Roboty budowlane - 330900-2021

TITytułWęgry-Budapeszt: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
NDNumer publikacji ogłoszenia330900-2021
PDData publikacji02/07/2021
OJNumer wydania Dz.U. S126
TWMiejscowość nabywcyBUDAPESZT
AUNazwa urzędowa nabywcyNFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (AK18470)
OLJęzyk oryginałuHU
CYKraj nabywcyHU
AARodzaj nabywcy8 - Inne
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany28/06/2021
NCRodzaj zamówienia1 - Roboty budowlane
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszeniaK - Zmiana umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia9 - Nie dotyczy
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45252130 - Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków
45233223 - Wymiana nawierzchni drogowej
45232420 - Roboty w zakresie ścieków
45252100 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232411 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45232423 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45233228 - Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni
45252127 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
39350000 - Urządzenia do obróbki ścieków
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCMiejsce realizacji (NUTS)HU212
IAAdres internetowy (URL)http://www.nfp.hu
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE