Supplies - 333883-2022

21/06/2022    S118

Slovensko-Bratislava: Ochranný výstroj

2022/S 118-333883

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania – vybrané odvetvia

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Železnice Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31364501
Poštová adresa: Klemensova 8
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 81361
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mária Slimáková
E-mail: slimakova.maria@zsr.sk
Telefón: +421 220295553
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.zsr.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
I.6)Hlavná činnosť
Služby železničnej dopravy

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky

Referenčné číslo: 537/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
18143000 Ochranný výstroj
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky s názvom "OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky" je dodávka tovaru - osobných ochranných prostriedkov proti pádu z výšky pre potreby zamestnancov obstarávateľa v rámci plnenia povinnosti obstarávateľa v zmysle ust. zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytovať zamestnancom potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH) (Súhlasíte so zverejnením? áno)
Hodnota bez DPH: 588 993.55 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky - Časť 1 - OOP na pracovné polohovanie a predchádzanie pádom z výšky

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Dotačné sklady obstarávateľa, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 10 - Zoznam miest dodania tovaru súťažných podkladov, spresnené v jednotlivých písomných objednávkach vystavených na základe rámcovej dohody

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom samostatnej časti č. 1 predmetu zákazky "OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky - Časť 1 - OOP na pracovné polohovanie a predchádzanie pádom z výšky" je dodávka tovaru - osobných ochranných prostriedkov:

1. Pás bezpečnostný s lanom: 300 ks

2. Pás bezpečnostný 2 oká: 150 ks

3. Postroj bezpečnostný: 900 ks

4. Postroj bezpečnostný pre prácu na lane: 900 ks

5. Skracovač dĺžky lana s karabínou: 840 ks

6. Lano spojovacie 1,2 m - 2 karabíny: 300 ks

7. Lano spojovacie s dvomi okami, dĺ. 1 m: 105 ks

Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky - Časť 2 - Adjustačné zariadenia lana, Zaťahovacie zachytávače pádu, Karabíny

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Dotačné sklady obstarávateľa, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 10 - Zoznam miest dodania tovaru súťažných podkladov, spresnené v jednotlivých písomných objednávkach vystavených na základe rámcovej dohody

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom samostatnej časti č. 2 predmetu zákazky "OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky - Časť 2 - Adjustačné zariadenia lana, Zaťahovacie zachytávače pádu, Karabíny" je dodávka tovaru - osobných ochranných prostriedkov:

1. Blokant ručný pravý: 60 ks

2. Blokant ručný ľavý: 60 ks

3. Blokant prsný: 30 ks

4. Prístroj istiaci: 60 ks

5. Zachytávač pádu: 30 ks

6. Kladka samonavíjacia: 85 ks

7. Karabína HMS, zámok s manuálne uzamykateľným uzáverom: 300 ks

8. Karabína HMS, zámok s automatickým uzáverom: 60 ks

9. Karabína kovová oválna s manuálne uzamykateľným uzáverom: 1.095 ks

10. Karabína kovová (s otvorením do min. 11 mm) závitový uzáver trieda Q: 60 ks

11. Karabína kovová s automatickým uzáverom: 180 ks

Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky - Časť 3 - Kotviace zariadenia, Spojovacie prostriedky, Záchytné zariadenia, Laná, Tlmiče pádu

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Dotačné sklady obstarávateľa, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 10 - Zoznam miest dodania tovaru súťažných podkladov, spresnené v jednotlivých písomných objednávkach vystavených na základe rámcovej dohody

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom samostatnej časti č. 3 predmetu zákazky "OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky - Časť 3 - Kotviace zariadenia, Spojovacie prostriedky, Záchytné zariadenia, Laná, Tlmiče pádu" je dodávka tovaru - osobných ochranných prostriedkov:

1. Slučka zaisťovacia T 80: 900 ks

2. Slučka zaisťovacia T 150: 900 ks

3. Slučka zaisťovacia: 190 ks

4. Lano spojovacie Y s okom a karabínami - max. otvorenie od 50 mm: 60 ks

5. Lano spojovacie Y s okom a karabínami - max. otvorenie od 65 mm: 60 ks

6. Lano spojovacie Y s okom a karabínami - max. otvorenie od 90 mm: 150 ks

7. Lano kotviace 20 m s okom a karabínou: 390 ks

8. Brzda bezpečnostná: 210 ks

9. Lano statické pracovné /bm/: 3.000 m

10. Lano bezpečnostné dynamické: 270 ks

11. Tlmič pádu s lanom, dĺ. 2 m: 450 ks

Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky - Časť 4 - Záchytné zariadenia, Záchranné zariadenia

