Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Roboty budowlane - 331394-2016

Wyświetl widok skrócony

24/09/2016    S185

Belgia-Bruksela: Roboty związane z okablowaniem na potrzeby sieci telekomunikacyjnych i przygotowaniem wyspecjalizowanych sal

2016/S 185-331394

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.8.2016, 2016/S 156-281950)

Komisja Europejska, CSM 1 05/P001, 1049 Bruxelles, BELGIA. Kontakt: Office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles. Tel. +32 22986989. Faks +32 22960570. E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu

Zamiast 

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

[...]

[...] z usług świadczonych przez oferenta.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

(...)

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

Data: 30/09/2016 Czas lokalny: 17:30

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

Data: 07/10/2016 Czas lokalny: 10:00

(...)

Powinno być 

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

[...]

[...] z usług świadczonych przez oferenta.

Powyższy wykaz należy uzupełnić 2 certyfikatami wymienionymi poniżej, które dołącza się do oferty:

— certyfikatem ISO 9001 lub równoważnym,

— certyfikatem ISO 14001, EMAS lub równoważnym.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

[...]

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

Data: 27.12.2016. Czas lokalny: 17:30.

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

Data: 5.1.2017. Czas lokalny: 10:00.

[...]

Wizyta w terenie:

dodatkowa wizyta w terenie odbędzie się 13.12.2016 zgodnie z warunkami, które podano w zaproszeniu do składania ofert.