Forniture - 332391-2022

21/06/2022    S118

Finlandia-Liminka: Elettricità

2022/S 118-332391

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Limingan seurakunta
Numero di identificazione nazionale: 0186557-5
Indirizzo postale: Pappilantie 6
Città: Liminka
Codice NUTS: FI Suomi / Finland
Codice postale: 91900
Paese: Finlandia
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.liminganseurakunta.fi/
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Lumijoen seurakunta
Numero di identificazione nazionale: 0186582-3
Indirizzo postale: Ylipääntie 11
Città: Lumijoki
Codice NUTS: FI Suomi / Finland
Codice postale: 91980
Paese: Finlandia
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.lumijoenseurakunta.fi/
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Muhoksen Evankelis-Luterilainen seurakunta
Numero di identificazione nazionale: 0186650-0
Indirizzo postale: Muhostie 7 B
Città: Muhos
Codice NUTS: FI Suomi / Finland
Codice postale: 91500
Paese: Finlandia
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.muhoksenseurakunta.fi/
I.2)Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://tarjouspalvelu.fi/venienergia?id=403108&tpk=1b661531-75da-4d5b-8253-fa4356447454
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://tarjouspalvelu.fi/venienergia?id=403108&tpk=1b661531-75da-4d5b-8253-fa4356447454
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt (94910)
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: Virkistys, kulttuuri ja uskonto

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Sähköenergian hankinta

II.1.2)Codice CPV principale
09310000 Elettricità
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Limingan seurakunta - ryhmän (sis. Limingan seurakunta, Lumijoen seurakunta ja Muhoksen Evankelis-Luterilainen seurakunta) sähköenergian hankinta, jonka yksityiskohdat ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjoista.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
09310000 Elettricità
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Limingan seurakunta - ryhmän sähkönmyyntisopimuksen kilpailutus, jonka tuloksena sovitaan sähkönmyyjän marginaaleista ja sopimusehdoista. Lopullinen sähköenergian laskutushinta muodostuu myyjän marginaalista, profiilikustannuksesta, prosenttiosuuksina tehdyistä SYS- ja EPAD-hinnankiinnityksistä ja/tai kiinnittämättömistä Spot-osuuksista sekä kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjaksolla kulloinkin voimassa olevasta tuotannon ja kulutuksen volyymimaksusta.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2025
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Tarjoukseen/sopimukseen tulee sisältyä optiot vuosille 2026 ja 2027 samoilla hinnoilla ja ehdoilla kuin varsinainen sopimuskausi. Option käytöstä päättää hankintayksikkö ja päätös voidaan tehdä vuosi kerrallaan tai koko optioajasta.

Sopimuksen puitteissa on myös mahdollista lisätilauksena ostaa alkuperätakuita asiakkaan niin halutessa (max. sopimusjakson volyymia vastaava määrä). Myyjä tekee tarjouksen alkuperätakuille hyvissä ajoin ennen ko. toimitusvuoden alkua arvioitua vuosivolyymia vastaavasta määrästä ellei toisin ole sovittu. Asiakkaan aloitteesta alkuperätakuita voidaan hankkia myös erikseen sovittuina ajankohtina ja pienemmissä erissä. Alkuperätakuuhankinnan välityspalkkio on sisällytettävä marginaaliin. Alkuperätakuiden arvioitu hintataso on otettu huomioon optioina tämän hankinnan arvon arvioinnissa.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Hankinta-asiakirjoissa esitetyn mukaiset.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/08/2022
Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Finlandese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 18/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/08/2022
Ora locale: 12:15
Luogo:

VENI Energia Oy Hämeenlinna tai mahdollinen etätyöpiste

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Tilaisuus on suljettu.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

Tarjoukset ja mahdolliset lisätietopyynnöt tulee toimittaa Tarjouspalvelun kautta.

Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei hyväksytä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi emme vastaa puhelimitse tai muulla edellä mainitusta poikkeavalla tavalla esitettyihin kysymyksiin. Esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan sähköisesti Tarjouspalvelussa, samoin kuin tarjouspyyntöön mahdollisesti tehtävät tarkennukset. Tarjoajan on tarkistettava tarjouspyyntöasiakirjoihin mahdollisesti tehdyt tarkennukset tarjouspyynnössä mainituista Tarjouspalvelun internetosoitteista ennen tarjouksen jättämistä. Tarjoaja on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tarjoustietoja tarjousta antaessaan. Tarjouskilpailu tullaan suorittamaan mahdollisten täsmennettyjen asiakirjojen perusteella.

TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN:

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalista.

Järjestelmän käyttöä koskevissa tiedusteluissa tulee ottaa yhteyttä Cloudia HelpDeskiin (tuki@cloudia.fi tai puh. +358 20 766 1075), mikäli palvelun käyttöohjeesta ei löydy tarvittavaa tietoa.

Ohjeet löytyvät osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/venienergia

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Markkinaoikeus
Indirizzo postale: Sörnäistenkatu 1
Città: Helsinki
Codice postale: 00580
Paese: Finlandia
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Tel.: +358 295643300
Indirizzo Internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
16/06/2022