Supplies - 33388-2022

21/01/2022    S15

Slovakia-Bratislava: Computer equipment and supplies

2022/S 015-033388

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Úrad vlády Slovenskej republiky
National registration number: 00151513
Postal address: Námestie slobody 1
Town: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 81370
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Svetluša Felcanová
E-mail: svetlusa.felcanova@vlada.gov.sk
Telephone: +421 220925298
Internet address(es):
Main address: http://vlada.gov.sk
Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/234
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nákup IKT

Reference number: 6013/2021/OVO
II.1.2)Main CPV code
30200000 Computer equipment and supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom DNS bude nákup a dodanie tovaru/poskytovanie služieb informačno-komunikačných technológií, ktorý je bežne dostupný na trhu, predovšetkým vybraného sortimentu notebookov,

osobných počítačov, pracovných staníc, monitorov, dokovacích staníc, klávesníc, myší, tabletov, tlačiarní, kopírok,

multifunkčných zariadení, aktívnych sieťových prvkov, externých pevných diskov, externých napaľovačiek CD/DVD, USB, kľúčov, komponentov a príslušenstva k výpočtovej technike a ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV), najmä v rozsahu skupiny 302.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 160 563.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213000 Personal computers
30213100 Portable computers
30213200 Tablet computer
30213300 Desktop computer
30214000 Workstations
30216110 Scanners for computer use
30216130 Barcode readers
30230000 Computer-related equipment
30231000 Computer screens and consoles
30231100 Computer terminals
30231300 Display screens
30231310 Flat panel displays
30231320 Touch screen monitors
30232000 Peripheral equipment
30232100 Printers and plotters
30232110 Laser printers
30232130 Colour graphics printers
30232150 Inkjet printers
30233100 Computer storage units
30233130 Magnetic disk storage units
30233132 Hard-disk drives
30233141 Redundant Array of Independent Disk (RAID)
30233153 Compact disk (CD) and digital versatile disk (DVD) reader and/or burner
30233300 Smart card readers
30233320 Combined smart card and fingerprint readers
30234000 Storage media
30234600 Flash memory
30236000 Miscellaneous computer equipment
30236110 Random access memory (RAM)
30236110 Random access memory (RAM)
30236113 Synchronous dynamic random access memory (SDRAM)
30237000 Parts, accessories and supplies for computers
30237110 Network interfaces
30237135 Network interfaces cards
30237240 Web camera
30237270 Portable computer carrying cases
30237410 Computer mouse
30237300 Computer supplies
30237450 Graphics tablets
30237460 Computer keyboards
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
71356300 Technical support services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Main site or place of performance:

Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom DNS bude nákup a dodanie tovaru/poskytovanie služieb informačnokomunikačných technológií, ktorý je bežne dostupný na trhu, predovšetkým vybraného sortimentu notebookov,

osobných počítačov, pracovných staníc, monitorov, dokovacích staníc, klávesníc, myší, tabletov, tlačiarní, kopírok,

multifunkčných zariadení, aktívnych sieťových prvkov, externých pevných diskov, externých napaľovačiek CD/DVD, USB

kľúčov, komponentov a príslušenstva k výpočtovej technike a ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania

(CPV), najmä v rozsahu skupiny 302.

Súčasne s dodaním požadovaného tovaru budú poskytované nevyhnutné súvisiace služby, a to:

- dodanie (doprava) a vyloženie/vynesenie tovaru na miesto dodania,

- inštalácia, resp. montáž jednotlivých častí dodávky a ich uvedenie do prevádzky, ak to verejný obstarávateľ bude

požadovať v konkrétnej výzve,

- odskúšanie a zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa s obsluhou a údržbou predmetu zákazky, ak to

verejný obstarávateľ bude požadovať v konkrétnej výzve.

S dodaním predmetu zákazky sa vyžaduje dodať aj príslušnú dokumentáciu, ktorá sa na tovar vzťahuje, t. j. technická

dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo v českom jazyku, záručné listy

alebo iné doklady podľa druhu tovaru.

Pre vybrané druhy tovarov bude na základe požiadavky uvedenej v konkrétnej výzve, požadovaný aj záručný servis.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

časť výdavkov môže byť hradená z európskych štrukturálnych a investičných fondov, prípadne z Plánu obnovy a odolnosti SR (ak sa uplatní)

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
A dynamic purchasing system was set up
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 189-491117
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice
The contracting authority will not award any further contracts based on the above prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 01
Title:

Nákup notebookov, monitorov, dokovacích staníc a príslušenstva

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 02
Title:

Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MICROCOMP - Computersystém s r. o.
National registration number: 31410952
Postal address: Kupecká 9
Town: Nitra
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Postal code: 94901
Country: Slovakia
E-mail: micro@microcomp.sk
Internet address: http://www.microcomp.sk
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 57 942.50 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 03
Title:

Nákup videokonferenčného systému

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 04
Title:

Nákup multifunkčných zariadení

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Z + M servis a. s.
National registration number: 44195591
Postal address: Martinčekova 17
Town: Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 82101
Country: Slovakia
E-mail: monika.honiskova@zmservis.sk
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 21 445.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 05
Title:

Nákup notebookov s príslušenstvom

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MICROCOMP - Computersystém s r. o.
National registration number: 31410952
Postal address: Kupecká 9
Town: Nitra
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Postal code: 94901
Country: Slovakia
E-mail: micro@microcomp.sk
Internet address: http://www.microcomp.sk
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 81 175.50 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

V zákazkách č. 02, 04 a 05 bola predložená vždy len jedna ponuka, preto komisia na vyhodnotenie ponúk rozhodla o uplatnení § 54 ods. 15 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ nie je povinný použiť elektronickú aukciu, ak by sa aukcie zúčastnil len jeden uchádzač (súčasne uvedené v bode 9 výzvy na predloženie ponuky).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022