Segítsen tökéletesíteni a TED portált, töltse ki rövid kérdőívünket!

Szolgáltatások - 333501-2018

01/08/2018    S146    Európai Bizottság - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Belgium-Brüsszel: Mosodai szolgáltatások, száraztisztítás, valamint vászon- és ruhaneműk kezelése az Európai Bizottság brüsszeli bölcsődéi, gyermekgondozó létesítményei és hivatalos étkezési szolgáltatásai számára

2018/S 146-333501

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság
Postai cím: CSM 1 05/P001
Város: Bruxelles
NUTS-kód: BE1
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu

A felhasználói oldal címe: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3802
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3802
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mosodai szolgáltatások, száraztisztítás, valamint vászon- és ruhaneműk kezelése az Európai Bizottság brüsszeli bölcsődéi, gyermekgondozó létesítményei és hivatalos étkezési szolgáltatásai számára

Hivatkozási szám: OIB.02/PO/2018/034/769
II.1.2)Fő CPV-kód
98310000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

E pályázati felhívás tárgya: mosodai szolgáltatások, száraztisztítás, valamint vászon- és ruhaneműk kezelése az Európai Bizottság brüsszeli bölcsődéi, gyermekgondozó létesítményei és hivatalos étkezési szolgáltatásai számára

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 700 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
98315000
50830000
98311100
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE
A teljesítés fő helyszíne:

Brüsszel fővárosi régió

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

E pályázati felhívás tárgya: mosodai szolgáltatások, száraztisztítás, valamint vászon- és ruhaneműk kezelése az Európai Bizottság brüsszeli bölcsődéi, gyermekgondozó létesítményei és hivatalos étkezési szolgáltatásai számára

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 700 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Az Európai Unió igazgatási előirányzatai

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek pályázatához mellékelnie kell a jelen felhívás III.1. „Részvételi feltételek” pontjában előírt és a pályázati dokumentáció I. „A kitöltendő és benyújtandó dokumentumok ellenőrzőlistája” mellékletében felsorolt dokumentumokat és információkat.

Az ajánlattevőnek megfelelő módon aláírt és dátummal ellátott ünnepélyes nyilatkozatot kell tennie, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan helyzetben, amely kizárná őt az Európai Unió által odaítélt szerződésekben való részvételből. A becsületbeli nyilatkozatnak teljes terjedelmében a következő oldalon található mintát kell követnie: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Megjegyzés: a nyertes ajánlattevőnek a szerződés aláírása előtt – kizárás terhe mellett – a következő dokumentumokkal kell igazolnia a becsületbeli nyilatkozatban foglaltakat.

Megjegyzés: csoportosulásoknak – a szerződés odaítélése esetén – minden egyes tagra vonatkozóan be kell nyújtaniuk a becsületbeli nyilatkozatot, valamint az igazoló dokumentumokat és információkat.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A pályázónak be kell nyújtania az alábbiakat:

— az éves, adózás előtti eredményt tartalmazó pénzügyi beszámolók (mérlegek és eredménykimutatások) másolata az elmúlt 2 pénzügyi évre vonatkozóan. Amennyiben az ajánlattevőnek igazolható ok miatt nem áll módjában a fentieket benyújtani, nyilatkozatot kell benyújtania az éves, adózás előtti nyereségéről az elmúlt 2 évre vonatkozóan. Amennyiben a pénzügyi beszámolók vagy a nyilatkozat az utóbbi 2 év átlagában veszteséget mutatnak, akkor a pályázónak pénzügyi és gazdasági alkalmasságára vonatkozólag egyéb dokumentumokat kell benyújtania. Ilyenek lehetnek például a harmadik féltől (pl. az anyacégtől) kapott megfelelő garancia, könyvvizsgálói jelentések, hites könyvvizsgáló által készített jelentések vagy az ezekkel egyenértékű dokumentumok,

— kimutatás az utóbbi 2 pénzügyi év során realizált éves forgalomról az ajánlati felhívás által lefedett területre vonatkozóan.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A követelmények teljesítésének igazolásához szükséges adatok és formai követelmények:

— a nyertes ajánlattevőnek hasonló szerződésmintákat kell benyújtania, úgymint:

—— példa egyetlen ügyfélnek biztosított kilós mosodai szolgáltatásra,

— példa egyetlen ügyfélnek biztosított cikkenkénti mosodai szolgáltatásra.

— minőségirányítási (pl. ISO 9001 vagy ezzel egyenértékű) tanúsítvány; amennyiben az ajánlattevőnek nem áll rendelkezésére ilyen tanúsítvány, vagy nincs lehetősége megszerezni azt az adott időkereten belül, akkor benyújthat bármely más, általa alkalmazott, egyenértékű minőségbiztosítási intézkedést igazoló bizonyítékot,

— tanúsítvány a higiéniai minőségről és a textilek mikrobiológiai szennyezésének gátlásáról (pl. RABC vagy azzal egyenértékű tanúsítvány); amennyiben az ajánlattevőnek nem áll rendelkezésére ilyen tanúsítvány, vagy nincs lehetősége megszerezni azt az adott időkereten belül, akkor a vállalat benyújthat bármely más, a kifogástalan higiéniai minőséget igazoló bizonyítékot.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

3 hasonló szerződésminta, köztük:

— legalább 1 példa kilós mosodai szolgáltatásra, amelyet az ajánlattevő egyetlen ügyfélnek biztosít legalább 43 000 kg/év mennyiségben,

— legalább 1 példa cikkenkénti mosodai szolgáltatásra, amelyet az ajánlattevő egyetlen ügyfélnek biztosít legalább 28 000 cikk/év mennyiségben.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 14/09/2018
Helyi idő: 15:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/09/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken) — 1040 Bruxelles, Belgium

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlattevőnként egy, megfelelő módon meghatalmazott képviselő vehet részt a tenderbontáson (a személyazonosságot útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal kell igazolni). Azoknak az ajánlattevőknek, akik jelen kívánnak lenni, a pályázatbontás dátuma előtt legkésőbb 2 munkanappal írásban értesíteniük kell az OIB.02.002 Public Procurement egységet (az elérhetőségeket lásd az I.1. pontban)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

Az odaítélést követő 36 hónap

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

1) A pályázati dokumentáció és a kiegészítő dokumentumok (beleértve a kérdéseket és válaszokat is) a következő weboldalról tölthetőek le: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3802. Az érdeklődő feleknek regisztrálniuk kell a weboldalon. Ez esetben az online közbeszerzési rendszeren keresztül értesítést kapnak a jelen ajánlati felhívással kapcsolatos esetleges változásokról. Az oldalon nem regisztrált felek rendszeresen keressék fel a weboldalt. A Bizottság nem felelős azért, ha a pályázók nem értesülnek az e pályázati felhívásra vonatkozóan a weboldalon közzétett további információkról. A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék. A szerződéses feltételekkel, a szerződés megújításával, a részvételi feltételekkel, az előírt minimális felkészültségi szinttel, a becsült szerződéses összértékkel stb. kapcsolatos további információ a fent említett weboldalon rendelkezésre álló pályázati dokumentációban található. Nyomtatott példány kibocsátására nem kerül sor. A Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIB) 2005-ben EMAS-minősítést szerzett, és ennek megfelelően környezetbarát módon működik. Az EMAS az EU környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszere, melyet a különböző szervezetek önkéntesen alkalmaznak környezetvédelmi teljesítményük javítása céljából;

2) az induló szerződés megkötését követő 3 év során az ajánlatkérő ajánlati felhívás nélküli tárgyalásos eljárást indíthat olyan szolgáltatási szerződések odaítélése céljából, amelyek tárgya a jelen szerződés nyertese által teljesítendőhöz hasonló szolgáltatások elvégzése;

3) a pályázati felhívásokban történő részvételről és a Brüsszeli Infrastruktúra és Logisztikai Hivatal (OIB) közbeszerzési eljárásainak menetéről további információ a „Guide des soumissionnaires” (Iránymutatás az ajánlattevőknek) és az „Avoir la Commission européenne comme client” (Üzleti együttműködés az Európai Bizottsággal) című tájékoztatókban található az alábbi internetcímen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes félnek küldött értesítést követő 2 hónapon belül, vagy ennek hiányában attól a naptól számított 2 hónapon belül, amikor arról tudomást szereztek. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/07/2018