Bauleistung - 333823-2020

16/07/2020    S136

Ungarn-Budapest: Straßenbauarbeiten

2020/S 136-333823

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_94215096
Postanschrift: Váci út 45.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU MAGYARORSZÁG
Postleitzahl: 1134
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Közbeszerzési Osztály
E-Mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.nif.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.nif.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000549822020/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000549822020/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

21. sz. főút továbbfejlesztése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000549822020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233120 Straßenbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Vállalkozási szerződés a 21. számú főút Heves és Nógrád megyei szakaszainak továbbfejlesztésére vonatkozóan I. ütem

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233121 Bauarbeiten für Hauptstraßen
45233142 Straßenausbesserungsarbeiten
45233221 Straßenmarkierungsarbeiten
45233280 Anbringen von Leitplanken
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU312 Heves
NUTS-Code: HU313 Nógrád
Hauptort der Ausführung:

21. számú főút Hatvan és Salgótarján közötti szakasz részszakaszai

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

21. számú főút 1+300 - 52+744 km szelvények közötti meglévő burkolat közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások elvégzése (I. ütemben):

— szakaszos burkolatcsere összesen 7,98 km hosszon

— aszfalt pályaszerkezetű út marása meglévő burkolat marás 5788 m3

— AC 22 kötő (F) aszfaltburkolat készítése 521 m3

— AC 16 kopó (mF) aszfaltburkolat készítése 5268 m3

— szalagkorlát csere és bővítés 269 fm

— fényvédő háló javítás, pótlás, átépítés 4167 m2

— vízelvezetés javítás (grooving vágás) 1040 m2

— burkolati jelek készítése géppel (tartós kivitelben) 3037 m2

— burkolati jelek készítése kézzel (tartós kivitelben) 412 m2

— bitumenes tömítőszalag 13015 m

— tengelysúly mérőhely bővítés 1 db

— szikkasztó-párologtató medencék megközelítésének kialakítása 2 db

A feladat részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 1. AF III.1.3) M/2.1. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk.köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (min. 0 hó, max. 36 hó) / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: 2. AF III.1.3) M/2.2. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk.köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (min. 0 hó, max. 36 hó) / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

IKOP-4.1.0-15-2016-00006

II.2.14)Zusätzliche Angaben

A megvalósítási időnek nem része a december 1. és február 28. közötti időszak.

Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak az 1-2. számú értékelési részszempontra tett megajánlást, a felolvasólapon rögzített szakmai gyakorlati időt továbbá a szakemberek személyét tekinti. Szakmai ajánlatként a Felolvasólapot és az azon tett vállalást alátámasztó iratokat kell benyújtani.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Nem lehet ajánlattevő (AT),alvállalkozó (AV), nem vehet részt az alk igazolásában olyan gazd.szereplő, aki a Kbt.62.§(1)-(2)bek.hatálya alá tartozik(figy a Kbt.62.§(3)és(5)bek-re és a Kbt.63.§(3)bek-re).Kbt.74.§(1)bek szerint ki kell zárni az eljárásból az AT-t, AV-t,alk.igazolásában részt vevőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az AT-nak (közös AT-ként)a 321/2015.(X.30.)Korm.r.(Kr.)1.§(1)bek.alapján az EEKD-val kell előzetesen igazolni,h.nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2)bek. alá.Kr.15.§(1)bek alapján az AT az alk.igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt.62.§(1)-(2)bek szerinti kizáró okok hiányának igazolására.Kr.15.§(2)bek szerint azon AV,amely nem vesz részt alk. igazolásában, az AT-nek Kbt.67.§(4)bek.nyilatkozatot kell benyújtania.

Igazolási mód ajánlatok elbírálásához:

Ajánlatkérő(AK)a Kbt.69.§(4)-(7)bek szerint az eljárást lezáró döntést megelőzően megfelelő határidővel felhívja az értékelési szempontokra tekintettel legkedvezőbb AT-t,hogy igazolja,nem tartozik az előírt kizáró okok alá.Kr.8.és 10.§-a szerint kell igazolni,AK-nak ellenőriznie,hogy AT nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2)bek hatálya alá (Kr.14.és16.§)AT élhet a Kbt.69.§(11a)bek szerinti lehetőséggel.

AK felhívja a figyelmet a 321/2015.(X.30.)Korm.r. 12-13.§-ára.

Szakmai nyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások Kbt. 65, § (1) bek c) szerint:

A 322/2015.(X.30.)Kr.21.§(1)bek.alapján az építőipari kivit.tevékenységet végző cégek vonatkozásában AK előírja az Étv.szerinti,építőipari kivit.tevékenységet végzők névjegyzékben szereplés követelményét,ill.a nem Mo-n letelepedett gazd.szereplőknél a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagsággal való rendelkezést

Ha a Kbt.69.§(11)bek.szerinti nyilvántartásban való szereplés ellenőrzésére nincsen mód a nyilvántartás kivonatának,a ny-t vezető szerv által kiállított igazolásnak/nyilv.tartásban szereplés tényét igazoló dok egyszerű másolatával igazolandó

Előzetes igazolás:AK elfogadja AT-k EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Rész α:)pont.

Igazolási mód ajánlat elbírálásához:

Mo-n letelepedett gazd.szereplő esetén a nyilvántartásban szereplést AK ellenőrzi a céginformációs szolgálat elektronikus cégjegyzékadatai, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának,ill.az építőipari kivit. tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján (https://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search),nem Mo-n letelepedett gazd.szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI.melléklete szerinti nyilvántartások szerinti igazolás/kivonat/egyéb igazolás/nyilatkozat igazolásként benyújtandó.

Kbt. 65. § (1) bek c) szerinti köv igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása,ha az valósítja meg a feladatot, amelyre a nyilv szereplés, szervezeti tagság engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. Kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztani.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek.,a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szerv.) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV.rész α: pont kitöltése.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szerepelő teszi meg.

Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek-re, a Kbt. 35. § (2a) bek-re, valamint a Kbt 41./A § (4)-(5) bek-ben. foglaltakra.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:

P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (közútépítés és/vagy -felújítás) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek. foglalt lehetőségekre.

A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek., 69.§ (11) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

P/1. Alkalmatlan az AT, ha az AF feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (közútépítés és/vagy -felújítás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a nettó 640 000 000 HUF-ot,

A P/1. alk.i köv.eknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be a P/1. pont szerinti igazolást.

Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.

Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.

Közút építése alatt a 93/2012. (V. 10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkák értendők.

Ajánlatkérő „közút” alatt „országos-„ és „helyi közutakat” érti.

„Országos közút” és „helyi közút” alatt Ajánlatkérő a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1)-(2) bek-ben foglaltakat érti.

Felújítás vagy fejlesztés alatt a 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 2. § szerinti beavatkozások értendők.

Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes ig. során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - AK elfogadja a gazd-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α: pont kitöltése.

Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek-re, a Kbt. 35. § (2a) bek-re, valamint a Kbt 41./A § (4)-(5) bek-ben. foglaltakra.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:

M/1. A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (3), (5) bekezdés szerint.

A referenciaigazolásnak tartalmazni kell legalább a következő adatokat:

— a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,

— az építési beruházás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett

Tartalommal),

— a szerződés teljesítésének helyét,

— a teljesítés kezdő és befejező időpontját, év, hónap, nap pontossággal,

— az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M/2. ATnek a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük (adott esetben), szakmai tapasztalatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát.

A szakember vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, aláírt szakmai önéletrajz (ÖÉ) egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát (adott esetben). Az ÖÉ tartalmi elemei a dokumentációban részletezve.

A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az AT kötelessége és felelőssége. AK a gyakorlati idő meglétét az ÖÉ alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai ÖÉban feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11) bek. és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek, és a Kr. 24. § (1)-(2) bek.is irányadó.

Amennyiben az adott szakember által ellátott feladat tekintetében a felhívás/dokumentáció fogalommeghatározást tartalmaz, úgy annak minden eleme meg kell jelenjen a szakember által ellátott feladat bemutatása során!

A követelményeknek az ATk a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint is megfelelhetnek, ez utóbbi esetben csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okiratot és a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

A Kbt. 65. § (12) bek. alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak - tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A minősített ajánlattevők esetében a Kr. 24. § (1) bekezdése irányadó.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M/1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, közös ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző utolsó 8 évben befejezett és legfeljebb 13 éven belül megkezdett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciával:

1. legalább összesen 5,0 km hosszú közút építése és/vagy felújítása (amely tartalmaz meglévő burkolat marását és/vagy aszfaltburkolat készítést).

Felújítás alatt a 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 2. § szerinti beavatkozások értendők.

Az előírt referenciakövetelmény legfeljebb két szerződéssel igazolható.

A referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított 8 évben megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel lezárása erre az időszakra esik.

Nem magyarországi referencia esetén az adott referenciakövetelmény szerinti a 19/1994. (V.31.) KHVM rend., ill. az 1988. évi I. tv. által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek.

M/2) Alkalmatlan AT, amennyiben nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel

— és legalább 36 hónap közút építése és/vagy felújítása területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai gyakorlattal.

M/2.2. legalább 1 fő útépítési szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és

— legalább 36 hónap közút építése és/vagy felújítása során szerzett építésvezetői és/vagy főépítésvezetői szakmai tapasztalattal.

Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tart a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

Projektvezető helyettes alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

Építésvezető/főépítésvezető alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja.

