Supplies - 332507-2022

21/06/2022    S118

Hungary-Budapest: Chemical products

2022/S 118-332507

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
National registration number: 15836847251
Postal address: Mosonyi Utca 9
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1087
Country: Hungary
Contact person: Czira György
E-mail: cziragy@nszkk.gov.hu
Telephone: +36 302957080
Fax: +36 14772185
Internet address(es):
Main address: http://www.nszkk.gov.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000732192022/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000732192022/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Kbt. 5. § (1) bek. c) pont szerinti ajánlatkérő
I.5)Main activity
Other activity: szakértői tevékenység ellátása

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Vegyszerek és fogyóeszközök beszerzése III. ütem

Reference number: EKR000732192022
II.1.2)Main CPV code
24000000 Chemical products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Az NSZKK saját tulajdonában álló laboratóriumi eszközein elvégzendő vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek, fogyóanyagok, továbbá eszközök beszerzésére és szállítására irányuló a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötése 10 részajánlati körben.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlatkérő által kiadott árazatlan Műszaki-kereskedelmi táblázatban

megadott tételek reprezentatív mennyiségek, amelyek kizárólag az ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálják.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Műszertartozékok

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1087 Budapest, Mosonyi utca 9.

II.2.4)Description of the procurement:

Az NSZKK által elvégzendő vizsgálatokhoz szükséges 262 doboz/darab/flakon/csomag/pár Műszertartozékok beszerzése nettó 32 716 748 Ft/12 hónap keretösszegben. Teljesítés helyére történő szállítás Ajánlattevő feladata.

További teljesítési helyszínek (a II. 2.3 pont folytatása karakterkorlát miatt): 4033 Debrecen, Sámsoni út 147., 9024 Győr, Szent Imre út 2-4., 7623 Pécs, Athinay utca 7-9., 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 22-24., 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.,1135 Budapest, Szabolcs utca 33. (bejárat: 1135 Budapest, Vágány utca 6.).

Jelen keretmegállapodásos eljárás alapján megkötésre kerülő Keretmegállapodás (továbbiakban: KM) 2. részében Ajánlatkérő egyedileg felmerülő igényeit a Kbt.105. § (1) bek. a) pont szerint rendeli meg. A KM 2. részében a Műszaki-kereskedelmi táblázatban szereplő termékeket az értékelési szempontra (legalacsonyabb ár) adott ajánlattevői áron köteles szállítani.

A KM 2. részének szabályai: Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pont alapján Ajánlatkérő egyedileg felmerülő igénye alapján konkrétan megrendelni kívánt specifikációjú termékek és mennyiségek alapján közvetlen megrendelést küld a Nyertes Ajánlattevő részére. Ajánlatkérő egy Ajánlattevővel köti meg a KM-et. A szerződés feltételei ismertek és a KM-ben rögzítettek.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Amennyiben a 12 hónap időtartam alatt a keretösszeg nem merül ki, a Keretmegállapodás egy alkalommal a keretösszeg kimerüléség, de legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható. Ajánlatkérő a szerződés hatályának lejártát megelőző legkésőbb 60 nappal korábban, egyoldalú nyilatkozattal, írásban jelzi a Nyertes Ajánlattevőnek a hosszabbítást.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

II.2.5. pont: ajánlatok értékelési szempontja:legalacsonyabb ár. A beszerzendő termék minőségét és szállításának jellemzőit Ajánlatkérő minden rész tekintetében részletesen meghatározta, ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását minőségi vagy egyéb jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

A táblázatban feltüntetett cikkszám (azonosító) megadására kizárólag a termék beazonosítása, hatóanyag összetétel meghatározása érdekében került sor és nem a mennyiségi egység meghatározása miatt. A mennyiségi egység meghatározása a Műszaki-kereskedelmi táblázat „DE” oszlopában (mennyiségi egység / termék) került feltüntetésre. Ezen mennyiségi egységre vetítetten szükséges a nettó ajánlati ár (L oszlop „nettó egységár”) megadása. Eltérő mennyiségi egységre történő megajánlás az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után. A szállítandó termékek kiszerelési egységét kizárólag tájékoztató jelleggel szükséges megadni ("K" oszlop, ezen tájékoztató adat nem a szakmai ajánlat része), a szállítandó termékek pontos kiszerelési egységének meghatározása a keretmegállapodás 2. része során a megrendelésekben kerül pontosításra, amely - adott esetben - eltérhet az "K" oszlopban jelölt információtól.

Karakter korlát miatt a VI. 3. pont folytatása valamennyi részben:

24. Amennyiben az ajánlattételi határidő lejártának napján rögzített MNB napi devizaárfolyamhoz képest 7%-ot meghaladó mértékben változik, akár erősödik akár csökken a forint/euró és a forint/dollár devizaárfolyama, és ez a változás tartósan, minimum 5 napon keresztül fennáll, akkor a Felek jogosultak az 1. mellékletben (Műszaki-kereskedelmi táblázat) megajánlott árak (termék sorai) módosítására. Ezen módosítás mértéke a rögzített MNB napi devizaárfolyamhoz képest a teljes %-os értékre vonatkozhat, vagyis nemcsak a 7%-os értéket meghaladó részre. A módosításról kötelesek a Felek egymást írásban tájékoztatni és a módosított termékek árainak alkalmazása legkorábban a tájékoztatást követő 2. hónap 1-jétől lehetséges. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a fenti kritérium alapján a devizaárfolyam változás pontos mértékét és a tartós változás időtartamának megjelölését. A KM megkötésére irányuló eljárásban …… HUF/EUR, …….. HUF/USD árfolyam kerül figyelembevételre. A fenti módosítás nem minősül áremelkedésnek, és a Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosításnak sem.

25. AK kiköti: KM hatálya alatt olyan adminisztratív adatokban történő esetleges változást, amely a szerződés jellegét, a teljesítés érdemi tartalmát, feltételeit nem érinti, ill . az ajánlatok bírálatához, sorrendhez, szakmai vállaláshoz nem kapcsolódnak, és nem ütközik a Kbt.139.§-be sem (pl.bankszámlaszám, képviselő/ kapcsolattartó, telj.igazoló aláíró személy(ek), szállítás nem minősül a Kbt. 141.§-i szerződés módosításnak. Ezen módosítások esetén AT további költséget nem érvényesíthet.

26. Nem minősül szerződésmódosításnak, ha a KM hatálya alatt a nyertes AT által a közbeszerzési eljárás során megajánlott valamely termék gyártása megszűnne, vagy forgalomból történő kivonásra, vagy termék visszahívásra vagy valamely engedélye visszavonására kerül sor. Ebben az esetben a KM-os eljárásban és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint egyenértékű termék (csere termék) megajánlható az eljárás során tett egységáron. Ezen körülményről a nyertes AT-nek haladéktalanul tájékoztatnia kell az AK-t. Ebben az esetben a nyertes ajánlattevő a csere termék műszaki, szakmai megfelelőségére vonatkozó követelmény teljesüléséről rövid tájékoztatást nyújt a meghatározó műszaki paraméterek ismertetésével. A csere terméknek minimum meg kell felelnie az eredetileg megajánlott termék összetételének, hatóanyag tartalmának és halmazállapotának. A nyertes AT a csere termék értesítésére az AK által arra a termékre adott írásbeli hozzájárulását követően jogosult. AK az egyenértékűség szempontjából nem tekinti egyenértékű terméknek a megajánlottól eltérő, különböző halmazállapotú terméket, annak esetleges ugyanolyan hatóanyag tartalma esetén sem.

AK ezen körülményt nem minősíti a KM módosításának.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Laboratóriumi eszközök tartozékai

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
42950000 Parts of general-purpose machinery
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1087 Budapest, Mosonyi utca 9.

II.2.4)Description of the procurement:

Az NSZKK által elvégzendő vizsgálatokhoz szükséges 77 darab Laboratóriumi eszközök tartozékai beszerzése nettó 5 677 438 Ft/36 hónap keretösszegben. Teljesítés helyére történő szállítás Ajánlattevő feladata.

További teljesítési helyszínek (a II. 2.3 pont folytatása karakterkorlát miatt): 4033 Debrecen, Sámsoni út 147., 9024 Győr, Szent Imre út 2-4., 7623 Pécs, Athinay utca 7-9., 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 22-24., 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.,1135 Budapest, Szabolcs utca 33. (bejárat: 1135 Budapest, Vágány utca 6.).

Jelen keretmegállapodásos eljárás alapján megkötésre kerülő Keretmegállapodás (továbbiakban: KM) 2. részében Ajánlatkérő egyedileg felmerülő igényeit a Kbt.105. § (1) bek. a) pont szerint rendeli meg. A KM 2. részében a Műszaki-kereskedelmi táblázatban szereplő termékeket az értékelési szempontra (legalacsonyabb ár) adott ajánlattevői áron köteles szállítani.