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Dotačné sklady obstarávateľa, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 10 - Zoznam miest dodania tovaru súťažných podkladov, spresnené v jednotlivých písomných objednávkach vystavených na základe rámcovej dohody

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom samostatnej časti č. 4 predmetu zákazky "OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky - Časť 4 - Záchytné zariadenia, Záchranné zariadenia" je dodávka tovaru - osobných ochranných prostriedkov:

1. Bežec protipádový Cresto Twin Stop alebo ekvivalentný: 60 ks

2. Bežec protipádový Soll Comfort alebo ekvivalentný: 60 ks

3. Tyč teleskopická s kotviacim hákom: 60 ks

4. Set pre záchranára: 90 ks

Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky - Časť 5 - Pomocné prostriedky k OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky

Časť č.: 5
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Dotačné sklady obstarávateľa, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 10 - Zoznam miest dodania tovaru súťažných podkladov, spresnené v jednotlivých písomných objednávkach vystavených na základe rámcovej dohody

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom samostatnej časti č. 5 predmetu zákazky "OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky - Časť 5 - Pomocné prostriedky k OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky" je dodávka tovaru - osobných ochranných prostriedkov:

1. Návlek na lano ochranný /1 - 1,2 m/: 900 ks

2. Návlek na lano ochranný /2 m/: 900 ks

3. Taška prepravná pre OOP: 750 ks

4. Kapsa k postroju: 840 ks

5. Šnúra 7 mm /1 bm/: 300 m

6. Osma zlaňovacia: 60 ks

7. Slučka pomocná pre výstup po lane: 30 ks

8. Stupačka na lezenie na drevené stĺpy a stožiare priemeru 150 - 240 mm: 60 pár

9. Stupačka na lezenie na drevené stĺpy a stožiare priemeru 200 - 300 mm: 60 pár

10. Stupačka na lezenie na drevené stĺpy a stožiare priemeru 250 - 340 mm: 60 pár

Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 191-498016
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme pravidelného informatívneho oznámenia
Obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného pravidelného informatívneho oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1
Názov:

OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky - Časť 1 - OOP na pracovné polohovanie a predchádzanie pádom z výšky

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
10/06/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk prijatých elektronicky: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: DEXIS SLOVAKIA s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31427855
Poštová adresa: Hlavná 1893
Mesto/obec: Vráble
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 95201
Štát: Slovensko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH) (Súhlasíte so zverejnením? áno)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 345 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 109 690.50 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach
V.2.6)Cena vyplatená za výhodné nákupy

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 2
Názov:

OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky - Časť 2 - Adjustačné zariadenia lana, Zaťahovacie zachytávače pádu, Karabíny

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
07/06/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: BVH, spol. s r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35674148
Poštová adresa: Ulica stavbárov 21
Mesto/obec: Prievidza
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 97101
Štát: Slovensko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH) (Súhlasíte so zverejnením? áno)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 54 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 34 666.95 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach
V.2.6)Cena vyplatená za výhodné nákupy

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 3
Názov:

OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky - Časť 3 - Kotviace zariadenia, Spojovacie prostriedky, Záchytné zariadenia, Laná, Tlmiče pádu

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
07/06/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk prijatých elektronicky: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: BVH, spol. s r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35674148
Poštová adresa: Ulica stavbárov 21
Mesto/obec: Prievidza
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 97101
Štát: Slovensko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH) (Súhlasíte so zverejnením? áno)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 165 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 154 102.60 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach
V.2.6)Cena vyplatená za výhodné nákupy

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 4
Názov:

OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky - Časť 4 - Záchytné zariadenia, Záchranné zariadenia

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
07/06/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk prijatých elektronicky: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: BVH, spol. s r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35674148
Poštová adresa: Ulica stavbárov 21
Mesto/obec: Prievidza
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 97101
Štát: Slovensko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH) (Súhlasíte so zverejnením? áno)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 271 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 176 602.50 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach
V.2.6)Cena vyplatená za výhodné nákupy

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 5
Názov:

OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky - Časť 5 - Pomocné prostriedky k OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
10/06/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronicky: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: DEXIS SLOVAKIA s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31427855
Poštová adresa: Hlavná 1893
Mesto/obec: Vráble
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 95201
Štát: Slovensko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH) (Súhlasíte so zverejnením? áno)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 150 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 113 931.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach
V.2.6)Cena vyplatená za výhodné nákupy

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Zoznam členov komisie: Mgr. Tomáš Kovaľ, predseda komisie; Ing. Mária Slimáková, Ing. Lýdia Walachová, Ing. Jozef Kováč, člen komisie.

2. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
16/06/2022