Az előírt szakemberek vonatkozásában Ajánlatkérő elfogadja az átfedést, azaz egy szakember mindkét pozícióra bemutatható.

Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban az ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő a szakember esetén előírt szakmai tapasztalat meglétét a végzettség megszerzésétől kezdve számítja.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Teljesítési biztosíték:5%

Késedelmi-, Hibás teljesítési-, Meghiúsulási kötbér.

Jótállási idő:36 hónap

Jótállási biztosíték: 5 %

Szavatosság idő: 60 hónap.

Vetítési alap a nettó vállalkozási díj.

A vállalkozási díj a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Kbt. 135. § (2)-(3), (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti eltérésekkel kerül kifizetésre. A Kbt. 27/A. § megfelelően irányadó.

A finanszírozás forrása: IKOP-4.1.0-15-2016-00006

Tartalékkeret mértéke 2 %

A szerződés utófinanszírozású. A támogatás intenzitása 100 %.

Ajánlatkérő max 30 % előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a 322/2015. (X. 30.) Korm.rend. alapján azzal, hogy 10 % feletti előlegigénylés esetén biztosítékot kell nyújtani az igényelt előleg 10 %-ot meghaladó részére.

Az igényelhető előleg mértékére - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - a szerződéskötéskor hatályos jogszabályi rendelkezés az irányadó. Az előleg a folyósítását követő első teljesítésigazolásától és az annak alapján kiállított részszámlától kezdődően kerül elszámolásra.

A Vállalkozó 2 db részszámla benyújtására jogosult a havi műszaki előrehaladáson alapuló elszámolás alapján, valamint 1 db végszámla benyújtására jogosult a projekt sikeres műszaki átadás-átvételét követően kiállított teljesítés igazolások alapján.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/08/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/08/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.

2) AK a hiánypótlás (hp.), valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja. A Kbt. 71. § (6) bek. alapján AK nem rendel el újabb hp-t, ha a hp-val az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükségesaz újabb hp.

3) Valamennyi alk feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.

4) A közbesz. dokumentumokat az AK a Kbt. 39. § (1) bekezdésére tekintettel korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen a jelen felhívás I.3) részében megadott URL címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi. A dokumentáció elektronikus úton elérhető és letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig.

5) AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték mértéke: 8 700 000 Ft. Ez teljesíthető – az AT választása szerint – átutalással az AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

6) Az ajánlat részeként benyújtandó:

— felolvasólap, melyet az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köt. AT az ajánlat részeként kitölteni,

— Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat,

— Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozat,

— adott esetben a közös AT-k közötti megállapodás a Kbt. 35. §, a 41/A. § (5) bek. és a közbesz.dokumentumok előírásai szerint,

— Kbt. 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással az EKR rendelet 11. § (4)bek. szerint,

— aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája.

7) A nyertes AT köteles a szerz. kötés időpontjára a szerz. tervezetben rögzítettnek megfelelően építési-szerelési biztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a Szerz. szerinti feladatokra. Mértéke: min.: 120 000 000 Ft/ káresemény és 250 000 000 Ft/év.

8) AK projekttársaság létrehozását kizárja AT/közös AT-k vonatkozásában.

9) Ajánlatok értékelésének szempontja: legjobb ár-érték arány.

Az adható pontszám a részszempontok esetén 0-10 pont.

Értékelés módszere:

(A Közbeszerzési Hatóság, KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.3.25. útmutatója szerint) a(z):

— „Ár” – fordított arányosítás,

— „A szerződés teljesítésében résztvevő személyi állomány” – egyenes arányosítás

10) A szerz.kötés feltétele,hogy a felhívás III.1.3)M/2.pontja szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013.(VII.11.)Kr.szerinti „MV-KÉ” (vagy azokkal egyenértékű) érvényes műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá az MMK névjegyzékében érvényes, aktív jogosultsággal szerepeljenek.

11) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

12) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Nagy Tünde 01190.

13) Az AF IV.2.6) pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.

14) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; ill. http://nekszt.hu/tamogatas/.

15) Az EKR működtetését a 27/2017. (XI.6.) MvM r. alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszerműködése, használata vonatkozásában Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

16) Irányadó jog: Kbt. és végrehajtási rendeletei (különösen: 321/2015. (X.30.) Kr., 424/2017. (XII.19.) Kr.t. A közbesz. elj. során megkötött szerz-re egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)rendelkezéseit kell alkalmazni.

17) A közbesz. dok-ok többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).

Rövidítések: AT (ajánlattevő), AK (ajánlatkérő), AV (alvállalkozó), NYT (nyilvántartás), EEKD (egységes európai közbeszerzési dokumentum, KD (közbeszerzési dokumentumok)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020