Services - 3334-2017

05/01/2017    S3    - - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Slovenija-Škofja Loka: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve

2017/S 003-003334

Obvestilo o naročilu

Storitve

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Občina Škofja Loka
5883318000
Mestni trg 15
Škofja Loka
4220
Slovenija
Kontaktna oseba: Alojz Bogataj
Telefon: +386 45112332
E-naslov: alojz.bogataj@skofjaloka.si
Telefaks: +386 45112301
Šifra NUTS: SI

Internetni naslovi:

Glavni naslov: www.skofjaloka.si

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/182253/Dokumentacija_Obcina_Skofja_Loka_projekti_vrtec_Kamnitnik.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izdelava projektne dokumentacije – Vrtec Kamnitnik Škofja Loka.

Referenčna številka dokumenta: 3510-7/2015
II.1.2)Glavna koda CPV
71240000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije za vrtec Kamnitnik Škofja Loka.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 160 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71240000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
Šifra NUTS: SI022
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Škofja Loka.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije za vrtec Kamnitnik Škofja Loka.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 160 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, z vsemi spremembami in dopolnitvami).

III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 15/02/2017
Lokalni čas: 12:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 15/02/2017
Lokalni čas: 12:30
Kraj:

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, SI-4220 Škofja Loka, Slovenija.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 6.2.2017, 10:00.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Državna revizijska komisija
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Občina Škofja Loka
Mestni trg 15
Škofja Loka
4220
Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
03/01/2017