A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 333796-2017

25/08/2017    S162

Magyarország-Budapest: Egycélú sportlétesítmények építése

2017/S 162-333796

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK15777
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@mnv.hu
Telefon: +361 2374128
Fax: +36 12374100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Óriás Ugrótorony és kapcsolódó létesítményei kiviteli és kiegészítő tervezési feladatainak, az építési, szerelési, műszaki üzemeltetési és bontási munkáinak ellátása.

II.1.2)Fő CPV-kód
45212210 Egycélú sportlétesítmények építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Óriás Ugrótorony és kapcsolódó létesítményei kiviteli és kiegészítő tervezési feladatainak, az építési, szerelési, műszaki üzemeltetési és bontási munkáinak ellátása

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
51000000 Beszerelési szolgáltatások (kivéve szoftverek)
51120000 Gépi berendezéssel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások
45111300 Szétszerelési munka
45111100 Bontási munka
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
45212212 Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

451/2015. (XII.28.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott Budapest I. kerület 14477/4. és Budapest I. kerület 23809/3. helyrajzi számú ingatlanokon (a Duna jobb partján a 1647+876 – 1647+923.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Óriás Ugrótorony és kapcsolódó létesítményei kiviteli és kiegészítő tervezési feladatainak, az építési, szerelési, műszaki üzemeltetési és bontási munkáinak ellátása a műszaki leírásban, valamint a szerződéstervezet és annak mellékleteiben részletezettek szerint.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 07/03/2017
Befejezés: 31/08/2017
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 058-107262

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 0
Elnevezés:

Óriás Ugrótorony és kapcsolódó létesítményei kiviteli és kiegészítő tervezési feladatainak, az építési, szerelési, műszaki üzemeltetési és bontási munkáinak ellátása

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
07/03/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU12 Not specified
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1 013 333 033.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés módosításának időpontja: 18.7.2017.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/08/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45212210 Egycélú sportlétesítmények építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45212212 Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
51000000 Beszerelési szolgáltatások (kivéve szoftverek)
51120000 Gépi berendezéssel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások
45111300 Szétszerelési munka
45111100 Bontási munka
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

451/2015.(XII.28.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott Budapest I. kerület 14477/4. és Budapest I. kerület 23809/3. helyrajzi számú ingatlanokon (a Duna jobb partján a 1647+876 – 1647+923.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Óriás Ugrótorony és kapcsolódó létesítményei kiviteli és kiegészítő tervezési feladatainak, az építési, szerelési, műszaki üzemeltetési és bontási munkáinak ellátása a műszaki leírásban, valamint a szerződéstervezet és annak mellékleteiben részletezettek szerint.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 07/03/2017
Befejezés: 31/08/2017
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 117 200 073.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU12 Not specified
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A kivitelezés és a világbajnokság biztonságos lebonyolítása érdekében, a dunai árhullámok elleni hatékony védekezés biztosítása céljából mobil falrendszer telepítése vált szükségessé.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

Tekintettel arra a – szakvéleménnyel alátámasztott – tényre, hogy az esetleges dunai áradásoknak bizonytalan időpontú a bekövetkezése és változó a lefolyási időtartama, olyan, a projekt nagy biztonságú megvalósítását lehetővé tevő megoldás vált szükségessé, amely a szűk kivitelezési időszakban folyamatosan képes garantálni a száraz munkaterületet, továbbá a Világbajnokság alatt alkalmas arra is, hogy mentesítse a platformon elhelyezkedő medencét, állványzatot az áramló víz hatásától, biztosítani tudja a kapcsolódó gépházi konténer számára a száraz teret. A szerződés módosításra Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltak alapján került sor.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1 013 333 033.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1 117 200 073.00 HUF