Servizzi - 331395-2016

Uri l-lista b'inqas dettalji

24/09/2016    S185

il-Belġju-Brussell: Oqfsa ta' kuntratti multipli għall-provvista ta' servizzi rrelatati mal-implimentazzjoni ta' Linji Gwida għal Regolazzjoni Aħjar

2016/S 185-331395

Tiswija

(Is-Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, tat-2.9.2016, 2016/S 169-303347)

Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, SPA3 00/023, 1049 Brussels, IL-BELĠJU. Ikkuntattja lis-: Sur Santiago Loranca Garcia. Email: EMPL-VT-2016-027@ec.europa.eu

Minflok 

IV.2.7) Il-kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti:

nhar id-9.11.2016 (fl-10:00), ħin lokali.

[...]

Aqra 

IV.2.7) Il-kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti:

nhar il-11.11.2016 (fl-10:00), ħin lokali.

[...]