Építési beruházás - 331394-2016

Normál nézet megjelenítése

24/09/2016    S185

Belgium-Brüsszel: Kábelezési munkálatok távközlési hálózatokhoz és speciális helyiségek építése

2016/S 185-331394

Helyesbítés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 13.8.2016, 2016/S 156-281950)

Európai Bizottság, CSM 1 05/P001, 1049 Bruxelles, BELGIUM. Kapcsolattartó: Office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles. Tel. +32 22986989. Fax +32 22960570. E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu

A következő helyett 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

(...)

... az ajánlattevő által teljesített szolgáltatásokkal.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

(...)

IV.2.2) Az ajánlatok, illetve jelentkezések beérkezési határideje:

30.9.2016 (17:30), helyi idő szerint.

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

7.10.2016 (10:00), helyi idő szerint.

(...)

Helyesen 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

(...)

... az ajánlattevő által teljesített szolgáltatásokkal.

A lista kiegészül a pályázathoz csatolandó alábbi 2 tanúsítvánnyal:

— ISO 9001 vagy azzal egyenértékű tanúsítvány,

— ISO 14001 vagy EMAS, illetve azokkal egyenértékű tanúsítvány.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

(...)

IV.2.2) Az ajánlatok, illetve jelentkezések beérkezési határideje:

27.12.2016 (17:30), helyi idő szerint.

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

5.1.2017 (10:00), helyi idő szerint.

(...)

Helyszíni szemle:

a pályázati felhívólevélben meghatározott eljárásokkal összhangban további helyszíni szemlére kerül sor, amelynek dátuma: 13.12.2016.