We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 332994-2018

31/07/2018    S145

Poland-Katowice: Gate valves

2018/S 145-332994

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 120-274573)

Legal Basis:

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Ewa Godziek
E-mail: e.godziek@pgg.pl
Telephone: +48 327572901
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa zasuw i zaworów przemysłówych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku (nr grupy asortymentowej 291-6)

Reference number: 701701229
II.1.2)Main CPV code
42131230 Gate valves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1579 ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zasuw i zaworów przemysłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku. Przedmiot zamówienia podzielono na 20 zadań – zgodnie z załącznikiem B do niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ .

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/07/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 120-274573

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 02/08/2018
Local time: 08:15
Read:
Date: 14/08/2018
Local time: 08:15
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres związania w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 01/10/2018
Read:
Date: 15/10/2018
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 02/08/2018
Local time: 08:30
Read:
Date: 14/08/2018
Local time: 08:30
VII.2)Other additional information: