenzitása 100 %.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Megbízási keretszerződés feldolgozóipari (preferáltan: járműipari vagy gépipari) demonstrációs mintagyár szolgáltatásra vonatkozóan

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
73420000 Előzetes megvalósíthatósági tanulmány és technológiai demonstráció
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
NUTS-kód: HUZ EXTRA-REGIO
A teljesítés fő helyszíne:

Nyertes ajánlattevő által biztosított gyártóegység.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen rész tárgya Ipar 4.0 mintagyár demonstrációs és fejlesztési szolgáltatás beszerzése a GINOP-1.1.3-16-2017-00001 sz. kiemelt projekt keretében a feldolgozóiparban (preferáltan a jármű- vagy gépiparban).

A kiemelt projekt célja: a magyarországi, feldolgozóiparban tevékenykedő mikro-, kis-, és középvállalkozások digitális transzformációjának elősegítése, az Ipar 4.0 termelési rendszereinek technológiai, ipari automatizálási, vezérlési stb. megoldások iránti nyitottságának fokozása. A Projektben az Európai Uniós támogatási szabályozás miatt a Projektben Közép-Magyarországi Régión kívüli székhellyel és/vagy telephellyel rendelkező kkv-k vesznek részt.

A nyertes ajánlattevő által megvalósítandó demonstrációs szolgáltatás az alábbi részfeladatokat foglalja magában:

1. Demonstrációs tevékenységek.

Demonstráció előkészítése: Nyertes ajánlattevő (AT) köteles Ajánlatkérő (AK) részére strukturált adatszolgáltatást nyújtani a demonstrációs szolgáltatások nyújtásához szükséges egységes demonstrációs anyagok elkészítéséhez, valamint ezen dokumentum alapján köteles az egyedi, gyárspecifikus demonstrációs anyagok elkészítésére.

Demonstráció: A nyertes AT által biztosított mintagyárban Ipar 4.0 üzleti megoldások, üzleti modellek és technológiák valós működési környezetben történő bemutatása történik a projektben résztvevő kkv-k számára. Ennek célja, hogy a kkv-k megismerjék, hogy a Mintagyárak milyen Ipar 4.0 megoldásokat használnak, azok hogyan támogatják üzleti folyamataikat és milyen előnyöket realizáltak. Nyertes ajánlattevőnek képesnek kell lennie mindazon Ipar4.0. megoldásokat demonstrálnia, amiket a 2. sz. értékelési szempont tekintetében vállalt. Ezek közül a ténylegesen demonstrálandó Ipar4.0. megoldások körét Ajánlatkérő határozza meg az egyedi, gyárspecifikus demonstrációs anyagokban.

A demonstrációkon a 8-15 kkv munkatárs vesz részt, a demonstrációk hossza kb. 3 óra.

A Program közel kétéves időtartama alatt a nyertes AT előre láthatóan 200 kkv szakembert fogad. Ez résztvevő- és a csoportlétszámától függően 20-50 demonstrációt jelent.

2. Fejlesztési tevékenységek.

Fejlesztés előkészítése: Nyertes AT köteles AK részére strukturált adatszolgáltatást nyújtani a fejlesztési szolgáltatások nyújtásához szükséges egységes fejlesztési anyagok elkészítéséhez, valamint ezen dokumentum alapján köteles az egyedi, gyárspecifikus fejlesztési anyagok elkészítésére.

2.1. Esettanulmány: Ipar 4.0 működés bemutatása workshop.

A nyertes ajánlattevő egy-egy konkrét, a Mintagyárban működő Ipar 4.0 megoldás megvalósításának esettanulmány¬szerű feldolgozását demonstrálja workshop-ok keretében a kkv-k számára.

Nyertes ajánlattevőnek képesnek kell lennie mindazon I4.0. megoldások tekintetében workshopot tartania, amiket a 2. sz. értékelési szempont tekintetében vállalt. Ezek közül a ténylegesen demonstrálandó Ipar4.0. megoldások körét Ajánlatkérő határozza meg az egyedi, gyárspecifikus fejlesztési anyagokban.

A Program során a Mintagyárak előre láthatóan 175 fő számára tartanak 2x félnapos (2 x 4 órás) workshop-okat a Program közel kétéves időtartama alatt.

A fenti feladatok részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.

A fenti szolgáltatások megvalósítására Ajánlatkérő megbízási keretszerződést kíván kötni, látogatóként meghatározott egységár alapján történő elszámolással. A keretszerződés maximális értéke: nettó 45 625 000 HUF.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A műszaki leírásban kötelezően előírt 3 db Ipar 4.0. megoldáson felül ajánlattevő hány db Ipar 4.0 megoldás demonstrálását vállalja? (min: 0 db, max:11 db) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 45 625 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 20
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.1.3-16-2017-00001. A támogatási szerződés aláírásának dátuma: 2017.06.13.
II.2.14)További információk

A II.2.13. pontban megjelölt támogatás intenzitása 100 %.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Megbízási keretszerződés feldolgozóipari (preferáltan: elektronikai) demonstrációs mintagyár szolgáltatásra vonatkozóan

Rész száma: 6
II.2.2)További CPV-kód(ok)
73420000 Előzetes megvalósíthatósági tanulmány és technológiai demonstráció
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
NUTS-kód: HUZ EXTRA-REGIO
A teljesítés fő helyszíne:

Nyertes ajánlattevő által biztosított gyártóegység.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen rész tárgya Ipar 4.0 mintagyár demonstrációs és fejlesztési szolgáltatás beszerzése a GINOP-1.1.3-16-2017-00001 sz. kiemelt projekt keretében a feldolgozóiparban (preferáltan az elektronikai iparban).

A kiemelt projekt célja: a magyarországi, feldolgozóiparban tevékenykedő mikro-, kis-, és középvállalkozások digitális transzformációjának elősegítése, az Ipar 4.0 termelési rendszereinek technológiai, ipari automatizálási, vezérlési stb. megoldások iránti nyitottságának fokozása. A Projektben az Európai Uniós támogatási szabályozás miatt a Projektben Közép-Magyarországi Régión kívüli székhellyel és/vagy telephellyel rendelkező kkv-k vesznek részt.

A nyertes ajánlattevő által megvalósítandó demonstrációs szolgáltatás az alábbi részfeladatokat foglalja magában:

1. Demonstrációs tevékenységek.

Demonstráció előkészítése: Nyertes ajánlattevő (AT) köteles Ajánlatkérő (AK) részére strukturált adatszolgáltatást nyújtani a demonstrációs szolgáltatások nyújtásához szükséges egységes demonstrációs anyagok elkészítéséhez, valamint ezen dokumentum alapján köteles az egyedi, gyárspecifikus demonstrációs anyagok elkészítésére.

Demonstráció: A nyertes AT által biztosított mintagyárban Ipar 4.0 üzleti megoldások, üzleti modellek és technológiák valós működési környezetben történő bemutatása történik a projektben résztvevő kkv-k számára. Ennek célja, hogy a kkv-k megismerjék, hogy a Mintagyárak milyen Ipar 4.0 megoldásokat használnak, azok hogyan támogatják üzleti folyamataikat és milyen előnyöket realizáltak. Nyertes ajánlattevőnek képesnek kell lennie mindazon Ipar4.0. megoldásokat demonstrálnia, amiket a 2. sz. értékelési szempont tekintetében vállalt. Ezek közül a ténylegesen demonstrálandó Ipar4.0. megoldások körét Ajánlatkérő határozza meg az egyedi, gyárspecifikus demonstrációs anyagokban.

A demonstrációkon a 8-15 kkv munkatárs vesz részt, a demonstrációk hossza kb. 3 óra.

A Program közel kétéves időtartama alatt a nyertes AT előre láthatóan 200 kkv szakembert fogad. Ez résztvevő- és a csoportlétszámától függően 20-50 demonstrációt jelent.

2. Fejlesztési tevékenységek.

Fejlesztés előkészítése: Nyertes AT köteles AK részére strukturált adatszolgáltatást nyújtani a fejlesztési szolgáltatások nyújtásához szükséges egységes fejlesztési anyagok elkészítéséhez, valamint ezen dokumentum alapján köteles az egyedi, gyárspecifikus fejlesztési anyagok elkészítésére.

2.1. Esettanulmány: Ipar 4.0 működés bemutatása workshop.

A nyertes ajánlattevő egy-egy konkrét, a Mintagyárban működő Ipar 4.0 megoldás megvalósításának esettanulmány¬szerű feldolgozását demonstrálja workshop-ok keretében a kkv-k számára.

Nyertes ajánlattevőnek képesnek kell lennie mindazon I4.0. megoldások tekintetében workshopot tartania, amiket a 2. sz. értékelési szempont tekintetében vállalt. Ezek közül a ténylegesen demonstrálandó Ipar4.0. megoldások körét Ajánlatkérő határozza meg az egyedi, gyárspecifikus fejlesztési anyagokban.

A Program során a Mintagyárak előre láthatóan 170 fő számára tartanak 2x félnapos (2 x 4 órás) workshop-okat a Program közel kétéves időtartama alatt.

A fenti feladatok részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.

A fenti szolgáltatások megvalósítására Ajánlatkérő megbízási keretszerződést kíván kötni, látogatóként meghatározott egységár alapján történő elszámolással. A keretszerződés maximális értéke: nettó 44 950 000 HUF.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A műszaki leírásban kötelezően előírt 3 db Ipar 4.0. megoldáson felül ajánlattevő hány db Ipar 4.0 megoldás demonstrálását vállalja? (min: 0 db, max:11 db) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 44 950 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 20
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.1.3-16-2017-00001. A támogatási szerződés aláírásának dátuma: 2017.06.13.
II.2.14)További információk

A II.2.13. pontban megjelölt támogatás intenzitása 100 %.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

Ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseinek hatálya alá (321/2015. (X. 30.) Korm.r. 1-16.§).

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel az ajánlattevőket megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. A kizáró okok tekintetében csatolandó nyilatkozatoknak, igazolásoknak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:

Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak szerint kell igazolni.

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12-16 § szakaszaiban foglaltak megfelelően irányadóak.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.

A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy az előírt Kbt. 62. § szerinti kizáró okokra vonatkozóan a R 10. §-ban meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtaniuk.

A fentiekben előírt kizáró okok valamennyi rész tekintetében irányadóak.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján az ajánlattevő az ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelésről ajánlattevőknek elegendő a formanyomtatvány IV. részének „α” pont kitöltésével nyilatkozniuk, Ajánlatkérő az ajánlat részeként nem kéri a részletes információk megadását. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek-ben foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevőket megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

P1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 19. § (1) bek. a) pontja alapján, valamennyi cégkivonatban szereplő bankszámlája vonatkozásában, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától – visszafelé számított egy évre vonatkozó megfelelő nyilatkozat; attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak; az alábbi tartalommal:

— a pénzügyi intézmény által vezetett pénzforgalmi számla,

— mióta vezeti a bankszámláját,

— bankszámláján a felhívás feladásától visszafelé számított egy évben 30 napot meghaladó a 2009.évi LXXXV tv.2.§ 25.pontja szerinti sorban állás előfordult-e, és ha igen akkor hányszor.

A Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésének megfelelően az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést

A Kbt. 65. § (6) bek-nek megfelelően az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A szerződés teljesítésére gazdasági és pénzügyi szempontból valamennyi részben alkalmatlannak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha:

P1. a számlavezető pénzügyi intézményeinek nyilatkozatai alapján bármely cégkivonatban szereplő bankszámlájukon a felhívás feladásától visszafelé számított 1 évben 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelésről ajánlattevőknek elegendő a formanyomtatvány IV. részének „α” pont kitöltésével nyilatkozniuk, Ajánlatkérő az ajánlat részeként nem kéri a részletes információk megadását. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevőket megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatos igazolások benyújtására.

A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően a lent előírt követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet/személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közös ajánlattevők pedig együttesen is megfelelhetnek azoknak (Kbt. 65.§ (6) bekezdése). Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolniuk az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

M1. A Rendelet 21. § (3) bekezdése b) pontja alapján azon szakembereknek a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szakembert az ajánlati felhívásban előírt mely pozícióra jelöli. A szakemberek részéről ajánlattevő köteles benyújtani a szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzait és képzettségét/végzettségét igazoló okiratait. Az önéletrajznak tartalmaznia kell a szakember munkáltatójának, valamint végzettségének vagy képzettségének megnevezését, továbbá a releváns szakmai tapasztalatának részletezését, amennyiben az adott alkalmassági feltétel tekintetében ez előírásra került. Amennyiben a szakember párhuzamosan több releváns projektben is részt vett, az egyazon időben szerzett tapasztalat csak egyszer vehető figyelembe. Az önéletrajzot a szakembernek saját kezűleg alá kell írnia.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.1. Ajánlattevő valamennyi rész tekintetében alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:

a) legalább 2 fő felsőfokú mérnöki végzettséggel és legalább 36 hónap gyártási és/vagy logisztikai területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, akik gyakorlattal rendelkeznek Ipar 4.0 megoldáshoz kapcsolódó eszközök működésével/üzemeltetésével kapcsolatban;

b) legalább 1 fő, legalább 12 hónapos projektmenedzsment területen szerzett tapasztalattal rendelkező szakemberrel

Amennyiben ajánlattevő több részre ad ajánlatot, abban az esetben is elegendő a fenti feltételeknek való megfelelést egy alkalommal igazolnia.

M1.2. ajánlattevő az 1-3. részek tekintetében alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú mérnöki végzettségű és legalább 36 hónap termelésmendzsment (lean, 5S, continous improvement, Kaizen, TPS, vagy ezekkel egyenértékű) területen szerzett tapasztalattal rendelkező szakemberrel;

Amennyiben ajánlattevő több részre ad ajánlatot, abban az esetben is elegendő a fenti feltételeknek való megfelelést egy alkalommal igazolnia.

