Supplies - 33397-2022

21/01/2022    S15

Slovakia-Bratislava: Computer equipment and supplies

2022/S 015-033397

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Univerzita Komenského v Bratislave
National registration number: 00397865
Postal address: Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440
Town: Bratislava
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 81499
Country: Slovakia
Contact person: JUDr. Viktória Bebjaková
E-mail: viktoria.bebjakova@uniba.sk
Telephone: +421 290102035
Internet address(es):
Main address: https://uniba.sk/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1045
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2021

Reference number: 001/2021-044
II.1.2)Main CPV code
30200000 Computer equipment and supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodanie IT zariadení pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 137 010.91 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:

Časť 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty, samostatne hospodáriace a centrálne financované súčasti.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom je dodávanie stolných počítačov 2 pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP, ktoré v rámci tohto verejného obstarávania nie sú bližšie špecifikované.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Časť 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty, samostatne hospodáriace a centrálne financované súčasti.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom je dodávanie stolných počítačov 3 pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP, ktoré v rámci tohto verejného obstarávania nie sú bližšie špecifikované.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Časť 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty, samostatne hospodáriace a centrálne financované súčasti.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom je dodávanie stolných počítačov 4 pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP, ktoré v rámci tohto verejného obstarávania nie sú bližšie špecifikované.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Časť 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty, samostatne hospodáriace a centrálne financované súčasti.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom je dodávanie stolných počítačov AiO pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP, ktoré v rámci tohto verejného obstarávania nie sú bližšie špecifikované.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Časť 5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty, samostatne hospodáriace a centrálne financované súčasti.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom je dodávanie pracovných notebookov 1 pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP, ktoré v rámci tohto verejného obstarávania nie sú bližšie špecifikované.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Časť 6

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty, samostatne hospodáriace a centrálne financované súčasti.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom je dodávanie pracovných notebookov 2 pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP, ktoré v rámci tohto verejného obstarávania nie sú bližšie špecifikované.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Časť 7

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty, samostatne hospodáriace a centrálne financované súčasti.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom je dodávanie pracovných notebookov 3 pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP, ktoré v rámci tohto verejného obstarávania nie sú bližšie špecifikované.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Časť 8

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty, samostatne hospodáriace a centrálne financované súčasti.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom je dodávanie špeciálnych notebookov 3 pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP, ktoré v rámci tohto verejného obstarávania nie sú bližšie špecifikované.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Časť 9

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty, samostatne hospodáriace a centrálne financované súčasti.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom je dodávanie grafických notebookov 1 pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP, ktoré v rámci tohto verejného obstarávania nie sú bližšie špecifikované

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Časť 10

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty, samostatne hospodáriace a centrálne financované súčasti.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom je dodávanie grafických notebookov 2 pre Univerzitu Komenského v Bratislave

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP, ktoré v rámci tohto verejného obstarávania nie sú bližšie špecifikované

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Časť 11

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty, samostatne hospodáriace a centrálne financované súčasti.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom je dodávanie konvertibilných notebookov pre Univerzitu Komenského v Bratislave

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP, ktoré v rámci tohto verejného obstarávania nie sú bližšie špecifikované

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Časť 12

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty, samostatne hospodáriace a centrálne financované súčasti.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom je dodávanie ultrabooku pre Univerzitu Komenského v Bratislave

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP, ktoré v rámci tohto verejného obstarávania nie sú bližšie špecifikované

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Časť 13

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty, samostatne hospodáriace a centrálne financované súčasti.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom je dodávanie tabletov pre Univerzitu Komenského v Bratislave

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP, ktoré v rámci tohto verejného obstarávania nie sú bližšie špecifikované

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Časť 14

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty, samostatne hospodáriace a centrálne financované súčasti.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom je dodávanie VOIP telefónov kancelárskych pre Univerzitu Komenského v Bratislave

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP, ktoré v rámci tohto verejného obstarávania nie sú bližšie špecifikované

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Časť 15

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty, samostatne hospodáriace a centrálne financované súčasti.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom je dodávanie tlačiarni pre Univerzitu Komenského v Bratislave

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP, ktoré v rámci tohto verejného obstarávania nie sú bližšie špecifikované

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Časť 16

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty, samostatne hospodáriace a centrálne financované súčasti.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom je dodávanie tlačiarni 3 pre Univerzitu Komenského v Bratislave

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP, ktoré v rámci tohto verejného obstarávania nie sú bližšie špecifikované

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Časť 17

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty, samostatne hospodáriace a centrálne financované súčasti.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom je dodávanie tlačiarni 4 pre Univerzitu Komenského v Bratislave

