Supplies - 33395-2022

21/01/2022    S15

Slovakia-Bratislava: Specialist optical instruments

2022/S 015-033395

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
National registration number: 00151866
Postal address: Pribinova 2
Town: Bratislava - Staré Mesto
NUTS code: SK0 Slovensko
Postal code: 81272
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Milan Varga
E-mail: milan.varga2@minv.sk
Telephone: +421 250944310
Fax: +421 250944569
Internet address(es):
Main address: http://www.minv.sk
Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nákup špeciálnych zariadení na skúmanie a overenie dokladov - 3

Reference number: SE-OVO2-2021/003070
II.1.2)Main CPV code
38636000 Specialist optical instruments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zariadenia spolu s príslušenstvom predstavujú komplexný systém určený na skúmanie dokumentov v laboratórnych podmienkach, ktoré bude v najrozsiahlejšej miere pokrývať možnosti analýzy dokumentov.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 684 820.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:

Stacionárne zariadenie

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
38636000 Specialist optical instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK0 Slovensko
Main site or place of performance:

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Sklabinská 1, 812 72 Bratislava.

II.2.4)Description of the procurement:

Stacionárne zariadenie spolu s príslušenstvom predstavuje komplexný systém určený na skúmanie dokumentov v laboratórnych podmienkach, ktoré bude v najrozsiahlejšej miere pokrývať možnosti analýzy dokumentov.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

SK 2017 ISF SC2/NC6/A2/P1

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Prenosné zariadenia.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
38636000 Specialist optical instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK0 Slovensko
Main site or place of performance:

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Sklabinská 1, 812 72 Bratislava.

II.2.4)Description of the procurement:

Prenosné zariadenia spolu s príslušenstvom predstavujú komplexný systém určený na dôkladné skúmanie dokumentov , ktoré sú svojou konštrukciou spôsobilé na transport a použitie na inom mieste určenia.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Sklabinská 1, 812 72 Bratislava.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Forenzné databázy

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
48611000 Database software package
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK0 Slovensko
Main site or place of performance:

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Sklabinská 1, 812 72 Bratislava.

II.2.4)Description of the procurement:

Databáza obsahujúca informácie, popisy a zobrazenia dokladov krajín sveta cestovných pasov, ID dokladov a

dokladov k motorovým vozidlám.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

SK 2017 ISF SC2/NC6/A2/P1

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Komparátory.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
38636000 Specialist optical instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK0 Slovensko
Main site or place of performance:

Uvedené v bode II.2.14) Doplňujúce informácie tohto oznámeniao vyhlásení VO

II.2.4)Description of the procurement:

Dodanie systémov ovládaných pomocou počítačovej stanice, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou systému vrátane softvérového vybavenia.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt SK 2017 ISF SC2/NC6/A2/P2

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 152-370438
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Nákup stacionárneho zariadenia

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: AUTOCONT s.r.o.
National registration number: 36396222
Postal address: Krasovského 14
Town: Bratislava - mestská časť Petržalka
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 85101
Country: Slovakia
E-mail: gajerova@nitschneider.com
Internet address: www.autocont.sk
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 130 500.00 EUR
Total value of the contract/lot: 127 900.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Prenosné zariadenia.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PRAGOLAB s.r.o.
National registration number: 31352839
Postal address: Drieňova 34
Town: Bratislava
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 82102
Country: Slovakia
E-mail: bratislva@pragolab.sk
Internet address: www.pragolab.sk
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 194 645.00 EUR
Total value of the contract/lot: 190 820.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Forenzné databázy

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: NORITEK s.r.o.
National registration number: 24746045
Postal address: Šumavského 1779/12
Town: Praha 4 - Modřany
NUTS code: CZ0 Česko
Postal code: 14300
Country: Czechia
E-mail: jiri.votypka@noritek.cz
Internet address: www.noritek.cz
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 600.00 EUR
Total value of the contract/lot: 4 600.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Komparátory.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: AUTOCONT s.r.o.
National registration number: 36396222
Postal address: Krasovského 14
Town: Bratislava - mestská časť Petržalka
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 85101
Country: Slovakia
E-mail: gajerova@nitschneider.com
Internet address: www.autocont.sk
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 370 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 361 500.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022