Lieferungen - 333463-2020

15/07/2020    S135

Polen-Katowice: Stromverteilerkabel

2020/S 135-333463

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Wituś
E-Mail: b.witus@pgg.pl
Telefon: +48 327161489

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pgg.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Aufsuchung und Gewinnung von Kohle und anderen festen Brennstoffen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa kabli górniczych elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 313-2

Referenznummer der Bekanntmachung: 701903730-1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31320000 Stromverteilerkabel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843, t.j.) zwanej w treści SIWZ ustawą Pzp. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja

Zamówienie obejmuje dostawę kabli górniczych elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 313-2. Liczba części zamówienia (zadań) wynosi: 23. Szacunkowa ilość dostaw wynosi ogółem 77 191,000 m kabli górniczych elektroenergetycznych.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 15 275 670.10 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa kabli górniczych elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 313-2

Los-Nr.: 1-23
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31320000 Stromverteilerkabel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kabli górniczych elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ilości i rodzaju szczegółowo określonym w formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Liczba części zamówienia (zadań) wynosi 23.

nr części przedmiot zamówienia ilość jedn.

1 kabel YKY 4X16 1KV CU elektroenergetyczny 660,000 m;

2 kabel YKY 4X50 1KV CU elektroenergetyczny 501,000 m;

3 kabel YKY-ŻO 4X70 1KV CU elektroenergetyczny 1 000,000 m;

4 kabel YKY-ŻO 5X2,5 1KV CU elektroenergetyczny 2 300,000 m;

5 kabel YKY-ŻO 5X35 1KV CU elektroenergetyczny 250,000 m;

6 kabel YKYFTLY 4X10 1KV CU elektroenergetyczny 400,000 m;

7 kabel YKYFTLY 4X35 1KV CU elektroenergetyczny 200,000 m;

8 kabel YHKGXSEKYN 3X35/16 1KV CU elektroenergetyczny 2 100,000 m;

9 kabel YHKGXSEKYN 3X50/16 1KV CU elektroenergetyczny 1 500,000 m;

10 kabel YHKGXSEKYN 3X120/35 1KV CU elektroenergetyczny 5 600,000 m;

11 kabel YHKGXSEKFOYN 3X185/30 3,6/6KV CU elektroenergetyczny 200,000 m;

12 kabel YHKGXSEKFTZNYN 3X50/25 3,6/6KV CU elektroenergetyczny 1 050,000 m;

13 kabel YHKGXSEKFTZNYN 3X120/30 3,6/6KV CU elektroenergetyczny 1 000,000 m;

14 kabel YHKGXSEKYN 3X50/25 6KV CU elektroenergetyczny 9 230,000 m;

15 kabel YHKGXSEKYN 3X70/25 6KV CU elektroenergetyczny 17 750,000 m;

16 kabel YHKGXSEKYN 3X120/30 6KV CU elektroenergetyczny 12 350,000 m;

17 kabel YHKGXSEKYN 3X150/30 6KV CU elektroenergetyczny 200,000 m;

18 kabel YHKGXSEKYN 3X185/30 6KV CU elektroenergetyczny 4 900,000 m;

19 kabel YHKGXSEKYN 3X240/30 6KV CU elektroenergetyczny 13 500,000 m;

20 kabel YHKGXSFTLYN 3X120/30 3,6/6/7,2KV CU elektroenergetyczny górniczy 150,000 m;

21 kabel YHKGXSFTLYN 3X150/25 3,6/6/7,2KV CU elektroenergetyczny górniczy 200,000 m;

22 kabel YHKGYFTLYN 3X70/16 6KV CU elektroenergetyczny 1 000,000 m;

23 kabel YAKY 4X120 1KV AL elektroenergetyczny 1 150,000 m.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Część zamówienia nr 2 została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 249-619617
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1-23
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa kabli górniczych elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 313-2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: 1. Kova–Tex Gabryś i Wspólnicy Spółka Jawna; 2. Firma Produkcyjno-Handlowa Duban Andrzej Dubiel; 3. Konsorcjum-Lider – Węglokoks Spółka Akcyjna; Uczestnik – MAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ort: 1. Radom; 2. Bielsko-Biała; 3. Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 15 960 900.80 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 15 275 670.10 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Kova–Tex Gabryś i Wspólnicy Spółka Jawna 26-600 Radom, pl. Stare Miasto 11, POLSKA w części zamówienia nr 1, 3, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21

Wykonawca jest MŚP – tak.

Wartość zamówienia – 12 853 125,60 PLN.

2) Firma Produkcyjno-Handlowa Duban Andrzej Dubiel 43-300 Bielsko-Biała ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 42, POLSKA w części zamówienia nr 4, 5, 6, 7, 23

Wykonawca jest MŚP – tak.

Wartość zamówienia – 75 944,50 PLN.

3) Konsorcjum – Lider – Węglokoks Spółka Akcyjna ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, Uczestnik – MAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rybnicka 42, 43-190 Mikołów, POLSKA w części zamówienia nr 8, 9, 12, 13, 18, 22.

Wykonawca jest MŚP – nie.

Wartość zamówienia – 2 346 600,00 PLN.

Część zamówienia nr 2 została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym upływa termin 12 miesięcy od dnia jej zawarcia z zastrzeżeniem ust. 2 (np. umowa obowiązująca od 20.2.2020 będzie obowiązywać do 31.1.2021).

2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50 % wartości udzielonego zamówienia, okres obowiązywania umowy ulega wydłużeniu o 3 miesiące (np. umowa, której termin realizacji upływa 31.1.2021 będzie obowiązywać do 30.4.2021).

3. Zamówienie nie może być doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.

W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną, data otrzymania zamówienia przez Wykonawcę to data opublikowania zamówienia w „Portalu dostawcy”. Operacja ta połączona jest z automatycznym wysłaniem Wykonawcy informacji na adres poczty elektronicznej o opublikowaniu zamówienia w „Portalu dostawcy”.

4. Wymagany termin realizacji dostawy: do 60 dni od daty otrzymania zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy późniejszego niż określony w ust. 4:

1) w zamówieniu poprzez określenie innego terminu;

2) w harmonogramie stanowiącym załącznik do zamówienia;

3) po przekazaniu zamówienia:

— poprzez informację o zmianie terminu realizacji zamówienia wysłaną e-mailem (wiadomość wysyłana automatycznie z portalu dostawcy Polskiej Grupy Górniczej) wskazującą inny niż pierwotny termin realizacji,

— w uzasadnionych przypadkach poprzez przesłanie faksem lub e-mailem na adres wskazany w Załączniku nr 2 do umowy oświadczenia Pełnomocnika Zarządu Spółki ustanowionego w Centrum Logistyki Materiałowej lub w Specjalistycznej Jednostce Organizacyjnej (Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, Zakład Remontowo- Produkcyjny, Zakład Informatyki i Telekomunikacji, Zakład Elektrociepłownie, Zakład Produkcji Ekopaliwa) o zmianie terminu realizacji zamówienia.

6. Próby zmiany terminu realizacji zamówienia w sposób inny niż wyżej opisany Zamawiający uzna za bezskuteczne.

7. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 t.j.).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020