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP, ktoré v rámci tohto verejného obstarávania nie sú bližšie špecifikované

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Časť 18

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty, samostatne hospodáriace a centrálne financované súčasti.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom je dodávanie skenera 1 pre Univerzitu Komenského v Bratislave

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP, ktoré v rámci tohto verejného obstarávania nie sú bližšie špecifikované

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Časť 19

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty, samostatne hospodáriace a centrálne financované súčasti.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom je dodávanie projektorov a dataprojektorov pre Univerzitu Komenského v Bratislave

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP, ktoré v rámci tohto verejného obstarávania nie sú bližšie špecifikované

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Časť 20

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty, samostatne hospodáriace a centrálne financované súčasti.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom je dodávanie monitorov pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP, ktoré v rámci tohto verejného obstarávania nie sú bližšie špecifikované

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Časť 21

Lot No: 21
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty, samostatne hospodáriace a centrálne financované súčasti.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom je dodávanie monitorov 3 pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP, ktoré v rámci tohto verejného obstarávania nie sú bližšie špecifikované

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Časť 22

Lot No: 22
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty, samostatne hospodáriace a centrálne financované súčasti.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom je dodávanie monitorov 5 pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP, ktoré v rámci tohto verejného obstarávania nie sú bližšie špecifikované

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
A dynamic purchasing system was set up
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 252-635537
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice
The contracting authority will not award any further contracts based on the above prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 034
Lot No: 1
Title:

Časť 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
26/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: NETcon Europe s. r. o.
National registration number: 53155467
Postal address: A. Žarnova 7803/11C
Town: Trnava
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 91702
Country: Slovakia
E-mail: obstaravaniesk@gmail.com
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 10 994.55 EUR
Total value of the contract/lot: 5 866.65 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 034
Lot No: 2
Title:

Časť 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
26/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: NETcon Europe s. r. o.
National registration number: 53155467
Postal address: A. Žarnova 7803/11C
Town: Trnava
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 91702
Country: Slovakia
E-mail: obstaravaniesk@gmail.com
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 13 125.00 EUR
Total value of the contract/lot: 6 644.10 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 034
Lot No: 3
Title:

Časť 3

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
26/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Top Soft BSB, s.r.o.
National registration number: 36301001
Postal address: Nám. gen. M. R. Štefánika 336
Town: Brezová pod Bradlom
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 90613
Country: Slovakia
E-mail: r_borovsky@topsoft.sk
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 9 240.00 EUR
Total value of the contract/lot: 6 225.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 034
Lot No: 4
Title:

Časť 4

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
06/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CLEAN TONERY, s.r.o.
National registration number: 35891866
Postal address: Za Hradbami 27
Town: Pezinok
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 90201
Country: Slovakia
E-mail: dstrasiftakova@clean-tonery.sk
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 24 630.00 EUR
Total value of the contract/lot: 17 850.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 034
Lot No: 5
Title:

Časť 5

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
26/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: NETcon Europe s. r. o.
National registration number: 53155467
Postal address: A. Žarnova 7803/11C
Town: Trnava
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 91702
Country: Slovakia
E-mail: obstaravaniesk@gmail.com
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 16 800.00 EUR
Total value of the contract/lot: 9 457.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 034
Lot No: 6
Title:

Časť 6

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
26/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CLEAN TONERY, s.r.o.
National registration number: 35891866
Postal address: Za Hradbami 27
Town: Pezinok
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 90201
Country: Slovakia
E-mail: dstrasiftakova@clean-tonery.sk
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 24 268.80 EUR
Total value of the contract/lot: 16 860.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 034
Lot No: 7
Title:

Časť 7

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
26/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: NETcon Europe s. r. o.
National registration number: 53155467
Postal address: A. Žarnova 7803/11C
Town: Trnava
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 91702
Country: Slovakia
E-mail: obstaravaniesk@gmail.com
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 704.25 EUR
Total value of the contract/lot: 2 364.25 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 034
Lot No: 8
Title:

Časť 8

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
26/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CLEAN TONERY, s.r.o.
National registration number: 35891866
Postal address: Za Hradbami 27
Town: Pezinok
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 90201
Country: Slovakia
E-mail: dstrasiftakova@clean-tonery.sk
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 870.00 EUR
Total value of the contract/lot: 4 375.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 034
Lot No: 9
Title:

Časť 9

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
26/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CLEAN TONERY, s.r.o.
National registration number: 35891866
Postal address: Za Hradbami 27
Town: Pezinok
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 90201
Country: Slovakia
E-mail: dstrasiftakova@clean-tonery.sk
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 490.00 EUR
Total value of the contract/lot: 4 370.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 034
Lot No: 10
Title:

