С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Услуги - 331453-2020

TIЗаглавиеЛюксембург-Люксембург: ЕИБ - ME – ERI – Подкрепа за отдела за изпълнение на проекти (PIU) за образователната програма на Черна гора
NDНомер на публикацията на обявлението331453-2020
PDДата на публикуване15/07/2020
OJНомер на броя на ОВ S135
TWГрад/населено място на купувачаЛЮКСЕМБУРГ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска инвестиционна банка
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаLU
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска инвестиционна банка
DSДокумент изпратен10/07/2020
DTКраен срок за подаване10/09/2020
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението2 - Допълнителна информация
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)71500000 - Услуги, свързани със строителството
71356200 - Услуги по оказване на техническа помощ
71310000 - Консултантски инженерни и строителни услуги
71541000 - Услуги по управление на проекти, свързани със строителството
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)00
IAИнтернет адрес (URL)http://www.eib.org/en/about/procurement
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС