Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Доставки - 331125-2017

Nem javított gépi fordítás

23/08/2017    S160    - - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Bulgária-Szófia: Videós felügyeleti rendszerek

2017/S 160-331125

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Darzhavno predpriyatie „Pristanishtna infrastruktura“
130316140
bul. „Shipchenski prohod“ No. 69
Sofiya
1574
Bulgária
Kapcsolattartó személy: Zlatko Kuzmanov — direktor Sp Direktsiya Rakovodstvo na korabniya trafik — Cherno more
Telefon: +359 28079999 / +359 52684930
E-mail: z.kuzmanov@bgports.bg
Fax: +359 08079966 / +359 52632832
NUTS-kód: BG411

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.bgports.bg

A felhasználói oldal címe: http://bgports.bg/bg/zop/200

I.2)Közös közbeszerzés
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://bgports.bg/bg/zop/200
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Kikötői tevékenységek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A „Tervezés és építés a kockázatok megelőzése és a műszaki rendszerek biztonságának javítása a tengeri kikötőinek”.

II.1.2)Fő CPV-kód
32323500 - JA01 - JA02 - JA03 - JA04 - JA05 - JA12 - JA19 - JA20
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A műszaki tervek, megépítését és karbantartását a műszaki rendszerek javítása, a kockázatok megelőzése és a tengeri határőrök, például kamerás figyelőrendszerek периметрова, automatikus rendszámfelismerő rendszer, kommunikációs infrastruktúra és integrációs platform irányít. Végre kell hajtani az rendszerek területén a „kikötői terminál, kikötői terminálban Бургас-Изток-1 Варна-Изток” és a „kikötői terminál” zónás Varna-West” szerint a műszaki dokumentáció 2. melléklete.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BG
A teljesítés fő helyszíne:

„kikötői terminál”, „kikötői terminálban Бургас-Изток-1 Варна-Изток Varna-West” és a „kikötői terminál”.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A műszaki tervek, megépítését és karbantartását a műszaki rendszerek javítása, a kockázatok megelőzése és a tengeri határőrök, például kamerás figyelőrendszerek периметрова, automatikus rendszámfelismerő rendszer, kommunikációs infrastruktúra és integrációs platform irányít. Végre kell hajtani az rendszerek területén a „kikötői terminál, kikötői terminálban Бургас-Изток-1 Варна-Изток” és a „kikötői terminál” zónás Varna-West” szerint a műszaki dokumentáció 2. melléklete.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Техническо предложение -1. Качество и обхват на предоставения идеен проект-50 т.; 2. Технически показатели на камери тип 3-10 т.; 3. Технически показатели на камери тип 1-5 т.; продължава в поле II.2.14) / Súlyszám: 60 %
Minőségi kritérium - Név: Срок за цялостно изпълнение като сбор на: 1. срок за проектиране — 50 т.; 2. срок за доставка, инсталация, тестване, въвеждане в експлоатация и обучение — 50 т. / Súlyszám: 10 %
Ár - Súlyszám: 30 %
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 5 800 000.00 BGN
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 — 2020.
II.2.14)További információk

4. A javasolt rendszer funkcióinak видео-мениджмънт – 20 tonna; 5. Az integrációs platform funkcióit – 15 pont

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlatkérő szerv kéri.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlatkérő szerv kéri.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlatkérő szerv kéri.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