A KM 2. részének szabályai: Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pont alapján Ajánlatkérő egyedileg felmerülő igénye alapján konkrétan megrendelni kívánt specifikációjú termékek és mennyiségek alapján közvetlen megrendelést küld a Nyertes Ajánlattevő részére. Ajánlatkérő egy Ajánlattevővel köti meg a KM-et. A szerződés feltételei ismertek és a KM-ben rögzítettek.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Amennyiben a 36 hónap időtartam alatt a keretösszeg nem merül ki, a keretmegállapodás egy alkalommal a keretösszeg kimerüléség, de legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható. Ajánlatkérő a szerződés hatályának lejártát megelőző legkésőbb 60 nappal korábban, egyoldalú nyilatkozattal, írásban jelzi a Nyertes Ajánlattevőnek a hosszabbítást.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

II.2.5. pont: ajánlatok értékelési szempontja:legalacsonyabb ár. A beszerzendő termék minőségét és szállításának jellemzőit Ajánlatkérő minden rész tekintetében részletesen meghatározta, ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását minőségi vagy egyéb jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

A táblázatban feltüntetett cikkszám (azonosító) megadására kizárólag a termék beazonosítása, hatóanyag összetétel meghatározása érdekében került sor és nem a mennyiségi egység meghatározása miatt. A mennyiségi egység meghatározása a Műszaki-kereskedelmi táblázat „DE” oszlopában (mennyiségi egység / termék) került feltüntetésre. Ezen mennyiségi egységre vetítetten szükséges a nettó ajánlati ár (L oszlop „nettó egységár”) megadása. Eltérő mennyiségi egységre történő megajánlás az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után. A szállítandó termékek kiszerelési egységét kizárólag tájékoztató jelleggel szükséges megadni ("K" oszlop, ezen tájékoztató adat nem a szakmai ajánlat része), a szállítandó termékek pontos kiszerelési egységének meghatározása a keretmegállapodás 2. része során a megrendelésekben kerül pontosításra, amely - adott esetben - eltérhet az "K" oszlopban jelölt információtól.

Karakter korlát miatt a VI. 3. pont folytatása valamennyi részben:

24. Amennyiben az ajánlattételi határidő lejártának napján rögzített MNB napi devizaárfolyamhoz képest 7%-ot meghaladó mértékben változik, akár erősödik akár csökken a forint/euró és a forint/dollár devizaárfolyama, és ez a változás tartósan, minimum 5 napon keresztül fennáll, akkor a Felek jogosultak az 1. mellékletben (Műszaki-kereskedelmi táblázat) megajánlott árak (termék sorai) módosítására. Ezen módosítás mértéke a rögzített MNB napi devizaárfolyamhoz képest a teljes %-os értékre vonatkozhat, vagyis nemcsak a 7%-os értéket meghaladó részre. A módosításról kötelesek a Felek egymást írásban tájékoztatni és a módosított termékek árainak alkalmazása legkorábban a tájékoztatást követő 2. hónap 1-jétől lehetséges. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a fenti kritérium alapján a devizaárfolyam változás pontos mértékét és a tartós változás időtartamának megjelölését. A KM megkötésére irányuló eljárásban …… HUF/EUR, …….. HUF/USD árfolyam kerül figyelembevételre. A fenti módosítás nem minősül áremelkedésnek, és a Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosításnak sem.

25. AK kiköti: KM hatálya alatt olyan adminisztratív adatokban történő esetleges változást, amely a szerződés jellegét, a teljesítés érdemi tartalmát, feltételeit nem érinti, ill . az ajánlatok bírálatához, sorrendhez, szakmai vállaláshoz nem kapcsolódnak, és nem ütközik a Kbt.139.§-be sem (pl.bankszámlaszám, képviselő/ kapcsolattartó, telj.igazoló aláíró személy(ek), szállítás nem minősül a Kbt. 141.§-i szerződés módosításnak. Ezen módosítások esetén AT további költséget nem érvényesíthet.

26. Nem minősül szerződésmódosításnak, ha a KM hatálya alatt a nyertes AT által a közbeszerzési eljárás során megajánlott valamely termék gyártása megszűnne, vagy forgalomból történő kivonásra, vagy termék visszahívásra vagy valamely engedélye visszavonására kerül sor. Ebben az esetben a KM-os eljárásban és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint egyenértékű termék (csere termék) megajánlható az eljárás során tett egységáron. Ezen körülményről a nyertes AT-nek haladéktalanul tájékoztatnia kell az AK-t. Ebben az esetben a nyertes ajánlattevő a csere termék műszaki, szakmai megfelelőségére vonatkozó követelmény teljesüléséről rövid tájékoztatást nyújt a meghatározó műszaki paraméterek ismertetésével. A csere terméknek minimum meg kell felelnie az eredetileg megajánlott termék összetételének, hatóanyag tartalmának és halmazállapotának. A nyertes AT a csere termék értesítésére az AK által arra a termékre adott írásbeli hozzájárulását követően jogosult. AK az egyenértékűség szempontjából nem tekinti egyenértékű terméknek a megajánlottól eltérő, különböző halmazállapotú terméket, annak esetleges ugyanolyan hatóanyag tartalma esetén sem.

AK ezen körülményt nem minősíti a KM módosításának.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Gázkromatográfiás kolonnák

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1087 Budapest, Mosonyi utca 9.

II.2.4)Description of the procurement:

Az NSZKK által elvégzendő vizsgálatokhoz szükséges 7 darab Gázkromatográfiás kolonnák beszerzése nettó 3 709 711 Ft/36 hónap keretösszegben. Teljesítés helyére történő szállítás Ajánlattevő feladata.

Jelen keretmegállapodásos eljárás alapján megkötésre kerülő Keretmegállapodás (továbbiakban: KM) 2. részében Ajánlatkérő egyedileg felmerülő igényeit a Kbt.105. § (1) bek. a) pont szerint rendeli meg. A KM 2. részében a Műszaki-kereskedelmi táblázatban szereplő termékeket az értékelési szempontra (legalacsonyabb ár) adott ajánlattevői áron köteles szállítani.

A KM 2. részének szabályai: Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pont alapján Ajánlatkérő egyedileg felmerülő igénye alapján konkrétan megrendelni kívánt specifikációjú termékek és mennyiségek alapján közvetlen megrendelést küld a Nyertes Ajánlattevő részére. Ajánlatkérő egy Ajánlattevővel köti meg a KM-t. A szerződés feltételei ismertek és a KM-ban rögzítettek.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Amennyiben a 36 hónap időtartam alatt a keretösszeg nem merül ki, a keretmegállapodás egy alkalommal a keretösszeg kimerüléség, de legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható. Ajánlatkérő a szerződés hatályának lejártát megelőző legkésőbb 60 nappal korábban, egyoldalú nyilatkozattal, írásban jelzi a Nyertes Ajánlattevőnek a hosszabbítást.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

II.2.5. pont: ajánlatok értékelési szempontja:legalacsonyabb ár. A beszerzendő termék minőségét és szállításának jellemzőit Ajánlatkérő minden rész tekintetében részletesen meghatározta, ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását minőségi vagy egyéb jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

A táblázatban feltüntetett cikkszám (azonosító) megadására kizárólag a termék beazonosítása, hatóanyag összetétel meghatározása érdekében került sor és nem a mennyiségi egység meghatározása miatt. A mennyiségi egység meghatározása a Műszaki-kereskedelmi táblázat „DE” oszlopában (mennyiségi egység / termék) került feltüntetésre. Ezen mennyiségi egységre vetítetten szükséges a nettó ajánlati ár (L oszlop „nettó egységár”) megadása. Eltérő mennyiségi egységre történő megajánlás az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után. A szállítandó termékek kiszerelési egységét kizárólag tájékoztató jelleggel szükséges megadni ("K" oszlop, ezen tájékoztató adat nem a szakmai ajánlat része), a szállítandó termékek pontos kiszerelési egységének meghatározása a keretmegállapodás 2. része során a megrendelésekben kerül pontosításra, amely - adott esetben - eltérhet az "K" oszlopban jelölt információtól.

Karakter korlát miatt a VI. 3. pont folytatása valamennyi részben:

24. Amennyiben az ajánlattételi határidő lejártának napján rögzített MNB napi devizaárfolyamhoz képest 7%-ot meghaladó mértékben változik, akár erősödik akár csökken a forint/euró és a forint/dollár devizaárfolyama, és ez a változás tartósan, minimum 5 napon keresztül fennáll, akkor a Felek jogosultak az 1. mellékletben (Műszaki-kereskedelmi táblázat) megajánlott árak (termék sorai) módosítására. Ezen módosítás mértéke a rögzített MNB napi devizaárfolyamhoz képest a teljes %-os értékre vonatkozhat, vagyis nemcsak a 7%-os értéket meghaladó részre. A módosításról kötelesek a Felek egymást írásban tájékoztatni és a módosított termékek árainak alkalmazása legkorábban a tájékoztatást követő 2. hónap 1-jétől lehetséges. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a fenti kritérium alapján a devizaárfolyam változás pontos mértékét és a tartós változás időtartamának megjelölését. A KM megkötésére irányuló eljárásban …… HUF/EUR, …….. HUF/USD árfolyam kerül figyelembevételre. A fenti módosítás nem minősül áremelkedésnek, és a Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosításnak sem.

25. AK kiköti: KM hatálya alatt olyan adminisztratív adatokban történő esetleges változást, amely a szerződés jellegét, a teljesítés érdemi tartalmát, feltételeit nem érinti, ill . az ajánlatok bírálatához, sorrendhez, szakmai vállaláshoz nem kapcsolódnak, és nem ütközik a Kbt.139.§-be sem (pl.bankszámlaszám, képviselő/ kapcsolattartó, telj.igazoló aláíró személy(ek), szállítás nem minősül a Kbt. 141.§-i szerződés módosításnak. Ezen módosítások esetén AT további költséget nem érvényesíthet.

