Supplies - 33175-2022

21/01/2022    S15

Romania-București: Software package and information systems

2022/S 015-033175

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR
National registration number: 11806010
Postal address: Strada: General Ion Florescu, nr. 1
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 030252
Country: Romania
Contact person: Veronica Rata
E-mail: economic@onpcsb.ro
Telephone: +40 213155207
Fax: +40 213155227
Internet address(es):
Main address: www.onpcsb.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: Prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a fin

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ACHIZITIE SISTEM INFORMATIC INTEGRAT DE ANALIZA A INFORMATIILOR

Reference number: PA_
II.1.2)Main CPV code
48000000 Software package and information systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorsimului, prin optimizarea proceselor de preluare, analiză și diseminare a informațiilor pe baza implementării unui sistem informatic integrat bazat pe tehnologii moderne, adecvat și adaptat modificărilor legislative și aspectelor transfrontaliere tot mai pregnante privind schimbul de informații.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Implementarea unui sistem informatic integrat modern, specific Oficiului, bazat pe tehnologiii moderne pentru optimizarea proceselor de preluare, analiză și diseminare a informațiilor utillizate de analiștii financiari în conformitate cu cerințele Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

- Dezvoltarea competențelor angajaților Oficiului pentru utilizarea soluțiilor informatice implementate.

Prin implementarea acestui proiect se urmărește obținerea următoarelor beneficii:

- Modernizarea mecanismelor de colectare a datelor de la entitățile raportoare;

- Automatizarea preluării datelor din rapoartele de tranzacții suspecte primite de la entitățile raportoare;

- La extragerea automatizată a datelor din alte surse să fie permisă reluarea procesului și îmbogățirea setului de date în cazul apariției unor informații noi;

- Eliminarea operațiunilor manuale necesare prelucrării rapoartelor RTN și RTE preluate zilnic de la entitățile raportoare;

- Evaluarea automată a tranzacțiilor financiare raportate în vederea identificării suspiciunilor de spălare de bani și finanțarea terorismului, în conformitate cu scenariile/regulile de detecție definite;

- Gestiunea electronică a rapoartelor de tranzacții suspecte;

- Generarea alertelor pe baza scenariilor de detecție bazate pe reguli privind indicatorii de risc, precum și implementarea unui sistem de scoring al priorității pe baza unui punctaj acordat regulilor/criteriilor de risc din scenariile de detecție;

- Generarea automată a cazurilor pe baza alertelor și alocarea automată a acestora în baza unui set de reguli configurate în vederea prelucrării pe fluxuri de lucru specifice proceselor de analiză/investigație;

- Asigurarea analiștilor cu instrumente moderne pentru efectuarea de analize în toate sursele de date prin utilizarea de algoritmi avansați de căutare (inclusiv în date nestructurate și surse deschise), reprezentarea grafică a diagramelor de rețea care să asigure afișarea entităților și a fluxurilor financiare, inclusiv cu informații geospațiale (suprapuse pe o hartă), instrumente de data mining;

- Gestiunea electronică a proceselor de control și supraveghere a entităților raportoare.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este 18, iar autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări cu 11 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 12 595 875.00 RON
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
30233140 Direct-access storage devices (DASD)
32570000 Communications equipment
35121000 Security equipment
48820000 Servers
72200000 Software programming and consultancy services
72600000 Computer support and consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Str. General Ion Florescu, nr.1, sector 3, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectul contractului care va fi atribuit în cadrul procedurii constă în furnizarea și Implementarea „la cheie” a unui Sistem Informatic Integrat de Analiză a Informațiilor în cadrul ONPCSB. Contractul care urmează a fi atribuit presupune:

- servicii pentru implementarea sistemului (servicii de analiză a cerințelor, servicii de proiectare, implementare și testare a sistemului, servicii de instruire a utilizatorilor și administatorilor soluțiilor informatice implementate), precum și pentru garanția și suportul acestuia, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini;

