Supplies - 33083-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Redundant Array of Independent Disk (RAID)

2022/S 015-033083

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
National registration number: 5250009140
Postal address: al. Niepodległości 188B
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-608
Country: Poland
E-mail: przetargi@opi.org.pl
Telephone: +48 225701400
Fax: +48 228253319
Internet address(es):
Main address: www.opi.org.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: działalność badawcza i rozwojowa

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dzierżawa sprzętu serwerowego wraz z możliwością wykupu i przedłużenia gwarancji

Reference number: sprzęt serwerowy-272-2021
II.1.2)Main CPV code
30233141 Redundant Array of Independent Disk (RAID)
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa sprzętu serwerowego wraz z możliwością wykupu i przedłużenia gwarancji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 187 988.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dzierżawa macierzy dyskowych wraz z możliwością wykupu i przedłużeniem gwarancji

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
50312600 Maintenance and repair of information technology equipment
72611000 Technical computer support services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa 2 szt. sprzętu serwerowego – macierzy dyskowych - wraz z możliwością wykupu i przedłużenia gwarancji. Wymagania techniczne zostały opisane w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie:

1.1. możliwość skorzystania z Prawa Opcji I obejmującego wykupienie Sprzętu od Wykonawcy na własność od następnego dnia po zakończeniu okresu dzierżawy przy zachowaniu pozostałych warunków Umowy i Opisu przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem dotyczącym Prawa Opcji I;

1.2. możliwość skorzystania z Prawa Opcji II obejmującego przedłużenie gwarancji na okres 24 miesięcy liczonych od dnia przekazania Zamawiającemu Sprzętu na własność tj. na okres 24 miesięcy od następnego dnia po zakończeniu okresu dzierżawy, przy zachowaniu pozostałych warunków Umowy i Opisu przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem dotyczącym Prawa Opcji II.

Szczegółowe postanowienia dotyczące skorzystania z prawa opcji zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8a do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dzierżawa sprzętu serwerowego – bibliotek taśmowych LTO7 - wraz z możliwością wykupu

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30237360 Linear Tape-Open (LTO) cartridges
50312600 Maintenance and repair of information technology equipment
72611000 Technical computer support services
30233160 Tape streamers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa 2 sztuk sprzętu serwerowego – bibliotek taśmowych LTO7 - wraz z możliwością wykupu. Wymagania techniczne zostały opisane w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z Prawa Opcji obejmującego wykupienie Sprzętu (wraz z taśmami i niezbędnym okablowaniem) od Wykonawcy na własność od następnego dnia po zakończeniu okresu dzierżawy przy zachowaniu pozostałych warunków Umowy i Opisu przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem dotyczącym Prawa Opcji.

Szczegółowe postanowienia dotyczące skorzystania z prawa opcji zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8b do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 169-441537
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Dzierżawa macierzy dyskowych wraz z możliwością wykupu i przedłużeniem gwarancji

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: IT Challenge Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
National registration number: 6762558040
Postal address: ul. Bieżanowska 83
Town: Kraków
NUTS code: PL Polska
Postal code: 30-826
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 473 910.92 PLN
Total value of the contract/lot: 1 018 204.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 5 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Wsparcie techniczne i merytoryczne, nadzór i koordynacja nad realizacją projektu.

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Dzierżawa sprzętu serwerowego – bibliotek taśmowych LTO7 - wraz z możliwością wykupu

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: IT Challenge Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
National registration number: 6762558040
Postal address: ul. Bieżanowska 83
Town: Kraków
NUTS code: PL Polska
Postal code: 30-826
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 206 093.55 PLN
Total value of the contract/lot: 169 784.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 5 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Wsparcie techniczne i merytoryczne, nadzór i koordynacja nad realizacją projektu

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022