Na internetových stránkách TED se ode dneška, 2. listopadu 2022, začínají používat elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy

Služby - 331457-2020

15/07/2020    S135

Belgie-Brusel: Audit a poradenství v oblasti udržitelného stravování

2020/S 135-331457

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský výbor regionů (VR)
Poštovní adresa: Rue Belliard 101
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1040
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Direction Logistique, Unité Programmation/Gestion financière et contractuelle
E-mail: procurement-pgfc@cor.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.cor.europa.eu
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)
Poštovní adresa: Rue Belliard 99
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1040
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Direction Logistique, Unité Programmation/Gestion financière et contractuelle
E-mail: procurement-pgfc@cor.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eesc.europa.eu
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Audit a poradenství v oblasti udržitelného stravování

Spisové číslo: CdR/DL/66/2019
II.1.2)Hlavní kód CPV
71317210 Poradenství v oblasti bezpečnosti a zdraví
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem zakázky je realizovat auditorské a poradenské služby s cílem zajistit řádné provádění probíhajících služeb hromadného stravování v souladu s technickými specifikacemi zakázky č. CDR/DL/35/2019 „koncese na služby a poskytování souvisejících služeb pro udržitelné hromadné stravování v budovách Evropského hospodářského a sociálního výboru a Evropského výboru regionů v Bruselu“, jakož i všemi normami platnými v oblasti stravování.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 335 000.00 EUR
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel, Belgie.

II.2.4)Popis zakázky:

1) Provedení ověřovacích a kontrolních činností technických specifikací zakázky č. CDR/DL/35/2019 „koncese na služby a poskytování souvisejících služeb pro udržitelné hromadné stravování v budovách Evropského hospodářského a sociálního výboru a Evropského výboru regionů v Bruselu“.

2) Poradenství a pomoc v souvislosti s udržitelným hromadným stravováním.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Administrativní rozpočtové prostředky EU.

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 248-611320
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: CDR/DL/66/2019
Název:

Audit a poradenství v oblasti udržitelného stravování

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
03/07/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU: 0
Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU: 0
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 0
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: BVC Belgique
Národní identifikační číslo: 0833 423 505
Obec: Mouscron
Kód NUTS: BE323 Arr. Mons
Země: Belgie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 348 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 335 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
08/07/2020