Services - 333931-2022

21/06/2022    S118

Lithuania-Vilnius: Insurance services

2022/S 118-333931

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: UAB "Vilniaus viešasis transportas"
National registration number: 302683277
Postal address: Žolyno g. 15
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 10209
Country: Lithuania
Contact person: Dainius Voveris
E-mail: dainius.voveris@vilniausvt.lt
Telephone: +370 52394773
Internet address(es):
Main address: http://www.vvtr.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/27121
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=645513
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=645513&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Transporto priemonių valdytojų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo paslaugų pirkimas

II.1.2)Main CPV code
66510000 Insurance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Pirkimo objektas - transporto priemonių valdytojų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo paslaugos

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 860 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
66510000 Insurance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Pirkimo objektas - transporto priemonių valdytojų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo paslaugos

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 860 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutartis gali būti pratęsta 1 kartą neilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Teikėjai, ketinantys dalyvauti pirkime, privalo užpildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą. Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma

Minimum level(s) of standards possibly required:

Netaikoma

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Paslaugų įmokos mokamos lygiomis dalimis kas ketvirtį, pirmai draudimo įmokai (kiekvienai transporto priemonei atskirai) taikant 30 kalendorinių dienų mokėjimo atidėjimą nuo draudimo poliso (sutarties) gavimo iš Teikėjo dienos. Likusios draudimo įmokos (kiekvienai transporto priemonei atskirai) apmokamos per 30 kalendorinių dienų nuo mokėjimo pranešimo iš teikėjo gavimo dienos.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Teikėjui nustatytu laiku neišmokėjus draudimo išmokos, pirkėjas turi teisę reikalauti už kiekvieną pavėluotą dieną 0,03 proc. delspinigių nuo neišmokėtos sumos, bet ne daugiau nei 6 proc. nuo nesumokėtos sumos.

Teikėjui sutartyje nustatytu laiku neapdraudus transporto priemonės, pirkėjas turi teisę už kiekvieną pavėluotą dieną kiekvienai transporto priemonei, kurią vėluojama apdrausti, skirti 50 Eur baudą.

Teikėjui nesilaikant kitų, sutartyje nurodytų, reikalavimų, nors teikėjas apie tai buvo oficialiai įspėtas ir jam buvo duotas terminas ištaisyti sutarties vykdymo trūkumus, dėl kurių negalimas tolimesnis šalių pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymas, pirkėjas turi teisę skirti teikėjui 1000 Eur baudą už sutarties įsipareigojimų nevykdymą.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/07/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/07/2022
Local time: 09:45
Place:

Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų komisijos posėdyje

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/06/2022