Byggentreprenader - 333469-2016

27/09/2016    S186

Italien-Ispra: Konstruktion och underhåll av ett nytt serverrum för JRC i Ispra

2016/S 186-333469

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Joint Research Centre (JRC)
Postadress: via Enrico Fermi 2749, TP 582
Ort: Ispra VA
Nuts-kod: ITC41 Varese
Postnummer: 21027
Land: Italien
Kontaktperson: Nina Faggion Robertsson
E-post: JRC-R4NISP-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.jrc.ec.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1845
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: forskning.

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Konstruktion och underhåll av ett nytt serverrum för JRC i Ispra

Referensnummer: JRC/IPR/2016/R.I.4/5021/OC.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
51100000 Installation av elektrisk och maskinteknisk utrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Europeiska kommissionen söker en leverantör för att utforma, konstruera och förverkliga ett serverrum som är färdigt att tas i bruk.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 150 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42500000 Kyl- och ventilationsutrustning
71321000 Tekniska konstruktionstjänster för maskintekniska och elektriska installationer i byggnader
31210000 Elektrisk utrustning för till- och frånslagning eller skydd av elektriska kretsar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ITC41 Varese
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

JRC Ispra, via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIEN.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Europeiska kommissionen söker en leverantör för att utforma, konstruera och förverkliga uppdateringen av ett serverrum som är färdigt att tas i bruk. Arbetet och tjänsterna inbegriper tillhandahållande och installation, montering, uppstart, testning, idriftsättning och underhåll.

Projektet avser uppdatering och/eller uppgradering av befintlig huvudsaklig utrustning och befintliga huvudsakliga anläggningar, i syfte att optimera driften av befintliga maskintekniska och elektriska tjänster (mechanical and electrical services – M&E services).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 150 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 55
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 28/10/2016
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 04/11/2016
Lokal tid: 10:00
Plats:

Rum 7, vid ingången till JRC:s anläggning i Ispra (andra våningen ovanför ingången till JRC:s reception).

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 2 företrädare per anbudsgivare har rätt att närvara vid anbudsöppningen. Förfrågan om att deltaga ska skickas till kontaktpunkten senast 28.10.2016 tillsammans med en kopia på id-kort/pass.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Ett ej obligatoriskt platsbesök planeras 14.10.2016 (10:00). Förfrågan om att deltaga ska skickas till kontaktpunkten senast 10.10.2016, tillsammans med en kopia på id-kort/pass.

Dokument och meddelanden med anknytning till detta förfarande finns tillgängliga gratis på webbplatsen https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1845

Eventuella ytterligare upplysningar och svar på begäran om förtydliganden kommer att publiceras där. Det åligger därför ekonomiska aktörer att regelbundet kontrollera webbplatsen.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/09/2016