Mums džiugu pranešti, kad 2024-01-29 (data orientacinė, dar bus patvirtinta) pradės veikti nauja TED portalo versija. Norite sužinoti, kokių naujų funkcijų, patobulinimų ir kt. parengėme naudotojams? Kviečiame susipažinti su mūsų straipsniu ir sužinoti daugiau apie naujus svarbiausius pasikeitimus ir funkcijas.

Dėl klaidų programoje „eForms“ skelbimai rodomi netinkamai. Stengiamės pašalinti šią problemą. Daugiau informacijos ir rekomendacijų rasite mūsų specialiame puslapyje.

Jau galima registruotis į 2023 m. gruodžio 14 d. vyksiantį pakartotiniams TED duomenų naudotojams skirtą 4-ąjį seminarą

Prekės - 333463-2020

15/07/2020    S135

Lenkija-Katowice: Energijos skirstymo kabeliai

2020/S 135-333463

Skelbimas apie sutarties skyrimą. Komunalinės paslaugos

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Beata Wituś
El. paštas: b.witus@pgg.pl
Telefonas: +48 327161489
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Pagrindinė veikla
Akmens anglių ir kito kietojo kuro žvalgyba ir gavyba

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa kabli górniczych elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 313-2

Nuorodos numeris: 701903730-1
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
31320000 Energijos skirstymo kabeliai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843, t.j.) zwanej w treści SIWZ ustawą Pzp. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja

Zamówienie obejmuje dostawę kabli górniczych elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 313-2. Liczba części zamówienia (zadań) wynosi: 23. Szacunkowa ilość dostaw wynosi ogółem 77 191,000 m kabli górniczych elektroenergetycznych.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Vertė be PVM: 15 275 670.10 PLN
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Dostawa kabli górniczych elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 313-2

Pirkimo dalies Nr.: 1-23
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
31320000 Energijos skirstymo kabeliai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kabli górniczych elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ilości i rodzaju szczegółowo określonym w formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Liczba części zamówienia (zadań) wynosi 23.

nr części przedmiot zamówienia ilość jedn.

1 kabel YKY 4X16 1KV CU elektroenergetyczny 660,000 m;

2 kabel YKY 4X50 1KV CU elektroenergetyczny 501,000 m;

3 kabel YKY-ŻO 4X70 1KV CU elektroenergetyczny 1 000,000 m;

4 kabel YKY-ŻO 5X2,5 1KV CU elektroenergetyczny 2 300,000 m;

5 kabel YKY-ŻO 5X35 1KV CU elektroenergetyczny 250,000 m;

6 kabel YKYFTLY 4X10 1KV CU elektroenergetyczny 400,000 m;

7 kabel YKYFTLY 4X35 1KV CU elektroenergetyczny 200,000 m;

8 kabel YHKGXSEKYN 3X35/16 1KV CU elektroenergetyczny 2 100,000 m;

9 kabel YHKGXSEKYN 3X50/16 1KV CU elektroenergetyczny 1 500,000 m;

10 kabel YHKGXSEKYN 3X120/35 1KV CU elektroenergetyczny 5 600,000 m;

11 kabel YHKGXSEKFOYN 3X185/30 3,6/6KV CU elektroenergetyczny 200,000 m;

12 kabel YHKGXSEKFTZNYN 3X50/25 3,6/6KV CU elektroenergetyczny 1 050,000 m;

13 kabel YHKGXSEKFTZNYN 3X120/30 3,6/6KV CU elektroenergetyczny 1 000,000 m;

14 kabel YHKGXSEKYN 3X50/25 6KV CU elektroenergetyczny 9 230,000 m;

15 kabel YHKGXSEKYN 3X70/25 6KV CU elektroenergetyczny 17 750,000 m;

16 kabel YHKGXSEKYN 3X120/30 6KV CU elektroenergetyczny 12 350,000 m;

17 kabel YHKGXSEKYN 3X150/30 6KV CU elektroenergetyczny 200,000 m;

18 kabel YHKGXSEKYN 3X185/30 6KV CU elektroenergetyczny 4 900,000 m;

19 kabel YHKGXSEKYN 3X240/30 6KV CU elektroenergetyczny 13 500,000 m;

