Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 331162-2021

02/07/2021    S126

România-Bucureşti: Echipamente de protecţie

2021/S 126-331162

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Luca”
Număr naţional de înregistrare: 4340650
Adresă: Str. Berceni nr. 12
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041915
Țară: România
Persoană de contact: Bogdan Romeo Constantin Stolica
E-mail: achizitii@spitalulsfluca.ro
Telefon: +40 3343010
Fax: +40 3343014
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitalulsfluca.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100123299
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Materiale și echipamente de protecție

Număr de referinţă: 1
II.1.2)Cod CPV principal
18143000 Echipamente de protecţie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziționarea de materiale și echipamente de protectie pentru desfășurarea activității spitalicești la standardele de calitate impuse de legislația în domeniul serviciilor medicale, cu respectarea specificațiilor tehnice din caietul de sarcini.

Acord-cadru cu trei operatori economici, cu incheiere de contracte subsecvente de furnizare pentru 24 de luni.

A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, termenul-limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 19 zile inainte de data-limita de a depunerea a ofertelor;

B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor in masura in care sunt transmise in termenul precizat.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 939 264.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 16
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Ofertele se vor depune pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Rola cearceaf hartie

Lot nr.: 15
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Magazia Spitalului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Rola cearceaf hartie conform CAIET DE SARCINI.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 46 080.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mănuși de unică folosință nesterile, nepudrate din nitril

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Magazia Spitalului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mănuși de unică folosință nesterile, nepudrate din nitril conform CAIET DE SARCINI.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 346 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mănuși chirurgicale sterile nepudrate din latex

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Magazia Spitalului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mănuși chirurgicale sterile nepudrate din latex conform CAIET DE SARCINI.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 7 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Protecție pat din mușama

Lot nr.: 16
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Magazia Spitalului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Protecție pat din mușama conform CAIET DE SARCINI.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 160.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Botoși de unică folosință

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Magazia Spitalului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Botoși de unică folosință conform CAIET DE SARCINI.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 7 104.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Bonete de unică folosință

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Magazia Spitalului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Bonete de unică folosință conform CAIET DE SARCINI.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Combinezon fără botoși

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Magazia Spitalului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Combinezon fără botoși conform CAIET DE SARCINI.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mască chirurgicală de protecție de unică folosință

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Magazia Spitalului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mască chirurgicală de protecție de unică folosință conform CAIET DE SARCINI.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 97 920.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Husă pat / targă impermeabilă, de unică folosință

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Magazia Spitalului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Husă pat / targă impermeabilă, de unică folosință conform CAIET DE SARCINI.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 93 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mască de protecție respiratorie tip FFP2

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Magazia Spitalului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mască de protecție respiratorie tip FFP2 conform CAIET DE SARCINI.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 43 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aleze de unică folosință

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Magazia Spitalului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aleze de unică folosință conform CAIET DE SARCINI.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 24 240.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Vizieră de protecție

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Magazia Spitalului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Vizieră de protecție

Conform CAIET DE SARCINI.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 320.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mănuși de unică folosință nesterile, pudrate din latex

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Magazia Spitalului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mănuși de unică folosință nesterile, pudrate din latex conform CAIET DE SARCINI.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 63 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Combinezon cu botoși

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Magazia Spitalului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Combinezon cu botoși conform CAIET DE SARCINI.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 54 720.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ochelari de protecție

Lot nr.: 14
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Magazia Spitalului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ochelari de protecție conform CAIET DE SARCINI.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 160.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Halat de unică folosință

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Magazia Spitalului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Halat de unică folosință conform CAIET DE SARCINI.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 137 760.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

a.1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitate de aplicabilitate și îndeplinire în cadrul procedurii:

Se va completa DUAE de către operatori economici, inclusiv de către terții sustinători și/sau subcontractanți, cu informațiile aferente situației lor. Declarațiile vor fi prezentate o dată cu depunerea ofertei în SEAP.

