Help us improve the TED website by filling out our short survey!

Services - 332879-2019

16/07/2019    S135    Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Šiauliai: Transport services (excl. Waste transport)

2019/S 135-332879

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
National registration number: 188771865
Postal address: Vasario 16-osios g. 62
Town: Šiauliai
NUTS code: LT
Postal code: LT-76295
Country: Lithuania
Contact person: Jurgita Stočkė
E-mail: j.stocke@siauliai.lt
Telephone: +370 41596279

Internet address(es):

Main address: https://www.siauliai.lt/

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/3363

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=468322
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=468322&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste pirkimas

II.1.2)Main CPV code
60000000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste pirkimas.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
60000000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT
II.2.4)Description of the procurement:

11. Pirkimo objektas – keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste pirkimas. Keleivių vežimas 5-iais autobusų maršrutais Šiaulių mieste. Preliminari metinė rida – apie 600 000 km.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutartis tomis pačiomis sąlygomis gali būti pratęsta tris kartus, vieno pratęsimo terminas negali būti ilgesnis nei vieni metai. Bendras sutarties galiojimo terminas, įskaitant visus pratęsimus, negali būti ilgesnis nei 5 (penkeri) metai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią redakciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

1) sutarties įvykdymo užtikrinimo forma yra besąlyginė ir neatšaukiama Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija arba piniginis užstatas (toliau bendrai sutartyje vadinami – garantija);

2) vežėjui pasirinkus sutarties įvykdymo užtikrinimo būdą – piniginį užstatą, jis turi būti pervestas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą AB Swedbank banke, sąskaitos Nr. LT03 7300 0100 024 10161, nurodant sutarties pavadinimą ir datą ir apie tai informuoti sutarties kuratorių pateikiant mokėjimo pavedimo kopiją;

3) garantijos suma – 120 000,00 EUR (šimtas dvidešimt tūkstančių eurų);

4) garantijos galiojimo terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai nuo sutarties pasirašymo dienos.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/08/2019
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/08/2019
Local time: 09:45
Place:

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai ar jų įgalioti asmenys susipažinimo su pasiūlymais posėdyje nedalyvauja.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Šiaulių apygardos teismas
Town: Šiauliai
Country: Lithuania
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/07/2019