Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Radovi - 331394-2016

Prikaži smanjeni prikaz

24/09/2016    S185

Belgija-Bruxelles: Radovi kabliranja za telekomunikacijske mreže i izgradnja posebnih prostorija

2016/S 185-331394

Objava ispravka

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 13.8.2016, 2016/S 156-281950)

Europska komisija, CSM 1 05/P001, 1049 Bruxelles, BELGIJA. Contact: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles. Tel. +32 22986989. Faks +32 22960570. E-pošta: oib-marches-publics@ec.europa.eu

Umjesto 

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost:

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

(...)

... uslugama koje im je pružio ponuditelj.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

(...)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:

30.9.2016 (17:30), lokalno vrijeme.

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda:

7.10.2016 (10:00), lokalno vrijeme.

(...)

Glasi 

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost:

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

(...)

... uslugama koje im je pružio ponuditelj.

Ovaj se popis nadopunjava 2 certifikatima navedenim u nastavku koje je nužno priložiti ponudi:

— certifikat ISO 9001 ili jednakovrijedno,

— certifikat ISO 14001 ili certifikat EMAS ili jednakovrijedno.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

(...)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:

27.12.2016 (17:30), lokalno vrijeme.

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda:

5.1.2017 (10:00), lokalno vrijeme.

(...)

Posjet lokaciji:

dodatni posjet lokaciji organizirat će se 13.12.2016 u skladu s postupcima navedenim u pismu poziva na nadmetanje.