1. Az egyes résztvevőknek tapasztalatokkal rendelkeznek a tevékenységek végrehajtásáról és azonos vagy ahhoz hasonló, a szerződés utolsó 3 (három) évig az ajánlat benyújtásának napján. A „más hasonló szerződés tárgyához, úgy kell értelmezni, hogy a videokamerás megfigyelőrendszerek szerkezetek, kommunikációs infrastruktúra és az integrációt. 2. Az ajánlattevőnek olyan munkatársakat és/vagy a szakmai alkalmasság. A szakértői csoport végrehajtásában részt vevő a szerződésnek meg kell felelnie az alábbi minimális követelményeknek: Egy projektvezető, hogy: felsőoktatás; a hivatásos projektmenedzser egy nemzetközileg elismert szervezet által kibocsátott projektmenedzsment vagy azzal egyenértékű dokumentum; legalább 5 (öt) év tapasztalat a projektvezetés terén; vezetőjeként szerzett tapasztalat sikeresen befejezett projektek a videokamerás megfigyelőrendszerek. Kommunikációs szakember (2): a felsőoktatás területén a számítástechnika, távközlés, informatika, műszaki tudományok és technológia, informatika, vagy azzal egyenértékű; a projektek végrehajtása során szerzett tapasztalatok és a távközlési berendezések beszerelését, videokamerás megfigyelőrendszerek. Szakértő adattároló rendszereket, amelyek: a felsőoktatás az egyik, távközlés, informatika, a számítástechnika és a technológia, informatika, műszaki tudományok vagy azzal egyenértékű dokumentum; a képzés kielégítő az „adattároló rendszerek által kibocsátott vagy szakosodott képzési központ, az adattároló rendszerek; a projektek végrehajtása során szerzett tapasztalatok és a távközlési berendezések beszerelését, videokamerás megfigyelőrendszerek. Szakértő televíziós (2): Képzési bizonyítvány és/vagy a videokamerás megfigyelés és/vagy a hozzáférés ellenőrzését, a biztonsági vagy azzal egyenértékű периметрова; legalább 5 (öt) év szakmai tapasztalat a videokamerás megfigyelőrendszerek; a projektek végrehajtása során szerzett tapasztalatok a felszerelt videokamerás megfigyelő rendszerről. Elektro alkotói a tervezési kapacitás részben vagy teljes mértékben egyenértékű. 3. Az ajánlattevőnek a minőségirányítási rendszer megfelel az ISO 9001: 2008 szabványnak, vagy az ISO 9001: 2015 vagy ezzel egyenértékű, vagy az annak megfelelő intézkedéseket, a szerződés hatályát. 4. Az ajánlattevő akkor alkalmazzon környezetvédelmi irányítási rendszert az EN ISO 2004: 14001 szabvány (EN ISO 14001: 2015 (BDS), vagy azzal egyenértékű intézkedéseket, a szerződés hatályát. 5. Az ajánlattevő köteles alkalmazni az információbiztonsági irányítórendszer BDS megfelelő szabvány az EN ISO 27001: 2013 vagy ezzel egyenértékű, vagy az annak megfelelő intézkedéseket, a szerződés hatályát.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1. A 1. szakasz esetében: a) a IV. rész C. szakasz Kiválasztási kritériumok, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) 3 (három) évig attól a naptól számítva, amikor a tevékenységek, amelyek tárgya azonos vagy hasonló, és a szerződés tárgyához, amelyben meghatározzák azokat az értékeket, dátumokat és kedvezményezetteket. Ha a kiválasztott szerződő féllel kötött szerződés be kell mutatnia igazolásokat a kivitelezés kielégítő voltáról, valamint az egységes európai közbeszerzési dokumentum, amely tartalmazza az azon a napon, amikor a végrehajtás helye, típusa és mennyisége. 2. A 2. szakasz esetében: a) a IV. rész C. szakasz Kiválasztási kritériumok, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) vonatkozó információk rendelkezésre bocsátása a szakértői csoport szakmai felkészültségét igazoló dokumentumok (beleértve a megszerzett szakmai alkalmasság, a kiállító hatóság, dátum, és az ajánlatkérő által megkövetelt). Ha a kiválasztott szerződő féllel kötött szerződés esetében támogatni kell a javasolt szakértők szerint az ajánlatkérő szerv által megállapított követelmények. 3–5. A (5) bekezdés szerinti követelmény a 3 résztvevő biztosítja a IV. rész, D. szakasz Kiválasztási az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) rendelkezik (száma és kiállításának időpontja, érvényességének és oltalma terjedelmének, valamint a kibocsátó hatóság). Amennyiben a szerződést a kiválasztott szerződő féllel együtt be kell nyújtani a bizonyítvány hitelesített másolatát, vagy azzal egyenértékű dokumentumokban megtalálható. A bizonyítványokat a megfelelő független akkreditált személyek európai szabványsorozatot bolgár végrehajtó ügynökség az akkreditációs szolgálat” vagy „másik nemzeti akkreditáló testületet, hogy aláírta a többoldalú kölcsönös elismeréséről szóló megállapodás az Európai Akkreditálási Együttműködés (EA), az érintett terület szerint elismerésért vagy a 5a., a 2. pontot a nemzeti akkreditációs és megfelelőségértékelési hatóságokkal. Az ajánlatkérő szerv elfogadja székhellyel rendelkező szervek által kiadott egyenértékű tanúsítványokat más tagállamok vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait is. Ha az ajánlattevő nem fért hozzá a bizonyítvány vagy az ajánlatkérő szerv nem volt lehetősége arra, hogy azt a vonatkozó határidőn belül beszerezze fel nem róható okból más azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések, vagy a környezetre. Az ajánlattevő ilyen esetben bizonyítania kell, hogy a javasolt intézkedések egyenértékűek.

