Supplies - 33113-2022

21/01/2022    S15

Poland-Gdynia: Bread products, fresh pastry goods and cakes

2022/S 015-033113

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
National registration number: 586-010-46-93
Postal address: ul. Śmidowicza 69
Town: Gdynia
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Postal code: 81-127
Country: Poland
Contact person: Beata Adamczak, Anna Parasińska
E-mail: przetargi@amw.gdynia.pl
Telephone: +48 261262537
Fax: +48 261262537
Internet address(es):
Main address: http://www.amw.gdynia.pl
Address of the buyer profile: http://www.amw.gdynia.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Uczelnia Publiczna
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawy przez Wykonawcę pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do AMW Gdynia oraz do AOS w Czernicy k. Chojnic w roku 2022.

Reference number: 66/ZP/21
II.1.2)Main CPV code
15810000 Bread products, fresh pastry goods and cakes
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie do AMW Gdynia (zwana dalej AMW) oraz do AOS w Czernicy k. Chojnic (zwana dalej AOS) w roku 2022 (szczegółowy opis w załączniku nr 2 do SWZ).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 329 607.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawy przez Wykonawcę pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do AMW Gdynia

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
15810000 Bread products, fresh pastry goods and cakes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

AMW Gdynia

II.2.4)Description of the procurement:

Babka piaskowa kg 400

Bagietka kg 400

Bułka pszenne Kajzerka (a' 50 g) kg 4 500

Bułka tarta kg 1 400

Bułki graham (a' 70g) kg 3 000

Bułki maślane a' 50 g kg 300

Bułki wieloziarniste a' 70g kg 600

Bułki żytnie a' 70 g kg 400

Chleb Pitta 70 g kg 100

Chleb pszenno-żytni (krojony) zwykły kg 20 000

Chleb razowy (krojony) kg 4 600

Chleb tostowy kg 1 200

Chleb wieloziarnisty (krojony) kg 12 000

Ciasto cytrynowe kg 200

Ciasto czekoladowe kg 400

Ciasto drożdżowe z owocami kg 300

Drożdżówka z makiem (a' 100 g) kg 300

Drożdżówka z marmoladą (a' 100 g) kg 700

Drożdżówka z serem (a' 100 g) kg 600

Drożdżówki z kruszonką (a' 100 g) kg 600

Jabłecznik kg 200

Makowiec kg 300

Mazurek kg 50

Muffinka czekoladowa kg 800

Pączki (a' 70g) kg 1 400

Piernik w polewie kg 180

Pizzerka z serem i pieczarkami ok 150 g kg 1 700

Rogale a' 100g kg 170

Sernik kg 260

Zapiekanka z pieczarkami kg 600

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Dla wszystkich zadań zgodnie z art. 441 ust. 1 Pzp Zamawiający w ramach opcji przewiduje możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia przyjętych w umowie ilości i częstotliwości dostaw w sytuacjach, których Zamawiających nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia (np.: restrukturyzacja sił zbrojnych, zmiana ilości żywionych, osiągania wyższych stanów gotowości bojowej, szkolenia rezerw osobowych, likwidacji klęsk żywiołowych kryzysu, zagrożenia lub wojny lub innych zadań postawionych Zamawiającemu przez organa władzy państwowej). Wykonawca zagwarantuje bezpłatny dowóz towaru oraz zwiększenie ilości i częstotliwości dostaw do innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Maksymalna wartość opcji, o której mowa w niniejszym ustępie wynosi 50% całkowitej ceny określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Skorzystanie z opcji powoduje wyłącznie zmianę w zakresie wskazanym w zd. 1 niniejszego ustępu oraz zwiększenie bądź zmniejszenie całkowitej ceny określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku skorzystania z opcji, postanowienia umowy stosuje się bezpośrednio do zwiększonego bądź zmniejszonego zakresu zamówienia.

2. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków zmniejszenia ilości i wartości dostaw przewidzianych w umowie, a Wykonawca zrzeka się prawa żądania roszczeń z tego tytułu.

3. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o zmianach, o których mowa w § 6 ust. 1 ze wskazaniem ich przyczyny, określeniem wymaganych ilości towaru, częstotliwości dostaw, z konkretnym wskazaniem dnia, do którego będą zmiany obowiązywały.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawy przez Wykonawcę pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do AOS w Czernicy k. Chojnic

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
15810000 Bread products, fresh pastry goods and cakes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL637 Chojnicki
Main site or place of performance:

AOS Czernica

II.2.4)Description of the procurement:

Bułka graham 0,05 kg kg 200

Bułka tarta 1 kg kg 250

Bułka wrocławska okrągła 0,05 kg kg 900

Chleb baltonowski 0,5 kg - krojony kg 2 700

Chleb razowy 0,4 kg kg 1 000

Chleb razowy wieloziarnisty 0,4 kg kg 500

Ciasto cytrynowe kg 80

Ciasto czekoladowe kg 150

Drożdżówki małe różne 0,05 kg kg 200

Jabłecznik kg 100

Pączki małe 0,05 kg kg 200

Pitta 0,07 kg kg 20

Pizzerka 0,12 kg kg 100

Sernik kg 50

Zapiekanka z pieczarkami kg 50

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Dla wszystkich zadań zgodnie z art. 441 ust. 1 Pzp Zamawiający w ramach opcji przewiduje możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia przyjętych w umowie ilości i częstotliwości dostaw w sytuacjach, których Zamawiających nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia (np.: restrukturyzacja sił zbrojnych, zmiana ilości żywionych, osiągania wyższych stanów gotowości bojowej, szkolenia rezerw osobowych, likwidacji klęsk żywiołowych kryzysu, zagrożenia lub wojny lub innych zadań postawionych Zamawiającemu przez organa władzy państwowej). Wykonawca zagwarantuje bezpłatny dowóz towaru oraz zwiększenie ilości i częstotliwości dostaw do innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Maksymalna wartość opcji, o której mowa w niniejszym ustępie wynosi 50% całkowitej ceny określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Skorzystanie z opcji powoduje wyłącznie zmianę w zakresie wskazanym w zd. 1 niniejszego ustępu oraz zwiększenie bądź zmniejszenie całkowitej ceny określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku skorzystania z opcji, postanowienia umowy stosuje się bezpośrednio do zwiększonego bądź zmniejszonego zakresu zamówienia.

2. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków zmniejszenia ilości i wartości dostaw przewidzianych w umowie, a Wykonawca zrzeka się prawa żądania roszczeń z tego tytułu.

3. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o zmianach, o których mowa w § 6 ust. 1 ze wskazaniem ich przyczyny, określeniem wymaganych ilości towaru, częstotliwości dostaw, z konkretnym wskazaniem dnia, do którego będą zmiany obowiązywały.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej . art. 138 ust. 4 Pzp

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 211-550853
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Dostawy przez Wykonawcę pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do AMW Gdynia

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
24/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: AL Piekarnia -Cukiernia
National registration number: 5871699342
Town: Karwia
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 524 764.86 PLN
Total value of the contract/lot: 329 607.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Dostawy przez Wykonawcę pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do AOS w Czernicy k. Chojnic

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022