Časť 10

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
26/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Top Soft BSB, s.r.o.
National registration number: 36301001
Postal address: Nám. gen. M. R. Štefánika 336
Town: Brezová pod Bradlom
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 90613
Country: Slovakia
E-mail: r_borovsky@topsoft.sk
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 13 920.00 EUR
Total value of the contract/lot: 8 950.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 034
Lot No: 11
Title:

Časť 11

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
06/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: flex-it, s.r.o.
National registration number: 50603698
Postal address: Tomášikova 26
Town: Bratislava-Ružinov
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 82101
Country: Slovakia
E-mail: matisova@flex-it.sk
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 410.00 EUR
Total value of the contract/lot: 4 825.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 034
Lot No: 12
Title:

Časť 12

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
26/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: NETcon Europe s. r. o.
National registration number: 53155467
Postal address: A. Žarnova 7803/11C
Town: Trnava
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 91702
Country: Slovakia
E-mail: obstaravaniesk@gmail.com
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 13 712.00 EUR
Total value of the contract/lot: 7 174.80 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 034
Lot No: 13
Title:

Časť 13

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
26/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: NETcon Europe s. r. o.
National registration number: 53155467
Postal address: A. Žarnova 7803/11C
Town: Trnava
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 91702
Country: Slovakia
E-mail: obstaravaniesk@gmail.com
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 621.01 EUR
Total value of the contract/lot: 1 929.95 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 034
Lot No: 14
Title:

Časť 14

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
26/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: NETcon Europe s. r. o.
National registration number: 53155467
Postal address: A. Žarnova 7803/11C
Town: Trnava
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 91702
Country: Slovakia
E-mail: obstaravaniesk@gmail.com
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 880.00 EUR
Total value of the contract/lot: 769.70 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 034
Lot No: 15
Title:

Časť 15

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
07/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CLEAN TONERY, s.r.o.
National registration number: 35891866
Postal address: Za Hradbami 27
Town: Pezinok
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 90201
Country: Slovakia
E-mail: dstrasiftakova@clean-tonery.sk
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 11 898.60 EUR
Total value of the contract/lot: 9 105.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 034
Lot No: 16
Title:

Časť 16

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
26/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CLEAN TONERY, s.r.o.
National registration number: 35891866
Postal address: Za Hradbami 27
Town: Pezinok
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 90201
Country: Slovakia
E-mail: dstrasiftakova@clean-tonery.sk
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 385.23 EUR
Total value of the contract/lot: 2 490.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 034
Lot No: 17
Title:

Časť 17

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
26/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CLEAN TONERY, s.r.o.
National registration number: 35891866
Postal address: Za Hradbami 27
Town: Pezinok
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 90201
Country: Slovakia
E-mail: dstrasiftakova@clean-tonery.sk
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 083.70 EUR
Total value of the contract/lot: 2 850.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 034
Lot No: 18
Title:

Časť 18

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
26/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CLEAN TONERY, s.r.o.
National registration number: 35891866
Postal address: Za Hradbami 27
Town: Pezinok
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 90201
Country: Slovakia
E-mail: dstrasiftakova@clean-tonery.sk
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 574.90 EUR
Total value of the contract/lot: 598.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 034
Lot No: 19
Title:

Časť 19

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
26/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CLEAN TONERY, s.r.o.
National registration number: 35891866
Postal address: Za Hradbami 27
Town: Pezinok
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 90201
Country: Slovakia
E-mail: dstrasiftakova@clean-tonery.sk
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 12 305.00 EUR
Total value of the contract/lot: 12 695.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 034
Lot No: 20
Title:

Časť 20

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
26/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: NETcon Europe s. r. o.
National registration number: 53155467
Postal address: A. Žarnova 7803/11C
Town: Trnava
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 91702
Country: Slovakia
E-mail: obstaravaniesk@gmail.com
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 12 133.60 EUR
Total value of the contract/lot: 4 131.46 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 034
Lot No: 21
Title:

Časť 21

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
26/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Top Soft BSB, s.r.o.
National registration number: 36301001
Postal address: Nám. gen. M. R. Štefánika 336
Town: Brezová pod Bradlom
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 90613
Country: Slovakia
E-mail: r_borovsky@topsoft.sk
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 376.60 EUR
Total value of the contract/lot: 5 180.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 034
Lot No: 22
Title:

Časť 22

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
26/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Top Soft BSB, s.r.o.
National registration number: 36301001
Postal address: Nám. gen. M. R. Štefánika 336
Town: Brezová pod Bradlom
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 90613
Country: Slovakia
E-mail: r_borovsky@topsoft.sk
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 441.10 EUR
Total value of the contract/lot: 2 300.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022