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea constractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, conform art.58-63 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, este următoarea:

Manager – Dr.Ștolică Bogdan Romeo Constantin

Director medical – Dr.Capisizu Ana

Director financiar–contabil – Ec.Cucu Viorica

Șef Birou Achiziții Aprovizionare – Ec.Laura Maria Radu

Încadrarea în situațille prevăzute în art.59-60, 164, 165, 167 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea Acordului Cadru.

a.2. Certificate fiscale constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget de stat, buget local, etc.) la momentul prezentării, conform art.196 din Legea 98/2016, cu modificările și completarile ulterioare. În cazul operatorilor economici stăini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență.

a.3. Cazier judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constator emis de ONRC/actul constitutiv.

Modalitatea de aplicabilitate şi îndeplinire în cadrul procedurii:

Se va completa DUAE de către operatori economici, inclusiv de către terții susținători și/sau subcontractanți, cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative vor fi solicitate de către autoritatea contractantă, ofertanţii clasaţi pe primele trei locuri, în urma finalizării evaluării ofertelor, în copie lizibilă semnată şi şampitală de reprezentantul legal, cu menţiunea „Conform cu originalul”, informaţiile vor fi reale/valabile la momentul prezentării, semnate cu semnatură electrinică extinsă conform art.60 alin.4 din HG 395/2016, cu modificările și completarile ulterioare.

Autoritate contractantă va solicita ofertanţilor să prezinte documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică şi, după caz, de atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din ţară în care ofertantul este stabilit.

Documentele solicitate prin care se atestă îndeplinirea acestui criteriu de calificare (documentele specifice prin care se pot confirma informaţiile respective):

b.1. Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constator emis de ONRC.

Modalitatea de îndeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii:

Se va completa DUAE de către operatori economici, inclusiv de către terții sustinători și/sau subcontractanți, cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative vor fi prezentate de către ofertanţi, semnate şi ştampitale de reprezentantul legal, o data cu prezentarea ofertei, informaţiile vor fi reale/valabile la momentul prezentării, semnate cu semnatură electrinică extisă conform art.60 alin.4 din HG 395/2016, cu modificările și completarile ulterioare, o dată cu depunerea ofertei în SEAP.

b.2. Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dețină Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății în conformitate cu HG 144/2010 și art. 926 din Legea 95/2006, completând în acest sens în DUAE, urmând ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autorității contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. În Avizul de funcționare emis de Ministerul Sănătății pentru fiecare societate, trebuie sa fie specificat producatorul tuturor produselor solicitate respectiv ofertate. În caz contrar oferta va fi descalificată. În cazul operatorilor economici stăini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență.

Modalitatea de aplicabilitate şi îndeplinire în cadrul procedurii:

Se va completa DUAE de către operatori economici, inclusiv de către terții susținători și/sau subcontractanți, cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative vor fi solicitate de către autoritatea contractantă, ofertanţii clasaţi pe primele trei locuri, în urma finalizării evaluării ofertelor, în copie lizibilă semnată şi şampitală de reprezentantul legal, cu menţiunea „Conform cu originalul”, informaţiile vor fi reale/valabile la momentul prezentării, semnate cu semnatură electrinică extinsă conform art.60 alin.4 din HG 395/2016, cu modificările și completarile ulterioare.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,2,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate Pentru contractele de achiziție de bunuri: eșantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate Eșantioane cu titlu gratuit ale produselor ce urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificată la solicitarea autoritatii contractante, primilor 3 ofertanti clasați în clasamentul intermediar (adică primilor 3 ofertanți admiși în cadrul propunerii financiare). Se va completa DUAE.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Eșantioanele care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Eșantioanele trebuie sa fie numerotate pe fiecare lot în parte. Eșantioanele vor fi trimise la sediul Spitalului cu mențiunea: „EȘANTIOANE – ANUNȚ NR......”.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 02/08/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 02/12/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 02/08/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acord cadru cu 3 operatori economici, respectiv locurile I, II si III, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale sa va face astfel:

— In cazul in care se constata ca au fost depuse in SEAP, mai multe oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul I,II sau III autoritatea contractanta va transmite in SEAP, o solicitare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite (cu maxim 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP.

Noua propunere financiara se va depune in SEAP semnata cu semnatura electronica extinsa. Termenele de depunere ale propunerilor financiare se vor comunica in solicitarea transmisa in SEAP de catre autoritatea contractanta.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform termenelor legale în vigoare ale Legii 101/2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/06/2021