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

Tárgytalan.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

1. A szerződés teljesítésére vonatkozó biztosíték 5%-a (öt százaléka). a héa nélküli érték 1-ben és a következő formákat ölthetik: a) egy pénzösszeg letéti számlájára; bankgarancia, b) az ajánlatkérő javára elzálogosítja; C) teljesítésére kezességet (garanciát) vállaló biztosítók által a vállalkozó felelősségét. Az említett biztosítékot az (a) vagy (b) a szerződő fél nevében egy harmadik fél, a kezesnek. A nyertes ajánlattevő a teljesítési biztosítékot. Amennyiben a kiválasztott ajánlattevő, amely nem jogi személy, minden tagja lehet a megbízó, a bankgarancia összegét a garanciát vagy a biztosítást. 2. A szerződés aláírását követően a szerződő fél az garantálja az előleg összegét. A szerződő fél megválaszthatja a 1-ben nyújtott biztosíték a 111, cikke alapján ZOP (5).

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A kifizetések teljesítése a fizetési megbízás bolgár leva, a szerződő fél bankszámlájára. Az előleget a szerződés értékének 30%-át 30 munkanapon belül, aláírását és az időközi kifizetések. A kifizetésre vonatkozó szabályok 3. cikk tartalmazza).

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

A beszerzést végző szerv konzorciumoktól nem kéri, hogy meghatározott jogi formát vegyenek részt a szerződés odaítéléséről. A konzorcium a következő információkat kell tartalmaznia a szóban forgó közbeszerzési szerződés: a) a tagok jogait és kötelességeit a konzorciumi; a b) pont a konzorcium tagjai között; (c) a tevékenységek által teljesítendő, a konzorciumi tagok mindegyikére nézve is. Az ajánlatkérő megköveteli, a csoport létrehozásáról szóló szerződés/megállapodás a Felek: 1. A konzorcium meghatározzák a partnerek képviseletében a jelen szerződés céljából; 2. Megállapodtak abban, hogy az egyetemleges felelősségre vonatkozó jelen szerződés teljesítését, amennyiben nem a vonatkozó jogszabályokban előírt; 3. Egyetértenek abban, hogy:

a) legalább olyan hosszú, mint a szerződés végrehajtását, beleértve a garanciát; b) nem a konzorcium összetételének megváltoztatását követően az ajánlat benyújtása.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/10/2017
Helyi idő: 17:30
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 4 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11/10/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:

