Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 333440-2021

02/07/2021    S126

Lithuania-Kaunas: Software programming and consultancy services

2021/S 126-333440

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
National registration number: 302536989
Postal address: A. Mickevičiaus g. 9
Town: Kaunas
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-44307
Country: Lithuania
Contact person: Živilė Lazauskienė
E-mail: zivile.lazauskiene@lsmuni.lt
Telephone: +370 37327286
Internet address(es):
Main address: https://lsmuni.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/18202
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=585996
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=585996&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Veterinarinės klinikos informacinės sistemos sukūrimo paslaugų su technine bei programine įranga pirkimas

II.1.2)Main CPV code
72200000 Software programming and consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Pirkimo objektas – veterinarinės klinikos informacinės sistemos sukūrimo paslaugos su technine bei programine įranga.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 148 760.33 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48000000 Software package and information systems
72200000 Software programming and consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Pirkimo objektas – veterinarinės klinikos informacinės sistemos sukūrimo paslaugos su technine bei programine įranga. Pirkimui skirta lėšų suma EUR be PVM – ne daugiau kaip 148 760,33.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 148 760.33 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 26
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi įrodyti, kad nėra jo pašalinimo pagrindų. Šio reikalavimo atitikties įrodymui tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD), kuriame patvirtina, kad nėra pagrindų jo pašalinti iš pirkimo dėl konkurso sąlygų 3.9 punkte nurodytų pašalinimo pagrindų.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Jei tiekėjas neatlieka savo įsipareigojimų terminu, nustatytu šios sutartyje, tai užsakovas be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų, už kiekvieną termino praleidimo dieną skaičiuos 0,08 proc. dydžio delspinigius nuo pradinės sutarties vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną iki įsipareigojimų įvykdymo dienos (paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma)).

Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už kokybiškai suteiktas paslaugas, tiekėjo pareikalavimu užsakovas privalo sumokėti tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,08 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/08/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/08/2021
Local time: 10:45
Information about authorised persons and opening procedure:

Komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, galės dalyvauti ir stebėti pirkimus prižiūrinčios institucijos bei stebėtojai (valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų atstovai, LSMU atstovai).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Kauno apygardos teismas
Town: Kaunas
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/06/2021