Bauleistung - 334079-2020

16/07/2020    S136

Sverige-Helsingborg: Vägbeläggningsarbeten

2020/S 136-334079

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Byggentreprenader

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2020/S 130-318198)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Helsingborgs stad
Nationellt registreringsnummer: 212000-1157
Postadress: Drottninggatan 2
Ort: Helsingborg
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 252 21
Land: Sverige
Kontaktperson: Peter Bengtsson
E-post: peter.bengtsson2@helsingborg.se
Telefon: +46 42107688

Internetadress(er):

Allmän adress: www.helsingborg.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Entreprenad för beläggning, återställning efter grävning, konstbyggnader och vägmarkering

Referensnummer: 75/2020
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45233222 Vägbeläggningsarbeten
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Helsingborgs stad avser att göra en upphandling av ramavtal för:

— underhållsbeläggningar inom Helsingborgs stad

— återställning efter grävning

— underhållsåtgärder av konstbyggnader inom Helsingborgs stad

— vägmarkering inom Helsingborgs stad

FF Fastighetsförvaltningen och SFF Skol- och fritidsförvaltningen

— underhållsbeläggningar på parkeringsytor, skolor och

Idrottsanläggningar

Nordvästra Skånes vatten och Avlopp AB

— återställningsarbeten efter grävning

Öresundskraft AB inklusive helägda dotterbolag

— återställningsarbeten efter grävning

Helsingborgs Hamn AB

— Underhållsbeläggningar av belagda ytor

— underhållsåtgärder av Konstbyggnader

— vägmarkering

— återställning efter grävning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/07/2020
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 130-318198

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.7
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 09/09/2020
Ska det stå:
Datum: 30/09/2020
VII.2)Övriga upplysningar: