Tjenesteydelser - 333471-2016

27/09/2016    S186

Forenede Kongerige, Det-London: Fremme af uformelle uddannelsesaktiviteter om Den Europæiske Union for elever under deres 9-13 årige uddannelse (aldersgruppe: 14-18, centrale stadier 4-5)

2016/S 186-333471

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Communication, Representation in London
Postadresse: 32 Smith Square
By: London
NUTS-kode: UKI LONDON
Postnummer: SW1P 3EU
Land: Det Forenede Kongerige
Kontaktperson: Ms Jacqueline Minor, Head of Representation
E-mail: COMM-UK-TENDERS-AND-GRANTS@ec.europa.eu
Telefon: +442 079731992
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1905
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Fremme af uformelle uddannelsesaktiviteter om Den Europæiske Union for elever under deres 9-13 årige uddannelse (aldersgruppe: 14-18, centrale stadier 4-5).

Sagsnr.: PO/2016-19/LON.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
80000000 Uddannelse og undervisning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Repræsentationen søger en tjenesteyder til at fremme uformelle uddannelsesbesøg af skolebørn på EU-institutioners lokaler i London (Europa-Huset), og ved eksterne steder i Det Forenede Kongerige (herunder England, Skotland, Wales og Nordirland) inden for rammerne af aktivitetsprogrammet i forbindelse med det europæiske offentlige rum.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: UK UNITED KINGDOM
Hovedudførelsessted:

London, England, Skotland, Wales og Nordirland.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Europæiske offentlige rum.
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammekontrakten fornys automatisk 3 gange for 12 måneder ad gangen, medmindre en af parterne modtager formel meddelelse om det modsatte mindst 3 måneder før udløbet af den igangværende løbetid. Forlængelse ændrer eller udsætter ikke eksisterende forpligtelser.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Udvælgelseskriterier, der er angivet i udbudsspecifikationerne i udbudsmaterialet, se internetadressen anført i punkt I, nr. 3.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Udvælgelseskriterier, der er angivet i udbudsspecifikationerne i udbudsmaterialet, se internetadressen anført i punkt I, nr. 3.

III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se punkt 2. Kontraktens emne i udbudsspecifikationerne i udbudsmaterialet, se internetadressen anført i punkt I, nr. 3.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/10/2016
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/11/2016
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation, repræsentationen i London.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

2 personer pr. tilbudsgiver. Send venligst navnene til e-mailadressen angivet i punkt I.1.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Internetadresse: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
By: Strasbourg Cedex
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
Telefon: +333 88172313
Fax: +333 88179062
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i punkt I.3.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/09/2016