Varer - 333660-2016

27/09/2016    S186

Danmark-Kgs. Lyngby: Netroutere

2016/S 186-333660

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Tekniske Universitet — DTU
CVR-nummer: 30060946
Postadresse: Anker Engelunds Vej 1
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: John Tandrup Riedel
E-mail: jotri@adm.dtu.dk
Telefon: +45 45252525
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.dtu.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/165863
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=172080&B=DTU
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=172080&B=DTU
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

2 stk Core-routere til DeiC, DTU.

Sagsnr.: 16/17605
II.1.2)Hoved-CPV-kode
32413100 Netroutere
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forskningsnettet er Danmarks nationale net til forskning og uddannelse. Drift og udvikling heraf varetages af DeiC (Danish e-Infrastructure Cooperation), der er defineret i finanslovens §19.17.06 som en aktivitet i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Opgaven med forskningsnet og tilhørende tjenester er placeret på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Til sin internetudbydervirksomhed udbydes to nye core-routere Ordregiver forventer ved aftalens indgåelse at bestille, hvad der svarer til 2 stk routere i startkonfiguration, samt 3 års Next Business Day (NBD) serviceaftale på samme.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32413100 Netroutere
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Forskningsnettet er Danmarks nationale net til forskning og uddannelse. Drift og udvikling heraf varetages af DeiC (Danish e-Infrastructure Cooperation), der er defineret i finanslovens §19.17.06 som en aktivitet i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Opgaven med forskningsnet og tilhørende tjenester er placeret på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Til sin internetudbydervirksomhed udbydes to nye core-routere Ordregiver forventer ved aftalens indgåelse at bestille, hvad der svarer til 2 stk routere i startkonfiguration, samt 3 års Next Business Day (NBD) serviceaftale på samme.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der indgår minimumsoptioner vedr. mulig opgradering af det udbudte, samt service i 3 år på samme.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Det indkøbte kan anvendes i forbindelse med Horizon 2020 projekter.
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Beskrivelse fremgår af udbudsbetingelser.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/10/2016
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 24/12/2016
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/10/2016
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinje Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen / Danish Competition and Consumer Authority
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/09/2016