The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 333449-2022

21/06/2022    S118

Suomi-Pori: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2022/S 118-333449

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Hätäkeskuslaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2409452-3
Postitoimipaikka: Pori
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutus@hansel.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.112.fi
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Hätäkeskuslaitos - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Projektipäällikköpalvelut ja muut asiantuntijapalvelut

Viitenumero: HAK-2022-108
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tarjouspyynnön kohteena olivat projektipäällikköpalvelut ja muut asiantuntijapalvelut tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Tarjouspyyntö perustui Hansel Oy:n perustamaan dynaamiseen hankintajärjestelmään ''IT-konsultointi 2021-2025 (DPS)''.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 1 100 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Pääasiallinen suorituspaikka:

Ks. tarjouspyyntöasiakirjat.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarvittavat asiantuntijat ovat projektipäälliköitä Hätäkeskuslaitoksen IT-projekteihin sekä asiantuntijat Hätäkeskuslaitoksen tietoteknisten palvelujen kehittämisen tueksi LEAN-, Jira- ja Confluence-tehtäviin ja palvelumuotoiluun.

Kilpailutus koski sopimuskautta (ks. liite Hankintasopimus). Sopimuskausi on kolme (3) vuotta ja yhdeksän (9) kuukautta. Toimeksiannoista sovitaan sopimuskauden aikana.

Hankinnan arvioitu laajuus on sopimuskauden aikana yhteensä 350-400 henkilötyöpäivää per vuosi. Esitetyt työmääräarviot eivät ole hankintayksikköä sitovia.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Asiantuntijoiden kokemus ja osaaminen sekä asiantuntijoiden haastattelut / Painotus: 60
Hinta - Painotus: 40
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimukseen sisältyy optiona mahdollisuus jatkaa sopimuskautta yhdellä (1) enintään yhden (1) vuoden mittaisella sopimuskaudella.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Kohdan II.1.7 mukaisessa hankinnan kokonaisarvossa on huomioitu kohdan II.2.11 mukainen optio.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 016-036587
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: HAK-2022-108
Nimi:

Hätäkeskuslaitos - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Projektipäällikköpalvelut ja muut asiantuntijapalvelut

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
03/06/2022
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 5
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 5
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Digia Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1091248-4
Postiosoite: Atomitie 2 A
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: 00370
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 1 100 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Kohdan V.2.4 mukaisessa sopimuksen kokonaisarvossa on huomioitu kohdan II.2.11 mukainen optio.

Hansel Oy toimi tässä hankinnassa konsultatiivisessa roolissa.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/06/2022