Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Diensten - 333301-2022

21/06/2022    S118

Sverige-Mölnlycke: Avlägsnande av slam

2022/S 118-333301

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Härryda Vatten och Avfall AB
Nationellt registreringsnummer: 559259-4591
Postadress: Metallvägen 7A
Ort: MÖLNLYCKE
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 43580
Land: Sverige
Kontaktperson: Anna Hellerstedt
E-post: anna.hellerstedt@ecenea.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.hvaa.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afneyuersr&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afneyuersr&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tömning av slam i Härryda, Lerum och Partille kommun

Referensnummer: 2022HVAA46
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90513600 Avlägsnande av slam
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Entreprenörens åtagande gäller tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar, filtermaterial från fosforfällor och fettavfall från fettavskiljare inom respektive kommun och kan i korthet sammanfattas enligt följande:

Tömning av:

slamavskiljare

slutna tankar

minireningsverk

fosforfällor

fettavskiljare

Anbud ska lämnas på hela omfattningen för samtliga kommuner. En entreprenör kommer att antas för hela entreprenaden.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34144410 Slamsugare
90513700 Transport av slam
90513900 Hantering av slam
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Lerum

Mölnlycke

Partille

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Entreprenörens åtagande gäller tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar, filtermaterial från fosforfällor och fettavfall från fettavskiljare inom respektive kommun och kan i korthet sammanfattas enligt följande:

Tömning av:

slamavskiljare

slutna tankar

minireningsverk

fosforfällor

fettavskiljare

Anbud ska lämnas på hela omfattningen för samtliga kommuner. En entreprenör kommer att antas för hela entreprenaden.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 55 200 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 02/10/2023
Slut: 01/10/2028
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

3 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 02/09/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 02/12/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 05/09/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/06/2022