Услуги - 330725-2019

Компактен изглед

15/07/2019    S134    Услуги - Допълнителна информация - Процедура на договаряне 

България-София: Услуги по инсталиране на газови турбини

2019/S 134-330725

Министерство на отбраната, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, главен експерт Невелин Нешев Петров, София 1092, България. Телефон: +359 29220655. Факс: +359 29515169. Адрес за електронна поща: n.n.petrov@mod.bg

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 23.5.2019, 2019/S 099-241095)

Относно:
CPV:51133100 Услуги по инсталиране на газови турбини

Услуги по инсталиране на газови турбини

Вместо: 

В раздел IV „Процедура“, т. IV.3.4) „Срок за получаване на оферти или на заявления за участие“:

1.7.2019 — 17:30

Да се чете: 

В раздел IV „Процедура“, т. IV.3.4) „Срок за получаване на оферти или на заявления за участие“:

1.8.2019 — 17:30