Supplies - 331293-2021

02/07/2021    S126

Poland-Warsaw: Medical equipments

2021/S 126-331293

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Postal address: ul. Banacha 1a
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-097
Country: Poland
Contact person: Arkadiusz Bocian, Grzegorz Józefiak
E-mail: uck@sowislo.com.pl
Internet address(es):
Main address: http://uckwum.pl
Address of the buyer profile: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://uckwum.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://uckwum.ezamawiajacy.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu medycznego – DZPUCK.262.044.2021

Reference number: DZPUCK.262.044.2021
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu „Nowoczesna Ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne” oraz „Specjalistyczna Kardiologia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na potrzeby zdrowotne populacji” w podziale na 12 części.

2. Warunki realizacji Przedmiotu zamówienia zawarte zostały również w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Analizator do pomiaru parametrów krytycznych - 1 szt.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124100 Diagnostic devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus; ul. W.H. Lindley’a 4; 02-005 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu „Nowoczesna Ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne” oraz „Specjalistyczna Kardiologia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na potrzeby zdrowotne populacji”, tj.: Część nr 1 – Analizator do pomiaru parametrów krytycznych - 1 szt.

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2.1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt pn. „Nowoczesna ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne” - numer projektu: POIS.09.02.00-00-0087/17

II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia: Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy (dla każdej z części).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Aparat do dekontaminacji pomieszczeń – 2 szt.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus; ul. W.H. Lindley’a 4; 02-005 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu „Nowoczesna Ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne” oraz „Specjalistyczna Kardiologia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na potrzeby zdrowotne populacji”, tj.: Część nr 2 – Aparat do dekontaminacji pomieszczeń – 2 szt.

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2.2 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt pn. „Nowoczesna ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne” - numer projektu: POIS.09.02.00-00-0087/17

II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia: Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy (dla każdej z części).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Aparat do dezynfekcji metodą zamgławiania - 1 szt.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus; ul. W.H. Lindley’a 4; 02-005 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu „Nowoczesna Ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne” oraz „Specjalistyczna Kardiologia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na potrzeby zdrowotne populacji”, tj.: Część nr 3 – Aparat do dezynfekcji metodą zamgławiania - 1 szt.

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2.3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt pn. „Nowoczesna ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne” - numer projektu: POIS.09.02.00-00-0087/17

II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia: Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy (dla każdej z części).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Aparat do znieczulenia ogólnego pacjenta – 3 szt.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33170000 Anaesthesia and resuscitation
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus; ul. W.H. Lindley’a 4; 02-005 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu „Nowoczesna Ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne” oraz „Specjalistyczna Kardiologia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na potrzeby zdrowotne populacji”, tj.: Część nr 4 – Aparat do znieczulenia ogólnego pacjenta – 3 szt.

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2.4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt pn. „Nowoczesna ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne” - numer projektu: POIS.09.02.00-00-0087/17

II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia: Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy (dla każdej z części).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Videobronchofiberoskop z myjnią automatyczną – 1 szt.

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus; ul. W.H. Lindley’a 4; 02-005 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu „Nowoczesna Ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne” oraz „Specjalistyczna Kardiologia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na potrzeby zdrowotne populacji”, tj.: Część nr 5 – Videobronchofiberoskop z myjnią automatyczną – 1 szt.

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2.5 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt pn. „Nowoczesna ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne” - numer projektu: POIS.09.02.00-00-0087/17

II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia: Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy (dla każdej z części).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Diatermia chirurgiczna – 2 szt.

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33161000 Electrosurgical unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus; ul. W.H. Lindley’a 4; 02-005 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu „Nowoczesna Ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne” oraz „Specjalistyczna Kardiologia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na potrzeby zdrowotne populacji”, tj.: Część nr 6 – Diatermia chirurgiczna – 2 szt.