ДП „Пристанищна инфраструктура földrajzi jelzéssel, 1574 Sofia bul. Shipchenski Prokhod” 69, 4. emelet, ülésterem.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A nyilvános ajánlatok, és jelenleg is részt vesz az ajánlattevőkkel vagy azok meghatalmazott képviselői, valamint a média képviselőivel. Az igazoló hatóság az ajánlattevő képviselőjének kifejezett felhatalmazásával járnak el, amely a bizottság elé kell terjeszteni annak érdekében, hogy az ajánlatok felbontása előtt.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

Kizárási okok: 1. Abban az esetben, ha a cikk 54., 1. és 1. pontjának, 55., 1. és 4. §; 2. Egy résztvevő, egy kedvezményes adóügyi vagy alvállalkozó be van jegyezve abban a kedvezményes adórendszer, vagy nyilvántartásba vett személyekkel kapcsolatban álló adókedvezmény, kivéve, ha a rendeletben előírt kivételek egyikére vonatkozó 4. évi gazdasági és pénzügyi kapcsolatokat az adókedvezmény bejegyzett vállalatok, illetve az általuk ellenőrzött személyek/tényleges tulajdonosok való részvételből ki kell zárni. Egy egyesülés, amely – az érintett személy, miután nyilvántartásba vették vagy ott letelepedett személyek a kedvezményes adórendszer, kivéve, ha a rendeletben előírt kivételek egyikére vonatkozó 4. évi gazdasági és pénzügyi kapcsolatokat az adókedvezmény bejegyzett vállalatok, illetve az általuk ellenőrzött személyek/szervezetek tényleges tulajdonosaikról. 3. A kapcsolt felek nem vehetnek részt ebben az eljárásban. 4. A pénzügyi ajánlatot a szerződés becsült értéke meghaladja a bejelentett. 5. A végrehajtás javasolt határideje nem egész szám, egy másik egység említésre kerül, mint a „naptári hónap vagy annál hosszabb maximális időtartama 18 hónap vagy meg kell találni a javasolt határidő közötti eltérés, valamint végrehajtásának ütemezését az egyes egyedi fellépések. 6. A javasolt teljes garanciarendszer, amely alacsonyabb, mint a minimális időtartama 24 hónap.

Annak érdekében, hogy az ajánlatkérő a személyes helyzetére vonatkozó, a III. rész az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.

Egyéb kizáró okok: a Kbt. 107. § -ban foglaltak.

Az őrizetben tartás időtartama és a biztosíték feloldása és előzetes biztosítékot kell megállapítani a szóban forgó közbeszerzési eljárásban. Az ajánlatkérő a biztosítékokat azonnal fel kell szabadítani, kamat felszámítása nélkül, vagy azon időszakra nézve, amely alatt az alapokat jogszerűen tartózkodott ebben a szerződő félnek nem volt lehetősége arra, hogy felhasználják azokat.

Abban az esetben, ha az alvállalkozói szerződés továbbítani lehet az egyetlen jogalany a szerződő fél, illetve a szerződő hatóságot, hogy díjazást köteles fizetni az alvállalkozó számára. Ilyen esetekben a kifizetések alapján kell végrehajtani, hogy az alvállalkozó kérésére az ajánlatkérő által a szerződő fél nyújtja be, aki azt a kérelem átvételét követő 15 napon belül teljesíti. A szerződő fél véleményt nyújt be annak bizonyítására, hogy a vitatott kifizetések indokolatlan vagy azok egy részét. Az ajánlatkérőnek jogában áll, hogy az alvállalkozó a fizetés visszatartása, ha a kifizetés iránti igény támadták meg, amíg az elutasítás okát.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgária
Telefon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetcím:http://www.cpc.bg

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Az eljárást megindító határozattal szemben jogorvoslati eljárást is meg lehet tenni a bármely személy által említett időszakon belül 197 (1) bekezdésének 1. pontjában a Kbt.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/08/2017