26. Nem minősül szerződésmódosításnak, ha a KM hatálya alatt a nyertes AT által a közbeszerzési eljárás során megajánlott valamely termék gyártása megszűnne, vagy forgalomból történő kivonásra, vagy termék visszahívásra vagy valamely engedélye visszavonására kerül sor. Ebben az esetben a KM-os eljárásban és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint egyenértékű termék (csere termék) megajánlható az eljárás során tett egységáron. Ezen körülményről a nyertes AT-nek haladéktalanul tájékoztatnia kell az AK-t. Ebben az esetben a nyertes ajánlattevő a csere termék műszaki, szakmai megfelelőségére vonatkozó követelmény teljesüléséről rövid tájékoztatást nyújt a meghatározó műszaki paraméterek ismertetésével. A csere terméknek minimum meg kell felelnie az eredetileg megajánlott termék összetételének, hatóanyag tartalmának és halmazállapotának. A nyertes AT a csere termék értesítésére az AK által arra a termékre adott írásbeli hozzájárulását követően jogosult. AK az egyenértékűség szempontjából nem tekinti egyenértékű terméknek a megajánlottól eltérő, különböző halmazállapotú terméket, annak esetleges ugyanolyan hatóanyag tartalma esetén sem.

AK ezen körülményt nem minősíti a KM módosításának.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Multielemes standard oldatok

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
24000000 Chemical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1087 Budapest, Mosonyi utca 9.

II.2.4)Description of the procurement:

Az NSZKK által elvégzendő vizsgálatokhoz szükséges 7 * 125 ml Multielemes standard oldatok beszerzése nettó 806 400 Ft/12 hónap keretösszegben. Teljesítés helyére történő szállítás Ajánlattevő feladata.

Jelen keretmegállapodásos eljárás alapján megkötésre kerülő Keretmegállapodás (továbbiakban: KM) 2. részében Ajánlatkérő egyedileg felmerülő igényeit a Kbt.105. § (1) bek. a) pont szerint rendeli meg. A KM 2. részében a Műszaki-kereskedelmi táblázatban szereplő termékeket az értékelési szempontra (legalacsonyabb ár) adott ajánlattevői áron köteles szállítani.

A KM 2. részének szabályai: Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pont alapján Ajánlatkérő egyedileg felmerülő igénye alapján konkrétan megrendelni kívánt specifikációjú termékek és mennyiségek alapján közvetlen megrendelést küld a Nyertes Ajánlattevő részére. Ajánlatkérő egy Ajánlattevővel köti meg a KM-t. A szerződés feltételei ismertek és a KM-ban rögzítettek.

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy ezen rész vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 104. § (7) bekezdését és - korábbi eljárás eredményeként - már rendelkezik érvényes és hatályos Keretmegállapodással.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Amennyiben a 36 hónap időtartam alatt a keretösszeg nem merül ki, a keretmegállapodás egy alkalommal a keretösszeg kimerüléség, de legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható. Ajánlatkérő a szerződés hatályának lejártát megelőző legkésőbb 60 nappal korábban, egyoldalú nyilatkozattal, írásban jelzi a Nyertes Ajánlattevőnek a hosszabbítást.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

II.2.5. pont: ajánlatok értékelési szempontja:legalacsonyabb ár. A beszerzendő termék minőségét és szállításának jellemzőit Ajánlatkérő minden rész tekintetében részletesen meghatározta, ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását minőségi vagy egyéb jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

A táblázatban feltüntetett cikkszám (azonosító) megadására kizárólag a termék beazonosítása, hatóanyag összetétel meghatározása érdekében került sor és nem a mennyiségi egység meghatározása miatt. A mennyiségi egység meghatározása a Műszaki-kereskedelmi táblázat „DE” oszlopában (mennyiségi egység / termék) került feltüntetésre. Ezen mennyiségi egységre vetítetten szükséges a nettó ajánlati ár (L oszlop „nettó egységár”) megadása. Eltérő mennyiségi egységre történő megajánlás az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után. A szállítandó termékek kiszerelési egységét kizárólag tájékoztató jelleggel szükséges megadni ("K" oszlop, ezen tájékoztató adat nem a szakmai ajánlat része), a szállítandó termékek pontos kiszerelési egységének meghatározása a keretmegállapodás 2. része során a megrendelésekben kerül pontosításra, amely - adott esetben - eltérhet az "K" oszlopban jelölt információtól.

Karakter korlát miatt a VI. 3. pont folytatása valamennyi részben:

24. Amennyiben az ajánlattételi határidő lejártának napján rögzített MNB napi devizaárfolyamhoz képest 7%-ot meghaladó mértékben változik, akár erősödik akár csökken a forint/euró és a forint/dollár devizaárfolyama, és ez a változás tartósan, minimum 5 napon keresztül fennáll, akkor a Felek jogosultak az 1. mellékletben (Műszaki-kereskedelmi táblázat) megajánlott árak (termék sorai) módosítására. Ezen módosítás mértéke a rögzített MNB napi devizaárfolyamhoz képest a teljes %-os értékre vonatkozhat, vagyis nemcsak a 7%-os értéket meghaladó részre. A módosításról kötelesek a Felek egymást írásban tájékoztatni és a módosított termékek árainak alkalmazása legkorábban a tájékoztatást követő 2. hónap 1-jétől lehetséges. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a fenti kritérium alapján a devizaárfolyam változás pontos mértékét és a tartós változás időtartamának megjelölését. A KM megkötésére irányuló eljárásban …… HUF/EUR, …….. HUF/USD árfolyam kerül figyelembevételre. A fenti módosítás nem minősül áremelkedésnek, és a Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosításnak sem.

25. AK kiköti: KM hatálya alatt olyan adminisztratív adatokban történő esetleges változást, amely a szerződés jellegét, a teljesítés érdemi tartalmát, feltételeit nem érinti, ill . az ajánlatok bírálatához, sorrendhez, szakmai vállaláshoz nem kapcsolódnak, és nem ütközik a Kbt.139.§-be sem (pl.bankszámlaszám, képviselő/ kapcsolattartó, telj.igazoló aláíró személy(ek), szállítás nem minősül a Kbt. 141.§-i szerződés módosításnak. Ezen módosítások esetén AT további költséget nem érvényesíthet.

26. Nem minősül szerződésmódosításnak, ha a KM hatálya alatt a nyertes AT által a közbeszerzési eljárás során megajánlott valamely termék gyártása megszűnne, vagy forgalomból történő kivonásra, vagy termék visszahívásra vagy valamely engedélye visszavonására kerül sor. Ebben az esetben a KM-os eljárásban és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint egyenértékű termék (csere termék) megajánlható az eljárás során tett egységáron. Ezen körülményről a nyertes AT-nek haladéktalanul tájékoztatnia kell az AK-t. Ebben az esetben a nyertes ajánlattevő a csere termék műszaki, szakmai megfelelőségére vonatkozó követelmény teljesüléséről rövid tájékoztatást nyújt a meghatározó műszaki paraméterek ismertetésével. A csere terméknek minimum meg kell felelnie az eredetileg megajánlott termék összetételének, hatóanyag tartalmának és halmazállapotának. A nyertes AT a csere termék értesítésére az AK által arra a termékre adott írásbeli hozzájárulását követően jogosult. AK az egyenértékűség szempontjából nem tekinti egyenértékű terméknek a megajánlottól eltérő, különböző halmazállapotú terméket, annak esetleges ugyanolyan hatóanyag tartalma esetén sem.

AK ezen körülményt nem minősíti a KM módosításának.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Orvosi köpenyek

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113490 Protective frock
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1087 Budapest, Mosonyi utca 9.

II.2.4)Description of the procurement:

Az NSZKK által elvégzendő vizsgálatokhoz szükséges 7070 csomag Orvosi köpenyek beszerzése nettó 17 366 660 Ft/36 hónap keretösszegben. Teljesítés helyére történő szállítás Ajánlattevő feladata.

Jelen keretmegállapodásos eljárás alapján megkötésre kerülő Keretmegállapodás (továbbiakban: KM) 2. részében Ajánlatkérő egyedileg felmerülő igényeit a Kbt.105. § (1) bek. a) pont szerint rendeli meg. A KM 2. részében a Műszaki-kereskedelmi táblázatban szereplő termékeket az értékelési szempontra (legalacsonyabb ár) adott ajánlattevői áron köteles szállítani.

A KM 2. részének szabályai: Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pont alapján Ajánlatkérő egyedileg felmerülő igénye alapján konkrétan megrendelni kívánt specifikációjú termékek és mennyiségek alapján közvetlen megrendelést küld a Nyertes Ajánlattevő részére. Ajánlatkérő egy Ajánlattevővel köti meg a KM-t. A szerződés feltételei ismertek és a KM-ban rögzítettek.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Amennyiben a 36 hónap időtartam alatt a keretösszeg nem merül ki, a keretmegállapodás egy alkalommal a keretösszeg kimerüléség, de legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható. Ajánlatkérő a szerződés hatályának lejártát megelőző legkésőbb 60 nappal korábban, egyoldalú nyilatkozattal, írásban jelzi a Nyertes Ajánlattevőnek a hosszabbítást.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

II.2.5. pont: ajánlatok értékelési szempontja:legalacsonyabb ár. A beszerzendő termék minőségét és szállításának jellemzőit Ajánlatkérő minden rész tekintetében részletesen meghatározta, ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását minőségi vagy egyéb jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

A táblázatban feltüntetett cikkszám (azonosító) megadására kizárólag a termék beazonosítása, hatóanyag összetétel meghatározása érdekében került sor és nem a mennyiségi egység meghatározása miatt. A mennyiségi egység meghatározása a Műszaki-kereskedelmi táblázat „DE” oszlopában (mennyiségi egység / termék) került feltüntetésre. Ezen mennyiségi egységre vetítetten szükséges a nettó ajánlati ár (L oszlop „nettó egységár”) megadása. Eltérő mennyiségi egységre történő megajánlás az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után. A szállítandó termékek kiszerelési egységét kizárólag tájékoztató jelleggel szükséges megadni ("K" oszlop, ezen tájékoztató adat nem a szakmai ajánlat része), a szállítandó termékek pontos kiszerelési egységének meghatározása a keretmegállapodás 2. része során a megrendelésekben kerül pontosításra, amely - adott esetben - eltérhet az "K" oszlopban jelölt információtól.

