Supplies - 33325-2022

21/01/2022    S15

Netherlands-Tilburg: Financial analysis software package

2022/S 015-033325

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Avans Hogeschool te Tilburg
National registration number: 231561964
Postal address: Prof Cobbenhagenlaan 13
Town: TILBURG
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5037DA
Country: Netherlands
Contact person: Michel Hoeijmans
E-mail: aanbesteding.dif@avans.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.avans.nl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Levering, implementatie en onderhoud van een FP&A tool

Reference number: FPAVANS01
II.1.2)Main CPV code
48441000 Financial analysis software package
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

De opdracht is het leveren en de implementatie van een FP&A oplossing ter ondersteuning van het samenstellen van de Avans hogeschoolbegroting. Lopende het jaar worden er additionele budgetten toegekend en worden aanvullende begrotingen opgesteld. Er dient apart gerapporteerd te kunnen worden over de (uitputting van de) oorspronkelijke begroting en de gewijzigde begroting. Daarnaast kent Avans Hogeschool ook projectverantwoordingen. De basisinformatie zoals realisatie wordt opgehaald uit het financieel systeem Unit4 ERP (UBW), maar dient nog verder bewerkt en aangevuld te worden met o.a. de prognose. Avans Hogeschool heeft behoefte aan een systeem dat hierbij kan ondersteunen en het handmatige werk overbodig maakt.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 500 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

Avans overschrijdt bij de inkoop van en voor het leveren en de implementatie van een FP&A oplossing de aanbestedingsgrens van € 300.000,- excl. BTW.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Beoordeling software o.b.v. Avans Use Cases / Weighting: 30
Quality criterion - Name: User fit - Software demonstratie / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Vendor fit - Plan van aanpak / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Vendor fit - team / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Strategic fit / Weighting: 15
Price - Weighting: 20
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De aanbestedende dienst heeft het voornemen met één (1) partij een overeenkomst aan te gaan.

De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst met betrekking tot de levering en implementatie is 1 juni 2021, of zoveel later dan dat definitieve gunning plaatsvindt. De overeenkomst heeft een looptijd van 2 jaar, met de optie om de overeenkomst telkens voor één (1) jaar stilzwijgend onder gelijkblijvende voorwaarden te verlengen met een maximum van 3 X 1 jaar. Betaling en facturatie verloopt daarbij conform facturatieschema zoals opgesomd in het Excel tabblad “Overige requirements” in de Use cases Avans (zie bijlagen).

De te sluiten overeenkomst wordt gebaseerd op de modelovereenkomst IT die is opgenomen in bijlagen. De beslissing tot het al dan niet verlengen van de overeenkomst ligt uitsluitend bij de Aanbestedende dienst en zal uiterlijk 6 maanden voor het aflopen van de overeenkomst schriftelijk aan de opdrachtnemer worden medegedeeld. Redenen waarom de aanbestedende dienst zou kunnen besluiten de raamovereenkomst niet te verlengen kunnen verband houden met eventuele organisatieveranderingen en/of slechte presentaties o.b.v. de prestatiemeter van de opdrachtnemer

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 247-610767
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Levering, implementatie en onderhoud van een FP&A tool

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: VCD Business Intelligence B.V.
National registration number: 02064964
Postal address: Eemsgolaan 15
Town: GRONINGEN
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 9727 DW
Country: Netherlands
E-mail: niels.vanderkam@axians.com
Telephone: +31 610972607
Internet address: http://www.axians.nl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 500 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 500 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Postal address: Stationslaan 10
Town: Breda
Postal code: 4815 GW
Country: Netherlands
E-mail: info@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883616000
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022