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2.6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt pn. „Nowoczesna ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne” - numer projektu: POIS.09.02.00-00-0087/17

II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia: Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy (dla każdej z części).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Doposażenie toru artroskopowego – 1 komplet

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33162000 Operating theatre devices and instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus; ul. W.H. Lindley’a 4; 02-005 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu „Nowoczesna Ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne” oraz „Specjalistyczna Kardiologia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na potrzeby zdrowotne populacji”, tj.: Część nr 7 – Doposażenie toru artroskopowego – 1 komplet

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2.7 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt pn. „Nowoczesna ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne” - numer projektu: POIS.09.02.00-00-0087/17

II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia: Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy (dla każdej z części).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dermatom – 1 szt.

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33162000 Operating theatre devices and instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus; ul. W.H. Lindley’a 4; 02-005 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu „Nowoczesna Ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne” oraz „Specjalistyczna Kardiologia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na potrzeby zdrowotne populacji”, tj.: Część nr 8 – Dermatom – 1 szt.

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2.8 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt pn. „Nowoczesna ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne” - numer projektu: POIS.09.02.00-00-0087/17

II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia: Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy (dla każdej z części).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Napędy ortopedyczne – 10 kompletów

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33162000 Operating theatre devices and instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus; ul. W.H. Lindley’a 4; 02-005 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu „Nowoczesna Ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne” oraz „Specjalistyczna Kardiologia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na potrzeby zdrowotne populacji”, tj.: Część nr 9 – Napędy ortopedyczne – 10 kompletów

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2.9 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt pn. „Nowoczesna ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne” - numer projektu: POIS.09.02.00-00-0087/17

II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia: Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy (dla każdej z części).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Respirator – 1 szt

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33170000 Anaesthesia and resuscitation
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus; ul. W.H. Lindley’a 4; 02-005 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu „Nowoczesna Ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne” oraz „Specjalistyczna Kardiologia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na potrzeby zdrowotne populacji”, tj.: Część nr 10 – Respirator – 1 szt

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2.10 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt pn. „Nowoczesna ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne” - numer projektu: POIS.09.02.00-00-0087/17

II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia: Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy (dla każdej z części).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pompy infuzyjne wraz ze stacjami dokującymi (ortopedia)

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33194100 Devices and instruments for infusion
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus; ul. W.H. Lindley’a 4; 02-005 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu „Nowoczesna Ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne” oraz „Specjalistyczna Kardiologia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na potrzeby zdrowotne populacji”, tj.: Część nr 11 – Pompy infuzyjne wraz ze stacjami dokującymi (ortopedia)

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2.11 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt pn. „Nowoczesna ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne” - numer projektu: POIS.09.02.00-00-0087/17

II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia: Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy (dla każdej z części).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pompy infuzyjne – 2 szt. (kardiologia)

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33194100 Devices and instruments for infusion
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus; ul. W.H. Lindley’a 4; 02-005 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu „Nowoczesna Ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne” oraz „Specjalistyczna Kardiologia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na potrzeby zdrowotne populacji”, tj.: Część nr 12 – Pompy infuzyjne – 2 szt. (kardiologia)

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2.12 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt pn. „Specjalistyczna Kardiologia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na potrzeby zdrowotne populacji” - numer projektu: POIS.09.02.00-00-0007/16

II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia: Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy (dla każdej z części).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/08/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/10/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/08/2021
Local time: 10:00
Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez automatyczne odszyfrowanie złożonych za pośrednictwem Platformy ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie.

2. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania zostały określone w rozdziale VI SWZ.

4. Wykaz podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp określa rozdział VIII SWZ.

5. Pełna nazwa postępowania, o którym mowa w Sekcji II pkt II.1.1) to: "Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu „Nowoczesna Ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne” oraz „Specjalistyczna Kardiologia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na potrzeby zdrowotne populacji” – DZPUCK.262.044.2021

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 22/458-78-00
Fax: +48 22/458-78-01
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zostały uregulowane w rozdziale XXI SWZ.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 22/458-78-00
Fax: +48 22/458-78-01
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/06/2021