Lucrări - 331394-2016

Afișează vizualizare compactă

24/09/2016    S185

Belgia-Bruxelles: Lucrări de cablare pentru rețelele de telecomunicații și de construcție de săli specializate

2016/S 185-331394

Erată

(Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 13.8.2016, 2016/S 156-281950)

Comisia Europeană, CSM 1 05/P001, 1049 Bruxelles, BELGIA. Punct de contact: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles. Tel. +32 22986989. Fax +32 22960570. E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu

În loc de 

III.1.3) Capacitatea tehnică și profesională:

Listă și descriere succintă a criteriilor de selecție:

(...)

... în legătură cu serviciile prestate de ofertant.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

(...)

IV.2.2) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

30.9.2016 (17:30), ora locală.

IV.2.7) Condiții de deschidere a ofertelor:

7.10.2016 (10:00), ora locală.

(...)

A se citi 

III.1.3) Capacitatea tehnică și profesională:

Listă și descriere succintă a criteriilor de selecție:

(...)

... în legătură cu serviciile prestate de ofertant.

Această listă este completată cu următoarele 2 certificate care trebuie anexate la ofertă:

— un certificat ISO 9001 sau echivalent;

— un certificat ISO 14001, EMAS sau echivalent.

Nivel(uri) minim(e) necesar(e):

(...)

IV.2.2) Termen-limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

27.12.2016 (17:30), ora locală.

IV.2.7) Condiții de deschidere a ofertelor:

5.1.2017 (10:00), ora locală.

(...)

Vizită pe teren:

Se va organiza o vizită pe teren suplimentară în data de 13.12.2016, conform procedurilor specificate în scrisoarea de invitație la licitație.