20 kabel YHKGXSFTLYN 3X120/30 3,6/6/7,2KV CU elektroenergetyczny górniczy 150,000 m;

21 kabel YHKGXSFTLYN 3X150/25 3,6/6/7,2KV CU elektroenergetyczny górniczy 200,000 m;

22 kabel YHKGYFTLYN 3X70/16 6KV CU elektroenergetyczny 1 000,000 m;

23 kabel YAKY 4X120 1KV AL elektroenergetyczny 1 150,000 m.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Część zamówienia nr 2 została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
Surengtas elektroninis aukcionas
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 249-619617
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant reguliarų orientacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1
Pirkimo dalies Nr.: 1-23
Pavadinimas:

Dostawa kabli górniczych elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 313-2

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
15/06/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: 1. Kova–Tex Gabryś i Wspólnicy Spółka Jawna; 2. Firma Produkcyjno-Handlowa Duban Andrzej Dubiel; 3. Konsorcjum-Lider – Węglokoks Spółka Akcyjna; Uczestnik – MAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miestas: 1. Radom; 2. Bielsko-Biała; 3. Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 15 960 900.80 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 15 275 670.10 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
V.2.6)Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

1) Kova–Tex Gabryś i Wspólnicy Spółka Jawna 26-600 Radom, pl. Stare Miasto 11, POLSKA w części zamówienia nr 1, 3, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21

Wykonawca jest MŚP – tak.

Wartość zamówienia – 12 853 125,60 PLN.

2) Firma Produkcyjno-Handlowa Duban Andrzej Dubiel 43-300 Bielsko-Biała ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 42, POLSKA w części zamówienia nr 4, 5, 6, 7, 23

Wykonawca jest MŚP – tak.

Wartość zamówienia – 75 944,50 PLN.

3) Konsorcjum – Lider – Węglokoks Spółka Akcyjna ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, Uczestnik – MAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rybnicka 42, 43-190 Mikołów, POLSKA w części zamówienia nr 8, 9, 12, 13, 18, 22.

Wykonawca jest MŚP – nie.

Wartość zamówienia – 2 346 600,00 PLN.

Część zamówienia nr 2 została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym upływa termin 12 miesięcy od dnia jej zawarcia z zastrzeżeniem ust. 2 (np. umowa obowiązująca od 20.2.2020 będzie obowiązywać do 31.1.2021).

2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50 % wartości udzielonego zamówienia, okres obowiązywania umowy ulega wydłużeniu o 3 miesiące (np. umowa, której termin realizacji upływa 31.1.2021 będzie obowiązywać do 30.4.2021).

3. Zamówienie nie może być doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.

W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną, data otrzymania zamówienia przez Wykonawcę to data opublikowania zamówienia w „Portalu dostawcy”. Operacja ta połączona jest z automatycznym wysłaniem Wykonawcy informacji na adres poczty elektronicznej o opublikowaniu zamówienia w „Portalu dostawcy”.

4. Wymagany termin realizacji dostawy: do 60 dni od daty otrzymania zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy późniejszego niż określony w ust. 4:

1) w zamówieniu poprzez określenie innego terminu;

2) w harmonogramie stanowiącym załącznik do zamówienia;

3) po przekazaniu zamówienia:

— poprzez informację o zmianie terminu realizacji zamówienia wysłaną e-mailem (wiadomość wysyłana automatycznie z portalu dostawcy Polskiej Grupy Górniczej) wskazującą inny niż pierwotny termin realizacji,

— w uzasadnionych przypadkach poprzez przesłanie faksem lub e-mailem na adres wskazany w Załączniku nr 2 do umowy oświadczenia Pełnomocnika Zarządu Spółki ustanowionego w Centrum Logistyki Materiałowej lub w Specjalistycznej Jednostce Organizacyjnej (Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, Zakład Remontowo- Produkcyjny, Zakład Informatyki i Telekomunikacji, Zakład Elektrociepłownie, Zakład Produkcji Ekopaliwa) o zmianie terminu realizacji zamówienia.

6. Próby zmiany terminu realizacji zamówienia w sposób inny niż wyżej opisany Zamawiający uzna za bezskuteczne.

7. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 t.j.).

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
13/07/2020