- pachet licențe pentru software, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini (licente aplicatie software pentru platforma de analiza si raportare, licente sistem de management al documentelor, licente aplicatie software portal web, licente componenta de management al utilizatorilor si securizare a accesului, licente componenta de gestiune a bazelor de date, licente componenta de monitorizare a evenimentelor de securitate, licente componenta de prevenire a pierderilor de date, licente solutie de virtualizare, licente solutie de backup si restaurare, licente solutie de administrare a platformei de procesare si stocare);

- echipamente necesare sistemului, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini (structura fizica suport pentru echipamente, sistem alimentare si disponibilitate operationala, sistem de procesare a datelor, sistem de stocare, sistem de interconectare, firewall, firewall aplicatii web, scaner).

Toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către contractant, aferente produsului sau serviciului livrat, se transferă către Autoritatea Contractantă.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Expertul propus de către ofertant trebuie să aibă experiență în managementul proiectelor, în cel puțin 1 până la 7 proiecte/contracte de implementare a unui sistem informatic care să fi inclus implementarea de software aplicativ și infrastructură hardware de procesare și securitate. / Weighting: 5
Quality criterion - Name: se va analiza informaţia furnizată în Formularul de propunere tehnică / Weighting: 5
Quality criterion - Name: se va analiza informaţia furnizată în Formularul de propunere tehnică / Weighting: 5
Quality criterion - Name: se va analiza informaţia furnizată în Formularul de propunere tehnică / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Expertul propus de către ofertant trebuie să aibă experiență în implementarea soluțiilor de management al utilizatorilor și securizare a accesului , în cel puțin 1 până la 7 proiecte/contracte de implementare soluții de management al utilizatorilor și securizare a accesului . / Weighting: 5
Quality criterion - Name: se va analiza informaţia furnizată în Formularul de propunere tehnic / Weighting: 5
Quality criterion - Name: : Expertul propus de către ofertant trebuie să aibă experiență în implementarea soluțiilor software de management al documentelor, în cel puțin 1 până la 7 proiecte/contracte de implementare a sistemelor informatice care să fi inclus o aplicație software de management al documentelor. / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Expertul propus de către ofertant trebuie să aibă experiență în implementarea soluțiilor de monitorizare infrastructură hardware, software și aplicații web, în cel puțin 1 până la 7 proiecte/contracte de implementare a soluțiilor de monitorizare infrastructură hardware, software și aplicații web / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Expertul propus de către ofertant trebuie să aibă experiență în implementarea soluțiilor de tip portal, în cel puțin 1 până la 7 proiecte/contracte de implementare a sistemelor informatice care să fi inclus o soluție de portal. / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Expertul propus de către ofertant trebuie să aibă experiență în analiza fluxurilor/proceselor de business/cazurilor de utilizare și detalierea cerințelor, în cel puțin 1 până la 7 proiecte/contracte de implementare a unui sistem informatic care să fi inclus implementarea de software aplicativ. / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Expertul propus de către ofertant trebuie să aibă experiență în îmbunătățirea proceselor de business, în cel puțin 1 până la 7 proiecte/contracte în cadrul cărora au fost prestate servicii de analiză și îmbunătățire a proceselor de business. / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Expertul propus de către ofertant trebuie să aibă experiență în proiectarea la nivel hardware, software și funcțională a sistemelor informatice, în cel puțin 1 până la 7 proiecte/contracte de implementarea unui sistem informatic care să fi inclus implementarea de software aplicativ și infrastructură hardware de procesare și securitate. / Weighting: 5
Price - Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 202-526822
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 7109
Title:

Contract achizitie publica Sistem Informatic Integrat de Analiza a Informatiilor

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SolvIT Networks SRL
National registration number: RO17534593
Postal address: Strada CALEA FLOREASCA, Nr. 175, Sector: 1
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 060363
Country: Romania
E-mail: licitatie@solvit.ro
Telephone: +40 314059571
Fax: +40 314059572
Internet address: https://www.solvit.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 12 595 875.00 RON
Total value of the contract/lot: 12 595 875.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Value excluding VAT: 7 557 525.00 RON
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

servicii instalare si configurare echipamente-partial

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022