Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registrace na 4. seminář s uživateli dále používající data z portálu TED, který se bude konat dne 14. prosince 2023, je otevřena.

Služby - 331453-2020

15/07/2020    S135

Lucembursko-Lucemburk: EIB - ME – ERI – Podpora pro implementační jednotku projektu (PIU) v případě programu vzdělávání v Černé Hoře

2020/S 135-331453

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 114-275554)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská investiční banka
Poštovní adresa: 98-100 boulevard Konrad Adenauer
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU00 Luxembourg
PSČ: L-2950
Země: Lucembursko
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eib.org/en/about/procurement
Adresa profilu zadavatele: https://www.eib.org/en/about/procurement/calls-technical-assistance/aa-010294001

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

ME – ERI – Podpora pro implementační jednotku projektu (PIU) v případě programu vzdělávání v Černé Hoře

Spisové číslo: AA-010294-001
II.1.2)Hlavní kód CPV
71356200 Technická asistence
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem technické pomoci je podpořit Ministerstvo školství v Černé Hoře při úspěšné realizaci programu vzdělávání v Černé Hoře. Projekt zahrnuje výstavbu a/nebo obnovu infrastruktury veřejného vzdělávání (např. školek, základních škol, gymnázií, (středních) škol a škol odborného vzdělávání) a také poskytnutí nového vybavení v oblasti IKT a nábytku a specifického vybavení pro odborné školy. Poradce poskytne následující služby: i) podpora veřejných zakázek; ii) řízení a správa zakázky; iii) administrativní podpora; iv) přezkum a zřízení rámcového systému monitorování a hodnocení pro údaje týkající se vzdělávání; a v) pravidelné podávání zpráv o pokroku celkové realizace a dokončení projektu pro EIB v souladu s podmínkami smlouvy o financování. Tým bude zahrnovat 2 klíčové odborníky (vedoucí týmu a odborníci na veřejné zakázky) a „ad hoc“ odborníky, podle potřeby.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
10/07/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 114-275554

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 03/09/2020
Místní čas: 12:00
Má být:
Datum: 10/09/2020
Místní čas: 12:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 07/09/2020
Místní čas: 14:00
Má být:
Datum: 14/09/2020
Místní čas: 14:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Revidované pokyny pro uchazeče se rovněž zveřejňují, aby mohli tyto změny uplatnit.