Karakter korlát miatt a VI. 3. pont folytatása valamennyi részben:

24. Amennyiben az ajánlattételi határidő lejártának napján rögzített MNB napi devizaárfolyamhoz képest 7%-ot meghaladó mértékben változik, akár erősödik akár csökken a forint/euró és a forint/dollár devizaárfolyama, és ez a változás tartósan, minimum 5 napon keresztül fennáll, akkor a Felek jogosultak az 1. mellékletben (Műszaki-kereskedelmi táblázat) megajánlott árak (termék sorai) módosítására. Ezen módosítás mértéke a rögzített MNB napi devizaárfolyamhoz képest a teljes %-os értékre vonatkozhat, vagyis nemcsak a 7%-os értéket meghaladó részre. A módosításról kötelesek a Felek egymást írásban tájékoztatni és a módosított termékek árainak alkalmazása legkorábban a tájékoztatást követő 2. hónap 1-jétől lehetséges. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a fenti kritérium alapján a devizaárfolyam változás pontos mértékét és a tartós változás időtartamának megjelölését. A KM megkötésére irányuló eljárásban …… HUF/EUR, …….. HUF/USD árfolyam kerül figyelembevételre. A fenti módosítás nem minősül áremelkedésnek, és a Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosításnak sem.

25. AK kiköti: KM hatálya alatt olyan adminisztratív adatokban történő esetleges változást, amely a szerződés jellegét, a teljesítés érdemi tartalmát, feltételeit nem érinti, ill . az ajánlatok bírálatához, sorrendhez, szakmai vállaláshoz nem kapcsolódnak, és nem ütközik a Kbt.139.§-be sem (pl.bankszámlaszám, képviselő/ kapcsolattartó, telj.igazoló aláíró személy(ek), szállítás nem minősül a Kbt. 141.§-i szerződés módosításnak. Ezen módosítások esetén AT további költséget nem érvényesíthet.

26. Nem minősül szerződésmódosításnak, ha a KM hatálya alatt a nyertes AT által a közbeszerzési eljárás során megajánlott valamely termék gyártása megszűnne, vagy forgalomból történő kivonásra, vagy termék visszahívásra vagy valamely engedélye visszavonására kerül sor. Ebben az esetben a KM-os eljárásban és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint egyenértékű termék (csere termék) megajánlható az eljárás során tett egységáron. Ezen körülményről a nyertes AT-nek haladéktalanul tájékoztatnia kell az AK-t. Ebben az esetben a nyertes ajánlattevő a csere termék műszaki, szakmai megfelelőségére vonatkozó követelmény teljesüléséről rövid tájékoztatást nyújt a meghatározó műszaki paraméterek ismertetésével. A csere terméknek minimum meg kell felelnie az eredetileg megajánlott termék összetételének, hatóanyag tartalmának és halmazállapotának. A nyertes AT a csere termék értesítésére az AK által arra a termékre adott írásbeli hozzájárulását követően jogosult. AK az egyenértékűség szempontjából nem tekinti egyenértékű terméknek a megajánlottól eltérő, különböző halmazállapotú terméket, annak esetleges ugyanolyan hatóanyag tartalma esetén sem.

AK ezen körülményt nem minősíti a KM módosításának.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Applied Biosystems fogyóanyagok

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1087 Budapest, Mosonyi utca 9.

II.2.4)Description of the procurement:

Az NSZKK által elvégzendő vizsgálatokhoz szükséges 4989 doboz/darab/üveg/csomag Applied Biosystems fogyóanyagok beszerzése nettó 1 175 545 740 Ft/36 hónap keretösszegben. Teljesítés helyére történő szállítás Ajánlattevő feladata.

Jelen keretmegállapodásos eljárás alapján megkötésre kerülő Keretmegállapodás (továbbiakban: KM) 2. részében Ajánlatkérő egyedileg felmerülő igényeit a Kbt.105. § (1) bek. a) pont szerint rendeli meg. A KM 2. részében a Műszaki-kereskedelmi táblázatban szereplő termékeket az értékelési szempontra (legalacsonyabb ár) adott ajánlattevői áron köteles szállítani.

A KM 2. részének szabályai: Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pont alapján Ajánlatkérő egyedileg felmerülő igénye alapján konkrétan megrendelni kívánt specifikációjú termékek és mennyiségek alapján közvetlen megrendelést küld a Nyertes Ajánlattevő részére. Ajánlatkérő egy Ajánlattevővel köti meg a KM-t. A szerződés feltételei ismertek és a KM-ban rögzítettek.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Amennyiben a 36 hónap időtartam alatt a keretösszeg nem merül ki, a keretmegállapodás egy alkalommal a keretösszeg kimerüléség, de legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható. Ajánlatkérő a szerződés hatályának lejártát megelőző legkésőbb 60 nappal korábban, egyoldalú nyilatkozattal, írásban jelzi a Nyertes Ajánlattevőnek a hosszabbítást.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

II.2.5. pont: ajánlatok értékelési szempontja:legalacsonyabb ár. A beszerzendő termék minőségét és szállításának jellemzőit Ajánlatkérő minden rész tekintetében részletesen meghatározta, ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását minőségi vagy egyéb jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

A táblázatban feltüntetett cikkszám (azonosító) megadására kizárólag a termék beazonosítása, hatóanyag összetétel meghatározása érdekében került sor és nem a mennyiségi egység meghatározása miatt. A mennyiségi egység meghatározása a Műszaki-kereskedelmi táblázat „DE” oszlopában (mennyiségi egység / termék) került feltüntetésre. Ezen mennyiségi egységre vetítetten szükséges a nettó ajánlati ár (L oszlop „nettó egységár”) megadása. Eltérő mennyiségi egységre történő megajánlás az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után. A szállítandó termékek kiszerelési egységét kizárólag tájékoztató jelleggel szükséges megadni ("K" oszlop, ezen tájékoztató adat nem a szakmai ajánlat része), a szállítandó termékek pontos kiszerelési egységének meghatározása a keretmegállapodás 2. része során a megrendelésekben kerül pontosításra, amely - adott esetben - eltérhet az "K" oszlopban jelölt információtól.

Karakter korlát miatt a VI. 3. pont folytatása valamennyi részben:

24. Amennyiben az ajánlattételi határidő lejártának napján rögzített MNB napi devizaárfolyamhoz képest 7%-ot meghaladó mértékben változik, akár erősödik akár csökken a forint/euró és a forint/dollár devizaárfolyama, és ez a változás tartósan, minimum 5 napon keresztül fennáll, akkor a Felek jogosultak az 1. mellékletben (Műszaki-kereskedelmi táblázat) megajánlott árak (termék sorai) módosítására. Ezen módosítás mértéke a rögzített MNB napi devizaárfolyamhoz képest a teljes %-os értékre vonatkozhat, vagyis nemcsak a 7%-os értéket meghaladó részre. A módosításról kötelesek a Felek egymást írásban tájékoztatni és a módosított termékek árainak alkalmazása legkorábban a tájékoztatást követő 2. hónap 1-jétől lehetséges. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a fenti kritérium alapján a devizaárfolyam változás pontos mértékét és a tartós változás időtartamának megjelölését. A KM megkötésére irányuló eljárásban …… HUF/EUR, …….. HUF/USD árfolyam kerül figyelembevételre. A fenti módosítás nem minősül áremelkedésnek, és a Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosításnak sem.

25. AK kiköti: KM hatálya alatt olyan adminisztratív adatokban történő esetleges változást, amely a szerződés jellegét, a teljesítés érdemi tartalmát, feltételeit nem érinti, ill . az ajánlatok bírálatához, sorrendhez, szakmai vállaláshoz nem kapcsolódnak, és nem ütközik a Kbt.139.§-be sem (pl.bankszámlaszám, képviselő/ kapcsolattartó, telj.igazoló aláíró személy(ek), szállítás nem minősül a Kbt. 141.§-i szerződés módosításnak. Ezen módosítások esetén AT további költséget nem érvényesíthet.

26. Nem minősül szerződésmódosításnak, ha a KM hatálya alatt a nyertes AT által a közbeszerzési eljárás során megajánlott valamely termék gyártása megszűnne, vagy forgalomból történő kivonásra, vagy termék visszahívásra vagy valamely engedélye visszavonására kerül sor. Ebben az esetben a KM-os eljárásban és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint egyenértékű termék (csere termék) megajánlható az eljárás során tett egységáron. Ezen körülményről a nyertes AT-nek haladéktalanul tájékoztatnia kell az AK-t. Ebben az esetben a nyertes ajánlattevő a csere termék műszaki, szakmai megfelelőségére vonatkozó követelmény teljesüléséről rövid tájékoztatást nyújt a meghatározó műszaki paraméterek ismertetésével. A csere terméknek minimum meg kell felelnie az eredetileg megajánlott termék összetételének, hatóanyag tartalmának és halmazállapotának. A nyertes AT a csere termék értesítésére az AK által arra a termékre adott írásbeli hozzájárulását követően jogosult. AK az egyenértékűség szempontjából nem tekinti egyenértékű terméknek a megajánlottól eltérő, különböző halmazállapotú terméket, annak esetleges ugyanolyan hatóanyag tartalma esetén sem.

AK ezen körülményt nem minősíti a KM módosításának.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Applied Biosystems kifutó anyagok

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
24000000 Chemical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1087 Budapest, Mosonyi utca 9.

II.2.4)Description of the procurement:

Az NSZKK által elvégzendő vizsgálatokhoz szükséges 126 üveg/darab/doboz Applied Biosystems kifutó anyagok beszerzése nettó 15 997 500 Ft/2022. 12. 31.-ig keretösszegben. Teljesítés helyére történő szállítás Ajánlattevő feladata.

Jelen keretmegállapodásos eljárás alapján megkötésre kerülő Keretmegállapodás (továbbiakban: KM) 2. részében Ajánlatkérő egyedileg felmerülő igényeit a Kbt.105. § (1) bek. a) pont szerint rendeli meg. A KM 2. részében a Műszaki-kereskedelmi táblázatban szereplő termékeket az értékelési szempontra (legalacsonyabb ár) adott ajánlattevői áron köteles szállítani.

A KM 2. részének szabályai: Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pont alapján Ajánlatkérő egyedileg felmerülő igénye alapján konkrétan megrendelni kívánt specifikációjú termékek és mennyiségek alapján közvetlen megrendelést küld a Nyertes Ajánlattevő részére. Ajánlatkérő egy Ajánlattevővel köti meg a KM-t. A szerződés feltételei ismertek és a KM-ban rögzítettek.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

II.2.5. pont: ajánlatok értékelési szempontja:legalacsonyabb ár. A beszerzendő termék minőségét és szállításának jellemzőit Ajánlatkérő minden rész tekintetében részletesen meghatározta, ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását minőségi vagy egyéb jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

A II.2.7. pontban meghatározott keretmegállapodás időtartama 3 hónap, de legkésőbb 2022. december 31-e, tekintettel arra, hogy a termékek gyártása ezen időpontban megszűnik.

A táblázatban feltüntetett cikkszám (azonosító) megadására kizárólag a termék beazonosítása, hatóanyag összetétel meghatározása érdekében került sor és nem a mennyiségi egység meghatározása miatt. A mennyiségi egység meghatározása a Műszaki-kereskedelmi táblázat „DE” oszlopában (mennyiségi egység / termék) került feltüntetésre. Ezen mennyiségi egységre vetítetten szükséges a nettó ajánlati ár (L oszlop „nettó egységár”) megadása. Eltérő mennyiségi egységre történő megajánlás az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után. A szállítandó termékek kiszerelési egységét kizárólag tájékoztató jelleggel szükséges megadni ("K" oszlop, ezen tájékoztató adat nem a szakmai ajánlat része), a szállítandó termékek pontos kiszerelési egységének meghatározása a keretmegállapodás 2. része során a megrendelésekben kerül pontosításra, amely - adott esetben - eltérhet az "K" oszlopban jelölt információtól.

Karakter korlát miatt a VI. 3. pont folytatása valamennyi részben:

24. Amennyiben az ajánlattételi határidő lejártának napján rögzített MNB napi devizaárfolyamhoz képest 7%-ot meghaladó mértékben változik, akár erősödik akár csökken a forint/euró és a forint/dollár devizaárfolyama, és ez a változás tartósan, minimum 5 napon keresztül fennáll, akkor a Felek jogosultak az 1. mellékletben (Műszaki-kereskedelmi táblázat) megajánlott árak (termék sorai) módosítására. Ezen módosítás mértéke a rögzített MNB napi devizaárfolyamhoz képest a teljes %-os értékre vonatkozhat, vagyis nemcsak a 7%-os értéket meghaladó részre. A módosításról kötelesek a Felek egymást írásban tájékoztatni és a módosított termékek árainak alkalmazása legkorábban a tájékoztatást követő 2. hónap 1-jétől lehetséges. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a fenti kritérium alapján a devizaárfolyam változás pontos mértékét és a tartós változás időtartamának megjelölését. A KM megkötésére irányuló eljárásban …… HUF/EUR, …….. HUF/USD árfolyam kerül figyelembevételre. A fenti módosítás nem minősül áremelkedésnek, és a Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosításnak sem.

25. AK kiköti: KM hatálya alatt olyan adminisztratív adatokban történő esetleges változást, amely a szerződés jellegét, a teljesítés érdemi tartalmát, feltételeit nem érinti, ill . az ajánlatok bírálatához, sorrendhez, szakmai vállaláshoz nem kapcsolódnak, és nem ütközik a Kbt.139.§-be sem (pl.bankszámlaszám, képviselő/ kapcsolattartó, telj.igazoló aláíró személy(ek), szállítás nem minősül a Kbt. 141.§-i szerződés módosításnak. Ezen módosítások esetén AT további költséget nem érvényesíthet.

26. Nem minősül szerződésmódosításnak, ha a KM hatálya alatt a nyertes AT által a közbeszerzési eljárás során megajánlott valamely termék gyártása megszűnne, vagy forgalomból történő kivonásra, vagy termék visszahívásra vagy valamely engedélye visszavonására kerül sor. Ebben az esetben a KM-os eljárásban és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint egyenértékű termék (csere termék) megajánlható az eljárás során tett egységáron. Ezen körülményről a nyertes AT-nek haladéktalanul tájékoztatnia kell az AK-t. Ebben az esetben a nyertes ajánlattevő a csere termék műszaki, szakmai megfelelőségére vonatkozó követelmény teljesüléséről rövid tájékoztatást nyújt a meghatározó műszaki paraméterek ismertetésével. A csere terméknek minimum meg kell felelnie az eredetileg megajánlott termék összetételének, hatóanyag tartalmának és halmazállapotának. A nyertes AT a csere termék értesítésére az AK által arra a termékre adott írásbeli hozzájárulását követően jogosult. AK az egyenértékűség szempontjából nem tekinti egyenértékű terméknek a megajánlottól eltérő, különböző halmazállapotú terméket, annak esetleges ugyanolyan hatóanyag tartalma esetén sem.

AK ezen körülményt nem minősíti a KM módosításának.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Gilson fogyóanyagok

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
38437110 Pipette tips
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1087 Budapest, Mosonyi utca 9.

II.2.4)Description of the procurement:

Az NSZKK által elvégzendő vizsgálatokhoz szükséges 390 csomag Gilson fogyóanyagok beszerzése nettó 16 079 820 Ft/36 hónap keretösszegben. Teljesítés helyére történő szállítás Ajánlattevő feladata.

Jelen keretmegállapodásos eljárás alapján megkötésre kerülő Keretmegállapodás (továbbiakban: KM) 2. részében Ajánlatkérő egyedileg felmerülő igényeit a Kbt.105. § (1) bek. a) pont szerint rendeli meg. A KM 2. részében a Műszaki-kereskedelmi táblázatban szereplő termékeket az értékelési szempontra (legalacsonyabb ár) adott ajánlattevői áron köteles szállítani.

A KM 2. részének szabályai: Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pont alapján Ajánlatkérő egyedileg felmerülő igénye alapján konkrétan megrendelni kívánt specifikációjú termékek és mennyiségek alapján közvetlen megrendelést küld a Nyertes Ajánlattevő részére. Ajánlatkérő egy Ajánlattevővel köti meg a KM-t. A szerződés feltételei ismertek és a KM-ban rögzítettek.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Amennyiben a 36 hónap időtartam alatt a keretösszeg nem merül ki, a keretmegállapodás egy alkalommal a keretösszeg kimerüléség, de legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható. Ajánlatkérő a szerződés hatályának lejártát megelőző legkésőbb 60 nappal korábban, egyoldalú nyilatkozattal, írásban jelzi a Nyertes Ajánlattevőnek a hosszabbítást.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

II.2.5. pont: ajánlatok értékelési szempontja:legalacsonyabb ár. A beszerzendő termék minőségét és szállításának jellemzőit Ajánlatkérő minden rész tekintetében részletesen meghatározta, ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását minőségi vagy egyéb jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

A táblázatban feltüntetett cikkszám (azonosító) megadására kizárólag a termék beazonosítása, hatóanyag összetétel meghatározása érdekében került sor és nem a mennyiségi egység meghatározása miatt. A mennyiségi egység meghatározása a Műszaki-kereskedelmi táblázat „DE” oszlopában (mennyiségi egység / termék) került feltüntetésre. Ezen mennyiségi egységre vetítetten szükséges a nettó ajánlati ár (L oszlop „nettó egységár”) megadása. Eltérő mennyiségi egységre történő megajánlás az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után. A szállítandó termékek kiszerelési egységét kizárólag tájékoztató jelleggel szükséges megadni ("K" oszlop, ezen tájékoztató adat nem a szakmai ajánlat része), a szállítandó termékek pontos kiszerelési egységének meghatározása a keretmegállapodás 2. része során a megrendelésekben kerül pontosításra, amely - adott esetben - eltérhet az "K" oszlopban jelölt információtól.

Karakter korlát miatt a VI. 3. pont folytatása valamennyi részben:

24. Amennyiben az ajánlattételi határidő lejártának napján rögzített MNB napi devizaárfolyamhoz képest 7%-ot meghaladó mértékben változik, akár erősödik akár csökken a forint/euró és a forint/dollár devizaárfolyama, és ez a változás tartósan, minimum 5 napon keresztül fennáll, akkor a Felek jogosultak az 1. mellékletben (Műszaki-kereskedelmi táblázat) megajánlott árak (termék sorai) módosítására. Ezen módosítás mértéke a rögzített MNB napi devizaárfolyamhoz képest a teljes %-os értékre vonatkozhat, vagyis nemcsak a 7%-os értéket meghaladó részre. A módosításról kötelesek a Felek egymást írásban tájékoztatni és a módosított termékek árainak alkalmazása legkorábban a tájékoztatást követő 2. hónap 1-jétől lehetséges. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a fenti kritérium alapján a devizaárfolyam változás pontos mértékét és a tartós változás időtartamának megjelölését. A KM megkötésére irányuló eljárásban …… HUF/EUR, …….. HUF/USD árfolyam kerül figyelembevételre. A fenti módosítás nem minősül áremelkedésnek, és a Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosításnak sem.

25. AK kiköti: KM hatálya alatt olyan adminisztratív adatokban történő esetleges változást, amely a szerződés jellegét, a teljesítés érdemi tartalmát, feltételeit nem érinti, ill . az ajánlatok bírálatához, sorrendhez, szakmai vállaláshoz nem kapcsolódnak, és nem ütközik a Kbt.139.§-be sem (pl.bankszámlaszám, képviselő/ kapcsolattartó, telj.igazoló aláíró személy(ek), szállítás nem minősül a Kbt. 141.§-i szerződés módosításnak. Ezen módosítások esetén AT további költséget nem érvényesíthet.

26. Nem minősül szerződésmódosításnak, ha a KM hatálya alatt a nyertes AT által a közbeszerzési eljárás során megajánlott valamely termék gyártása megszűnne, vagy forgalomból történő kivonásra, vagy termék visszahívásra vagy valamely engedélye visszavonására kerül sor. Ebben az esetben a KM-os eljárásban és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint egyenértékű termék (csere termék) megajánlható az eljárás során tett egységáron. Ezen körülményről a nyertes AT-nek haladéktalanul tájékoztatnia kell az AK-t. Ebben az esetben a nyertes ajánlattevő a csere termék műszaki, szakmai megfelelőségére vonatkozó követelmény teljesüléséről rövid tájékoztatást nyújt a meghatározó műszaki paraméterek ismertetésével. A csere terméknek minimum meg kell felelnie az eredetileg megajánlott termék összetételének, hatóanyag tartalmának és halmazállapotának. A nyertes AT a csere termék értesítésére az AK által arra a termékre adott írásbeli hozzájárulását követően jogosult. AK az egyenértékűség szempontjából nem tekinti egyenértékű terméknek a megajánlottól eltérő, különböző halmazállapotú terméket, annak esetleges ugyanolyan hatóanyag tartalma esetén sem.

AK ezen körülményt nem minősíti a KM módosításának.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Hamilton robot tartozékok

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1087 Budapest, Mosonyi utca 9.

II.2.4)Description of the procurement:

Az NSZKK által elvégzendő vizsgálatokhoz szükséges 520 doboz/csomag/üveg Hamilton robot tartozékok beszerzése nettó 114 445 500 Ft/36 hónap keretösszegben. Teljesítés helyére történő szállítás Ajánlattevő feladata.

További teljesítési helyszínek (a II. 2.3 pont folytatása karakterkorlát miatt): 4033 Debrecen, Sámsoni út 147., 9024 Győr, Szent Imre út 2-4., 7623 Pécs, Athinay utca 7-9., 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 22-24., 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.,1135 Budapest, Szabolcs utca 33. (bejárat: 1135 Budapest, Vágány utca 6.).

Jelen keretmegállapodásos eljárás alapján megkötésre kerülő Keretmegállapodás (továbbiakban: KM) 2. részében Ajánlatkérő egyedileg felmerülő igényeit a Kbt.105. § (1) bek. a) pont szerint rendeli meg. A KM 2. részében a Műszaki-kereskedelmi táblázatban szereplő termékeket az értékelési szempontra (legalacsonyabb ár) adott ajánlattevői áron köteles szállítani.

A KM 2. részének szabályai: Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pont alapján Ajánlatkérő egyedileg felmerülő igénye alapján konkrétan megrendelni kívánt specifikációjú termékek és mennyiségek alapján közvetlen megrendelést küld a Nyertes Ajánlattevő részére. Ajánlatkérő egy Ajánlattevővel köti meg a KM-t. A szerződés feltételei ismertek és a KM-ban rögzítettek.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Amennyiben a 36 hónap időtartam alatt a keretösszeg nem merül ki, a keretmegállapodás egy alkalommal a keretösszeg kimerüléség, de legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható. Ajánlatkérő a szerződés hatályának lejártát megelőző legkésőbb 60 nappal korábban, egyoldalú nyilatkozattal, írásban jelzi a Nyertes Ajánlattevőnek a hosszabbítást.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

II.2.5. pont: ajánlatok értékelési szempontja:legalacsonyabb ár. A beszerzendő termék minőségét és szállításának jellemzőit Ajánlatkérő minden rész tekintetében részletesen meghatározta, ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását minőségi vagy egyéb jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

A táblázatban feltüntetett cikkszám (azonosító) megadására kizárólag a termék beazonosítása, hatóanyag összetétel meghatározása érdekében került sor és nem a mennyiségi egység meghatározása miatt. A mennyiségi egység meghatározása a Műszaki-kereskedelmi táblázat „DE” oszlopában (mennyiségi egység / termék) került feltüntetésre. Ezen mennyiségi egységre vetítetten szükséges a nettó ajánlati ár (L oszlop „nettó egységár”) megadása. Eltérő mennyiségi egységre történő megajánlás az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után. A szállítandó termékek kiszerelési egységét kizárólag tájékoztató jelleggel szükséges megadni ("K" oszlop, ezen tájékoztató adat nem a szakmai ajánlat része), a szállítandó termékek pontos kiszerelési egységének meghatározása a keretmegállapodás 2. része során a megrendelésekben kerül pontosításra, amely - adott esetben - eltérhet az "K" oszlopban jelölt információtól.

Karakter korlát miatt a VI. 3. pont folytatása valamennyi részben:

24. Amennyiben az ajánlattételi határidő lejártának napján rögzített MNB napi devizaárfolyamhoz képest 7%-ot meghaladó mértékben változik, akár erősödik akár csökken a forint/euró és a forint/dollár devizaárfolyama, és ez a változás tartósan, minimum 5 napon keresztül fennáll, akkor a Felek jogosultak az 1. mellékletben (Műszaki-kereskedelmi táblázat) megajánlott árak (termék sorai) módosítására. Ezen módosítás mértéke a rögzített MNB napi devizaárfolyamhoz képest a teljes %-os értékre vonatkozhat, vagyis nemcsak a 7%-os értéket meghaladó részre. A módosításról kötelesek a Felek egymást írásban tájékoztatni és a módosított termékek árainak alkalmazása legkorábban a tájékoztatást követő 2. hónap 1-jétől lehetséges. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a fenti kritérium alapján a devizaárfolyam változás pontos mértékét és a tartós változás időtartamának megjelölését. A KM megkötésére irányuló eljárásban …… HUF/EUR, …….. HUF/USD árfolyam kerül figyelembevételre. A fenti módosítás nem minősül áremelkedésnek, és a Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosításnak sem.

25. AK kiköti: KM hatálya alatt olyan adminisztratív adatokban történő esetleges változást, amely a szerződés jellegét, a teljesítés érdemi tartalmát, feltételeit nem érinti, ill . az ajánlatok bírálatához, sorrendhez, szakmai vállaláshoz nem kapcsolódnak, és nem ütközik a Kbt.139.§-be sem (pl.bankszámlaszám, képviselő/ kapcsolattartó, telj.igazoló aláíró személy(ek), szállítás nem minősül a Kbt. 141.§-i szerződés módosításnak. Ezen módosítások esetén AT további költséget nem érvényesíthet.

26. Nem minősül szerződésmódosításnak, ha a KM hatálya alatt a nyertes AT által a közbeszerzési eljárás során megajánlott valamely termék gyártása megszűnne, vagy forgalomból történő kivonásra, vagy termék visszahívásra vagy valamely engedélye visszavonására kerül sor. Ebben az esetben a KM-os eljárásban és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint egyenértékű termék (csere termék) megajánlható az eljárás során tett egységáron. Ezen körülményről a nyertes AT-nek haladéktalanul tájékoztatnia kell az AK-t. Ebben az esetben a nyertes ajánlattevő a csere termék műszaki, szakmai megfelelőségére vonatkozó követelmény teljesüléséről rövid tájékoztatást nyújt a meghatározó műszaki paraméterek ismertetésével. A csere terméknek minimum meg kell felelnie az eredetileg megajánlott termék összetételének, hatóanyag tartalmának és halmazállapotának. A nyertes AT a csere termék értesítésére az AK által arra a termékre adott írásbeli hozzájárulását követően jogosult. AK az egyenértékűség szempontjából nem tekinti egyenértékű terméknek a megajánlottól eltérő, különböző halmazállapotú terméket, annak esetleges ugyanolyan hatóanyag tartalma esetén sem.

AK ezen körülményt nem minősíti a KM módosításának.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Különleges termékek

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
24000000 Chemical products
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1087 Budapest, Mosonyi u. 9.

II.2.4)Description of the procurement:

Az NSZKK által elvégzendő vizsgálatokhoz szükséges 520 doboz/csomag/üveg Különleges termékek beszerzése nettó 1 054 560 Ft/12 hónap keretösszegben. Teljesítés helyére történő szállítás Ajánlattevő feladata.

További teljesítési helyszínek (a II. 2.3 pont folytatása karakterkorlát miatt): 1135 Budapest, Szabolcs utca 33. (bejárat: 1135 Budapest, Vágány utca 6.).

Jelen keretmegállapodásos eljárás alapján megkötésre kerülő Keretmegállapodás (továbbiakban: KM) 2. részében Ajánlatkérő egyedileg felmerülő igényeit a Kbt.105. § (1) bek. a) pont szerint rendeli meg. A KM 2. részében a Műszaki-kereskedelmi táblázatban szereplő termékeket az értékelési szempontra (legalacsonyabb ár) adott ajánlattevői áron köteles szállítani.

A KM 2. részének szabályai: Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pont alapján Ajánlatkérő egyedileg felmerülő igénye alapján konkrétan megrendelni kívánt specifikációjú termékek és mennyiségek alapján közvetlen megrendelést küld a Nyertes Ajánlattevő részére. Ajánlatkérő egy Ajánlattevővel köti meg a KM-t. A szerződés feltételei ismertek és a KM-ban rögzítettek.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Amennyiben a 36 hónap időtartam alatt a keretösszeg nem merül ki, a keretmegállapodás egy alkalommal a keretösszeg kimerüléség, de legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható. Ajánlatkérő a szerződés hatályának lejártát megelőző legkésőbb 60 nappal korábban, egyoldalú nyilatkozattal, írásban jelzi a Nyertes Ajánlattevőnek a hosszabbítást.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

II.2.5. pont: ajánlatok értékelési szempontja:legalacsonyabb ár. A beszerzendő termék minőségét és szállításának jellemzőit Ajánlatkérő minden rész tekintetében részletesen meghatározta, ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását minőségi vagy egyéb jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

A táblázatban feltüntetett cikkszám (azonosító) megadására kizárólag a termék beazonosítása, hatóanyag összetétel meghatározása érdekében került sor és nem a mennyiségi egység meghatározása miatt. A mennyiségi egység meghatározása a Műszaki-kereskedelmi táblázat „DE” oszlopában (mennyiségi egység / termék) került feltüntetésre. Ezen mennyiségi egységre vetítetten szükséges a nettó ajánlati ár (L oszlop „nettó egységár”) megadása. Eltérő mennyiségi egységre történő megajánlás az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után. A szállítandó termékek kiszerelési egységét kizárólag tájékoztató jelleggel szükséges megadni ("K" oszlop, ezen tájékoztató adat nem a szakmai ajánlat része), a szállítandó termékek pontos kiszerelési egységének meghatározása a keretmegállapodás 2. része során a megrendelésekben kerül pontosításra, amely - adott esetben - eltérhet az "K" oszlopban jelölt információtól.

Karakter korlát miatt a VI. 3. pont folytatása valamennyi részben:

24. Amennyiben az ajánlattételi határidő lejártának napján rögzített MNB napi devizaárfolyamhoz képest 7%-ot meghaladó mértékben változik, akár erősödik akár csökken a forint/euró és a forint/dollár devizaárfolyama, és ez a változás tartósan, minimum 5 napon keresztül fennáll, akkor a Felek jogosultak az 1. mellékletben (Műszaki-kereskedelmi táblázat) megajánlott árak (termék sorai) módosítására. Ezen módosítás mértéke a rögzített MNB napi devizaárfolyamhoz képest a teljes %-os értékre vonatkozhat, vagyis nemcsak a 7%-os értéket meghaladó részre. A módosításról kötelesek a Felek egymást írásban tájékoztatni és a módosított termékek árainak alkalmazása legkorábban a tájékoztatást követő 2. hónap 1-jétől lehetséges. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a fenti kritérium alapján a devizaárfolyam változás pontos mértékét és a tartós változás időtartamának megjelölését. A KM megkötésére irányuló eljárásban …… HUF/EUR, …….. HUF/USD árfolyam kerül figyelembevételre. A fenti módosítás nem minősül áremelkedésnek, és a Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosításnak sem.

25. AK kiköti: KM hatálya alatt olyan adminisztratív adatokban történő esetleges változást, amely a szerződés jellegét, a teljesítés érdemi tartalmát, feltételeit nem érinti, ill . az ajánlatok bírálatához, sorrendhez, szakmai vállaláshoz nem kapcsolódnak, és nem ütközik a Kbt.139.§-be sem (pl.bankszámlaszám, képviselő/ kapcsolattartó, telj.igazoló aláíró személy(ek), szállítás nem minősül a Kbt. 141.§-i szerződés módosításnak. Ezen módosítások esetén AT további költséget nem érvényesíthet.

26. Nem minősül szerződésmódosításnak, ha a KM hatálya alatt a nyertes AT által a közbeszerzési eljárás során megajánlott valamely termék gyártása megszűnne, vagy forgalomból történő kivonásra, vagy termék visszahívásra vagy valamely engedélye visszavonására kerül sor. Ebben az esetben a KM-os eljárásban és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint egyenértékű termék (csere termék) megajánlható az eljárás során tett egységáron. Ezen körülményről a nyertes AT-nek haladéktalanul tájékoztatnia kell az AK-t. Ebben az esetben a nyertes ajánlattevő a csere termék műszaki, szakmai megfelelőségére vonatkozó követelmény teljesüléséről rövid tájékoztatást nyújt a meghatározó műszaki paraméterek ismertetésével. A csere terméknek minimum meg kell felelnie az eredetileg megajánlott termék összetételének, hatóanyag tartalmának és halmazállapotának. A nyertes AT a csere termék értesítésére az AK által arra a termékre adott írásbeli hozzájárulását követően jogosult. AK az egyenértékűség szempontjából nem tekinti egyenértékű terméknek a megajánlottól eltérő, különböző halmazállapotú terméket, annak esetleges ugyanolyan hatóanyag tartalma esetén sem.

AK ezen körülményt nem minősíti a KM módosításának.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Valamennyi részben: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az Ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (a továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ha egy Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § ( 1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 15. § (1) bek. alapján Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. Az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevő(ke)t felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8., 10., 12-16. § szerint. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11 ) bekezdésben foglaltakra. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak). Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Öntisztázás: a Kbt. 64. §-a szerint. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban változásbejelentési eljárás; a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell az ajánlathoz. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 7. §-a is irányadó.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

A 6. és 9. rész vonatkozásában: P/1. Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi. Közös ajánlattétel esetén a meghatalmazott ajánlattevőnek kell a formanyomtatványt benyújtania. A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján).

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ajánlatkérő az igazolással kapcsolatban felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 19. § (3) bekezdése, valamint a (7) bekezdése szerinti esetekre.

Minimum level(s) of standards possibly required:

P/1. Alkalmas az ajánlattevő, (vagy közös ajánlattevők), ha:

A 6. részben: - az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri összesen a nettó 800 000 000 HUF összeget.

A 9. részben: - az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri összesen a nettó 80 000 000 HUF összeget.

Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb árbevételi követelményeknek megfelelni.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Valamennyi részben:

M/1. Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi. Közös ajánlattétel esetén a meghatalmazott ajánlattevőnek kell a formanyomtatványt benyújtania. A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján).

Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetését, különösen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáit, a 22. § (1) bekezdésében meghatározott formában és a 22. § (2) bekezdésben meghatározott tartalommal igazolva.

A referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak a következőket kell tartalmaznia:

- Eladó/Szállító neve, székhelye - a szerződést kötő másik fél (Vevő/Megrendelő) neve, székhelye,

- a szállítás/adásvétel tárgyát és mennyiségét, (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági szempontnak való megfelelés),

- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap pontossággal),

-továbbá nyilatkozni kell, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)-(7), (11) és (12) bekezdéseiben foglaltak az irányadók. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdését nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta meg. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-a megfelelően alkalmazandó.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M/1

Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki, szakmai szempontból alkalmas, amennyiben rendelkezik:

az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított három évben (36 hónapban), teljesítésigazolással lezárt, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával az alábbiak szerint:

1. rész: legalább nettó 1 000 000 forintot elérő Műszertartozékok adásvétele és/vagy szállítása tárgyából származó referenciával;

2. rész: legalább nettó 500 000 forintot elérő Laboratóriumi eszközök tartozékai adásvétele és/vagy szállítása tárgyából származó referenciával;

3. rész: legalább nettó 500 000 forintot elérő Gázkromatográfiás kolonnák szállításából adásvétele és/vagy szállítása tárgyából referenciával;

4. rész: legalább nettó 100 000 forintot elérő laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag szállításából származó referenciával;

5. rész: legalább nettó 1 000 000 forintot elérő laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag szállításából származó referenciával;

6. rész: legalább nettó 10 000 000 forintot elérő laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag szállításából származó referenciával;

7. rész: legalább nettó 1 000 000 forintot elérő laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag szállításából származó referenciával;

8. rész: legalább nettó 1 000 000 forintot elérő laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag szállításából származó referenciával;

9. rész esetében legalább nettó 5 000 000 forintot értékű Hamilton robot tartozékok adásvétele és/vagy szállítása tárgyából származó referenciával;

10. rész: legalább nettó 100 000 forintot elérő laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag szállításából származó referenciával.

Tekintettel arra, hogy az egyes ajánlati részek esetében nem értelmezhető a 75 %-os normatív alkalmassági követelmény - figyelemmel az egyes ajánlati részekben szereplő eltérő mértékegységekre és mennyiségi egységekre - Ajánlatkérő az alkalmassági követelményt az ellenszolgáltatás összegében határozta meg.

A fenti M/1 alkalmassági követelmények több referenciával is teljesíthetőek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek a) pontja és az (1a) bek. a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a Kbt. 65. § (6) bekezdésében meghatározottak alapján, továbbá az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében előírtak szerint.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Nyertes Ajánlattevő az eszközök Ajánlatkérő részére történő átadásának időpontjában köteles külön ellenszolgáltatás nélkül az ajánlatkérő számára az alábbi dokumentumokat, illetve dokumentációkat rendelkezésre bocsátani (amennyiben értelmezhető), magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás- garancia jegyfüzet (adott esetben)

Fedezet: Ajánlatkérő intézményi forrásból biztosítja a fedezetet.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

a) A késedelmi kötbér alapja a határidőre le nem szállított mennyiségű Termék nettó - áfa nélküli - szerződéses értéke. A kötbér mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a kötbér alap 1%-a, minimum 5 000 Ft, maximum az érintett termékek nettó ellenértékének 20%-a.

b) Ajánlatkérő (eseti) meghiúsulási kötbérre jogosult, amennyiben a nyertes ajánlattevő a megrendelés valamely tételének teljesítését a visszaigazolást követően, olyan okból, amelyért felelős megtagadja, vagy a késedelmi kötbér eléri a maximális szintet. A meghiúsulási kötbér alapja a lehívás meghiúsulással érintett tételeinek szumma nettó (megrendelési) értékének 20 %-a.

Ajánlatkérő (végleges) meghiúsulási kötbérre jogosult, amennyiben a nyertes ajánlattevő a Keretmegállapodás teljesítését olyan okból, amelyért felelős megtagadja, valamint, ha a nyertes ajánlattevő 30 napon belül a visszaigazoláshoz képest 5. (ötödik) alkalommal is késedelmesen teljesíti vagy elmulasztja a szállítást. Ebben az esetben a meghiúsulási kötbér alapja a meghiúsulással érintett Keretmegállapodás teljes nettó keretösszegének 20 %-a.

c) A nyertes ajánlattevő hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős az Ajánlatkérő által a minőségi kifogással érintett, illetve a le nem szállított termékeknél az alábbi esetekben:

- a szavatossági feltételek nem teljesülése miatt előírt időtartamon belül a Termékek kicserélése nem valósul meg, a 6. munkanaptól a kötbér mértéke naptári naponként 1%, de maximum 20%.;

- hibás vagy hiányos teljesítés esetén a termékek pótlása az előírt időtartamon belül nem valósul meg, a 6. munkanaptól a kötbér mértéke naptári naponként 1%, de maximum 20%.

d) Jótállás kötelezettség:

Ajánlattevő az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10. részben 12 hónap jótállást vállal; a 6. részben 6, 12 illetve 36 hónap jótállást vállal; a 7. részben 6, illetve 12 hónap jótállást vállal a Műszaki-kereskedelmi táblázatban előírtak szerint.

A vegyszerek/oldatok esetében Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag olyan terméket vesz át, amelynek az átvételkor hátralevő felhasználhatósági időtartama, a feltüntetett teljes szavatossági idejének 2/3-ad részével rendelkezik.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó egyéb előírásokat a dokumentáció és a Szerződés-tervezet tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek, valamint és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire.

Az ajánlattétel, a kifizetés, elszámolás pénzneme: HUF. Ajánlatkérő a megrendelések esetében a részteljesítést biztosítja, de részszámlázást nem biztosít. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2 ) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó. Az ÁFA megfizetése a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. Ajánlatkérő az ellenértéket az aláírt szállítólevél alapján a kiállított eladói számla kézhezvételét követő 30 naptári napon belül, átutalással fizeti meg a nyertes Ajánlattevő megjelölt bankszámlaszámára. A számlán a szállított termékeket/eszközöket, tételenként elkülönítve fel kell tüntetni, amennyiben ez releváns. További információk a közbeszerzési dokumentumokban.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/07/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/07/2022
Local time: 14:00
Place:

EKR

Information about authorised persons and opening procedure:

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. - 17. §- nak megfelelően történik.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Valamennyi részben:

1. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a közbeszerzési dokumentumokat (továbbiakban: KD) valamennyi gazdasági szereplőnek korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja. AK a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja.

2.Ajánlathoz csatolni kell Ajánlattevő (továbbiakban: AT) /Alvállalkozó/Kapacitásnyújtó szervezet esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá,úgy csatolni kell cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását .

3. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35. § (2a) bekezdésében, a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bekezdéseiben, illetve a Kbt. 65. § (12) bekezdésében foglaltak alapján vizsgálja.

4.AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.

5.Az alkalmassági feltételek a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.

6. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában.

5.AK a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el. A KD-ban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhető kizárólag az EKR rendszeren keresztül. AK valamennyi olyan gazd. szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi kiegészítő tájékoztatását.

6.Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

7.AT alkalmassági követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. §-ának (11a) bek. alapján is történhet.

9. AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.

10. A Kbt. 66. § (5) bek. szerint az ajánlathoz csatolni kell a KD-ban megadott minta szerinti felolvasólapot az EKR rendszerben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti információkat. Az EKR-ben az AK a KD-ok között elektronikus űrlapként létrehozta a Felolvasólap mintáját, amelyet az AT az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.

11. Értékelési szempont valamennyi részben a Kbt.76.§ (2) bek. a) pont alapján a legalacsonyabb ár. További infó: a közbesz. dokumentumban.

12. AT-nek az ajánlat részeként a Kbt. 3. § 37. pontjában meghatározott és a KD-ban részletezett információk szerinti szakmai ajánlatot kell benyújtania az 1-10. részeknél egységesen: a Műszaki-kereskedelmi táblázat elnevezésű Excel táblázatban az összesen értékeknél (mindösszesen nettó összár” elnevezésű összesítő sor) meghatározott értékét kell feltüntetni a felolvasólapon,eltérés az ajánlat érvénytelenségét okozhatja! A táblázatot .pdf formátumban is kötelező benyújtani! (dátummal, cégszerű aláírással ellátva).

A szakmai ajánlatnak oly módon kell tartalmaznia a megajánlani kívánt termékek, eszközök leírását, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen a táblázatban meghatározott minimum követelményeknek való megfelelés (a Műszaki-kereskedelmi táblázat "I" oszlop). Ajánlatban a szállítandó termékek vonatkozásában fel kell tüntetni a konkrét típus megjelölést és a származási helyet. AT-nek a megajánlásában fel kell tüntetnie a megajánlott áru gyártójára vonatkozó információkat. Helyettesítő termék megajánlása esetén a Műszaki-kereskedelmi táblázat "I" oszlopában AT köteles feltüntetni a megajánlott termék cikkszámát, internetes elérhetőségét.

13. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai az irányadók. További formai követelmények, valamint egyéb információk a közbeszerzési dokumentumban találhatók.

14. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

15. AK a Kbt. 105. § (6) bekezdésben foglaltakat alkalmazza.

16. FAKSZ: Czira György; cziragy@nszkk.gov.hu; lajtromszám: 00814.

17. AK a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja. A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján AK nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

18. AK a felhívás IV.2.6. pontjában rögzített 1 hónap alatt 30 napot ért.

19. AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell az összeférhetetlenség fenn nem állásáról.

20.A dokumentumokban megadott esetleges márkanév nem értelmezhető úgy, hogy az AK konkrét árut kíván megvásárolni, esetleges megnevezése csak a beszerzendő termék ( áru) pontosabb meghatározását szolgálja. AK bármely a dokumentumban meghatározott termékkel egyenértékű termék szállítását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. sz. előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezést az adott helyen nem tüntette fel.

21.AK a Kbt. 131.§ (4)-(5) bek. 136.§ (2) ,138.§(1)-(2) alkalmazza.

22.Ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek At-t terhelik.

23.A nyertes AT az ajánlatában megadott ajánlati árakra a Keretmegállapodás (továbbiakban:KM) hatályba lépését követően legkorábban 12 hónap elteltével a KSH által kiadott, az előző évi fogyasztói árak átlagos százalékos értékével kezdeményezheti a módosítást. Ezen módosítás az AK előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. AK ezen körülményt a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti módosulásnak tekinti, így ezen körülmény bekövetkezése nem minősül szerződésmódosításnak.

Karakterkorlát miatt folyt. a II. 2. 14. pontban

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/06/2022