Supplies - 33158-2022

21/01/2022    S15

Bulgaria-Targovishte: Electricity

2022/S 015-033158

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: OBShtINA TaRGOVIShtE
National registration number: 000875920
Postal address: pl. SVOBODA
Town: gr.Targovishte
NUTS code: BG334 Търговище / Targovishte
Postal code: 7700
Country: Bulgaria
Contact person: Yanka Petrova Nikolova
E-mail: nikolova.yanka@targovishte.bg
Telephone: +359 60168751
Internet address(es):
Main address: https://www.targovishte.bg/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/18192
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Търговище“.

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

В предмета на поръчката се включва доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Община Търговище, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя. Предметът на поръчката включва и администриране на сумите за нормативно определените такси, мрежови услуги и акциз. Същите ще бъдат заплащани от възложителя на изпълнителя. Във връзка с горното с изпълнителя ще бъде сключен договор за комбинирани услуги по смисъла на чл. 11, т. 10 и при условията на чл. 20 от Правила за търговия с ел. енергия (ПТЕЕ).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG334 Търговище / Targovishte
Main site or place of performance:

Община Търговище

II.2.4)Description of the procurement:

В предмета на поръчката се включва доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Община Търговище, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя. Предметът на поръчката включва и администриране на сумите за нормативно определените такси, мрежови услуги и акциз. Същите ще бъдат заплащани от възложителя на изпълнителя. Във връзка с горното с изпълнителя ще бъде сключен договор за комбинирани услуги по смисъла на чл. 11, т. 10 и при условията на чл. 20 от Правила за търговия с ел. енергия (ПТЕЕ).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 151-399849
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

„Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Търговище“.

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Обществената поръчка се прекратява на основание чл. 110, ал. 1, т. 4 от ЗОП- първият и вторият класиран участник отказаха да сключат договор.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022