Ajánlatkérő a fentiekben előírt végzettségekkel egyenértékű végzettséget is elfogad.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét a benyújtott számla alapján, utólag fizeti meg. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéstervezetben foglaltak szerint nyílik lehetősége részszámlák benyújtására. Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése banki átutalással, számla ellenében, magyar forintban történik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint, 30 napon belül. A kifizetésre alkalmazandó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § (3) bekezdése is. Előleg igénylésére nincs lehetőség.

Az előírt finanszírozási feltételek valamennyi rész tekintetében irányadóak.

Hibás teljesítési kötbér: valamennyi rész esetében a a hibás teljesítéssel érintett feladatrész Ütemterv alapján kalkulált teljes nettó értékének 20 %-a, a szerződéstervezetekben foglaltak szerint.

Meghiúsulási kötbér: valamennyi rész esetében a szerződés teljes nettó értékének 20 %-a, a szerződéstervezetekben foglaltak szerint.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/09/2017
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/09/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:

Ajánlatkérő: 1062 Budapest, Andrássy út 100. cím alatti székhelyének 1. emeleti tárgyalója.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek. Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásakor a Kbt. 68. § (3)-(5) bekezdése szerint jár el, azaz ismerteti az ott meghatározottakat. Az ajánlatok felbontásáról készített jegyzőkönyvet pedig a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint küldi meg az ajánlattevőknek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.Az ajánlattevőnek (AT) közvetlenül vagy postai úton kell benyújtania ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig egy papír alapú – összefűzött, oldalanként sorszámozott, tartalomjegyzékkel ellátott – példányban, valamint egy – a papír alapú példánnyal mindenben megegyező – elektronikus másolati példányban (CD vagy DVD).

2.A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az AT kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

3.A Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy a KKV törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

4.Cégszerűség és képviseleti jogok ellenőrzése: az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot vagy annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)t, vagy a 2006. évi V. törvény szerinti aláírási mintáit, továbbá meghatalmazás esetén a cégszerűen aláírt meghatalmazást és a meghatalmazást cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának egyszerű másolatát.

5.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

6.Az ajánlatkérő (AK) nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek részére gazdálkodó szervezet létrehozását.

7.A különböző devizák forintra történő átszámításakor a felhívás feladásának napján érvényes, MNB által meghatározott devizaárfolyamok alkalmazandóak.

8.A minősített AT-knek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelete 30.§ (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Korm. rendelet 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg, így a minősített AT-knek külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.

9.AK a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot alkalmazza. Az értékelés során adható pontszám alsó határa 0 pont és felső határa 10 pont, minden értékelési szempontnál. Az ár tekintetében AK az alábbi részszempontokat kívánja alkalmazni:

1-3. részek:

1.1. Ipar 4.0 rendszerszintű megoldások és működés demonstrálása (1. részfeladat) során 1 fő részvételének nettó díja. Súlyszám: 20.

1.2. Termelésmenedzsment workshop (2. részfeladat) teljesítése során 1 fő részvételének nettó díja Súlyszám: 40.

1.3. Ipar 4.0 működés bemutatása esettanulmányként (3. részfeladat) során 1 fő részvételének nettó díja Súlyszám: 20.

4-6. részek:

1.1. Ipar 4.0 rendszerszintű megoldások és működés demonstrálása (1. részfeladat) során 1 fő részvételének nettó díja. Súlyszám: 40.

1.2. Ipar 4.0 működés bemutatása esettanulmányként (3. részfeladat) során 1 fő részvételének nettó díja Súlyszám: 40.

A 2. sz. értékelési szempont tekintetében tett vállalásaik alátámasztására AT-k köteles benyújtani a közbeszerzési dokumentumok 6.2. pontjában meghatározott dokumentumokat.

A részszempontok esetében alkalmazott értékelési módszerek:

1. ért. szempont (ajánlati ár): fordított arányosítás.

2. ért. részszempont: egyenes arányosítás.

A pontszámítás részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

10.AK a felhívás II.1.6. pontjával összhangban korlátozza az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális számát. Amennyiben egy AT több részben is a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot teszi, ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott módszerrel választja ki azon részt, amelyben szerződést köt ezen ajánlattevővel.

11.AK a felhívás IV.2.6) pontjában 2 hónapban meghatározott ajánlati kötöttség időtartamán 60 napot ért.

12.AK nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához az ajánlattételt.

13.AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdésének e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

14.Ellenjegyző FAKSZ: dr. Dull Attila. Lajstromszáma: 00292.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828593
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/08/2017