Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 332324-2020

15/07/2020    S135

Magyarország-Budapest: Mentőjárművek

2020/S 135-332324

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Mentőszolgálat
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_44156895
Postai cím: Markó utca 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Barbara
E-mail: kozbeszerzes@mentok.hu
Telefon: +36 13503737
Fax: +36 13506917
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mentok.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_76898064
Postai cím: Teve utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dredán Csaba
E-mail: dredan.csaba@orfk.police.hu
Telefon: +36 209674752
Fax: +36 14435597
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.police.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

OMSZ-ORFK mentőgépjármű beszerzés 2021–2022

Hivatkozási szám: EKR000432982020
II.1.2)Fő CPV-kód
34114110 Mentőjárművek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

MSZ EN 1789 szabvány szerinti mentőgépjárművek beszerzése a Kbt. 105. § (2) bek. a) pont szerinti keretmegállapodás keretében 36 hónap időtartamban nettó 3 186 883 647 HUF. keretösszegben. AK jelzi, hogy jelen eljárásban a KM 2. rész szerinti megrendelésre a1329/2019. Korm. határozat szerinti fedezet rendelkezésre állásának figyelembe vételével történik. AK előre nem tudja meghatározni a B és/vagy C típusú gj.művek megrendelésének számát, és megrendelés ütemét. AK megvizsgálta részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek, ill. az esetlegesen eltérő típusok és felszereltségek a gyakorlati alkalmazás során nehézséget okozhatnak azáltal, hogy minden eszköz működtetését külön kellene ismerni, ami gazdasági és egyéb észszerűséggel nem összeegyeztethető. A beszerzendő speciális gépjárművek egységes gazdasági funkciót alkotnak.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34114110 Mentőjárművek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, 1134 XIII. ker Róbert Károly krt. 77.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Országos Mentőszolgálat és Országos Rendőr Főkapitányság, mint közös Ajánlatkérők részére MSZ EN 1789 szabvány "B" és/vagy "C" melléklete szerinti mentőgépjármű beszerzése Kbt. 105. § (2) bek. a) pont szerinti KM keretében 36 hónap időtartamban. Jelen eljárásban a közösen megvalósítandó közbeszerzési eljárást együttes ajánlatkérők nevében az OMSZ, mint ajánlatkérő folytatja le.

AK csak új állapotú, MAGYARORSZÁG-on forgalomba helyezett gépkocsikra fogad el ajánlatot. Jelen eljárásban az a gépkocsi minősül új állapotúnak, amelynek semmilyen része nem javított, hiba és sérülésmentes, AT MAGYARORSZÁG-on helyezte (helyeztette) forgalomba, sem MAGYARORSZÁG-on, sem pedig külföldön nem volt bemutató autó, ill. próbajárműként sem használták. KKD-ban meghatározott egyedi típusú dologra való utalást vagy védjegyre hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása tette szükségessé, de AK valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek (AT) igazolnia kell. Ajánlati árnak tartalmazni kell különösen: – üzembe és forgalomba helyezéssel kapcsolatos valamennyi adót és illetéket, minden járulékos költséget hatósági és vizsgadíjat (kulcsrakész átadás); – egyedi (MA) rendszámokkal történő forgalomba helyezést és ennek díjait (az ORFK részére megrendelt gépjárműveket sorozatban előállított (általános) rendszámtáblával kell forgalomba helyezni) – leszállított járművekre forg. helyezést követő 60 hónap teljes körű szerviz szolgáltatást is;

— KM 2. része szerinti egyedi szerződés hatálya alatt 24 órán belüli teljes körű pótalkatrész ellátást is vállalni kell. – Várható futásteljesítmény: 60 000–70 000 km/év/gjmű,

— Kötelező garanciális időszak: 60 hónap vagy 300 000 km a szerződésszerű teljesítést követő dátumtól értve (gépjárművenként),

— AK a mentőgépjárműveket a Kbt. 105. § (2) bek. a) pont szerint rendeli meg. KM 2. részében a szakmai ajánlatban szereplő járműveket az értékelési szempontokra adott ajánlattevői áron és határidőben köteles szállítani.

KM 2. részének szabályai:

KM 2. rész értékelési szempontja ár. AK több ajánlattevővel köti meg a keretmegállapodást. Szerződés feltételei ismertek és keretmegállapodásban rögzítettek. Kbt. 77. § (5) alapján:az eljárás (KM) első részében azonos összpontszámok esetén a rangsort közjegyzői sorsolással állapítja meg. AK tervezetten a KM hatályba lépését követően 50 db "C" típusú és 49 darab "B" típusú termékmegrendelését küldi ki. Összességében a tervezetten megrendelni kívánt gépjárművek száma 99 darab. Darabszám és megrendelés ideje kizárólag tájékoztató jellegű. Szakmai ajánlat keretében AT csatolja: kitöltött kereskedelmi-szakmai ajánlat excel iratot, továbbá összecsukható hordszék valamint fix kerekesszék műszaki leírását és egészségügyi tér megajánlott kivitelének műszaki dokumentációját és annak részét képező, mentőgépjármű kialakításához használt, főbb szerkezeti elemekre vonatkozó fényképeket, ezek hiányában tervrajzokat, 3D-s látványtervet, olyan értékelhető tervrajzokkal 3D-s látványtervekkel összhangban lévő (kialakítás, bútorzat jellege stb.) – minőségű saját színes fotókat, amelyeken jelen eljárásban megajánlott, általa korábban már sorozatban gyártott belső kivitellel (egészségügyi tér kialakításával) és külső kivitellel főbb, lényegi elemeiben megegyező vagy magasabb technikai színvonalú mentőgépjármű egészségügyi teréről (belső kiviteléről) készültek. AK főbb elemeiben megegyező kivitel meghatározását a kiadott kereskedelmi szakmai ajánlat excel-ben fejtette ki. Nyertes AT köteles a gépjármű(vek) által lefutott 300 000 km-ig, de legfeljebb 5 éves koráig jótállást biztosítani, amelynek be nem tartásával kapcsolatos igényekre jótállási biztosítékot köteles nyújtani. A teljesítési biztosíték mértéke az egyedi megrendelés alapján Eladónként átadandó összes Gépjármű nettó Vételár 1 %-ának megfelelő összeg.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Környezetvédelmi és energetikai hatások a 48/2011. (III. 30.) KR. szerint / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Energetikai hatás (/fogyasztás/ l/100 km) / Súlyszám: 11
Minőségi kritérium - Név: 2.2. CO2 kibocsátás (g/km) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 2.3. NOx kibocsátás (g/km) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 2.4. PM (dízel) kibocsátás (mg/km) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 3. Egyedi szerződéstől számított teljesítési határidő (min. 100 – max. 240 nap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelés KM 1. részében: Kbt. 76. § (2) bekezdés b) pontja szerint, legjobb ár-érték arány alapján. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa 0–10 pont.

Ár szempont – fordított arányosítás. Minőségi szempont Környezetvédelmi és energetikai hatások a 48/2011. (III. 30.) KR. szerint – fordított arányosítás, Teljesítési határidő – A legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása” alapján.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 106-255881
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

OMSZ mentőgépjármű beszerzés 2019-2020

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő: BM HEROS Logisztikai Ellátó Központ Kft., MAGYARORSZÁG 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2. Adószám: 25395619242

Ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen, a Kbt. 73. § (6) bekezdés a) pontjára tekintettel.

Eredménytelenség oka: Kbt. 75. § (1) b) kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be;.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § -a szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/07/2020