Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 331118-2021

02/07/2021    S126

Suomi-Rovaniemi: Sterilointi-, desinfektio- ja hygienialaitteet

2021/S 126-331118

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0819616-7
Postiosoite: Ounasrinteentie 22
Postitoimipaikka: Rovaniemi
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Postinumero: FI-96400
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Pauli Mäkelä
Sähköpostiosoite: pauli.makela@lshp.fi
Puhelin: +358 408490098
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.lshp.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/lapinsairaanhoitopiiri?id=346124&tpk=4cc71ee1-95d9-402f-a961-8504daf31533
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/lapinsairaanhoitopiiri?id=346124&tpk=4cc71ee1-95d9-402f-a961-8504daf31533
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Kuntayhtymä
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Lapin keskussairaalan laajennus / Instumenttien esipesupöydät

Viitenumero: HANK 121/2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
33191000 Sterilointi-, desinfektio- ja hygienialaitteet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Lapin keskussairaalan laajennushanke / Instrumenttien esipesupöydät

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on meneillään Lapin keskussairaalan laajennushanke, joka sisältää ns. kuuman sairaalan toiminnot ja psykiatrisen sairaalan. Rakennustyöt ovat alkaneet 4/2020. Tämä hankintailmoitus koskee välinehuoltokeskuksen tiloihin tulevia instrumenttien esipesupöytiä.

Lisätietoja

Hankinnan osalta antaa hankintasuunnittelija

Pauli Mäkelä puh. +358 408490098

pauli.makela@lshp.fi

Tai

Antti Pohjonen puh. +358 503775704

antti.pohjonen@granlund.fi

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Ounasrinteentie 22

FI-96400 Rovaniemi

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Korkeussäädettävät instrumenttien esipesupöydät (kaksi (2) kpl)

— sisältäen automaattisen painehuuhtelulaitteen, ultraäänipesulaitteen, pesualtaan sekä vesi- ja paineilmapistoolin

— korkeussäädettävät esipesupöydät asennetaan saarekkeeksi.

Tarkempi hankinnan kohteen kuvaus on esitetty tarjouspyynnön liitteissä. Katso tarkemmin erityisesti liite 1. Vaatimusmäärittely.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 30
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintaan sisältyy:

— optio RST-rakenteesta/-sovitteesta laitteiden väliin saarekemallisessa kokonaisuudessa

— optio huoltosopimuksesta toistaiseksi voimassa olevana takuuajan jälkeiselle ajalle.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 22/08/2021
Paikallinen aika: 23:59
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 23/08/2021
Paikallinen aika: 09:00
Paikka:

Ounasrinteentie 22

FI-96400 Rovaniemi

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29/06/2021