Bauleistung - 334119-2020

16/07/2020    S136

Tschechien-Karlovy Vary: Bauarbeiten für Autobahnen

2020/S 136-334119

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary
Nationale Identifikationsnummer: 65993390
Postanschrift: Závodní 369/82
Ort: Karlovy Vary
NUTS-Code: CZ041 Karlovarský kraj
Postleitzahl: 360 06
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Šárka Dlouhá
E-Mail: sarka.dlouha@rsd.cz
Telefon: +420 954910223
Fax: +420 954910271

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.rsd.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

R6 (D6) Nové Strašecí – Řevničov

Referenznummer der Bekanntmachung: 07PT-000828
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233110 Bauarbeiten für Autobahnen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

R6 (D6) Nové Strašecí – Řevničov

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233110 Bauarbeiten für Autobahnen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ041 Karlovarský kraj
Hauptort der Ausführung:

Silnice R6 (D6) v km staničení 32,0–37,55

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Celková délka úpravy hlavní trasy je 5,550 km. Předcházející úsek dálnice D6 je již delší dobu v provozu a je ukončen v mimoúrovňové křižovatce Nové Strašecí se silnicí II/237. Současný provoz je napojen na silnici I/6. Ta byla v minulosti v délce zhruba 1,8 km realizována jako polovina rychlostní komunikace, ale kategorie R4,5/100. Dálnice D6 je navržena jako čtyřpruhová – v kategorii R25,5/100. Stávající silnice I/6 bude převedena do silnic II. třídy, s označením II/606. Zájmový prostor stavby je v celé délce vázán na současnou silnici I/6. V prvním úseku – km 32,00–33,32 je pravá polovina komunikace v délce 1,320 km vedena v prostoru stávající silnice I/6. V tomto úseku bude provedena nová kompletní konstrukce vozovky, a to včetně širší zpevněné krajnice pro kategorii R25,5/100. Pravá strana vozovky se dále rozšíří o prodloužený zařazovací úsek dle ČSN 73 6102. V dalším úseku až do km 33,340 je již vedení dálnice D6 navrženo s výškovou úpravou oproti stávající silnici I/6.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 38
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Operační program doprava 2014–2020

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 245-511415

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 07PT-000828
Bezeichnung des Auftrags:

R6 (D6) Nové Strašecí – Řevničov

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
12/12/2017
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Společnost R6 (D6) Nové Strašecí – Řevničov
Nationale Identifikationsnummer: 45357269
Postanschrift: Klatovská 410/167
Ort: Plzeň, Litice
NUTS-Code: CZ032 Plzeňský kraj
Postleitzahl: 321 00
Land: Tschechien
E-Mail: info@bergerbohemia.cz
Telefon: +420 378777101

Internet-Adresse: www.bergerholding.eu

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Berger Bohemia a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 45357269
Postanschrift: Klatovská 410/167
Ort: Plzeň, Litice
NUTS-Code: CZ032 Plzeňský kraj
Postleitzahl: 321 00
Land: Tschechien
E-Mail: info@bergerbohemia.cz
Telefon: +420 378777101

Internet-Adresse: www.bergerholding.eu

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Habau CZ s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 26068338
Postanschrift: Žižkova tř. 1321/1
Ort: České Budějovice
NUTS-Code: CZ031 Jihočeský kraj
Postleitzahl: 370 01
Land: Tschechien
E-Mail: office@habau.cz
Telefon: +420 910902800

Internet-Adresse: www.habau.cz

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Porr, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 43005560
Postanschrift: Dubečská 3238/36
Ort: Praha 10-Strašnice
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 100 00
Land: Tschechien
E-Mail: petr.skvaril@porr.cz
Telefon: +420 606659685

Internet-Adresse: www.porr.cz

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Berger bau GmbH
Nationale Identifikationsnummer: 153/115/10093
Postanschrift: Äussere Spitalhofstrasse 19
Ort: Passau
NUTS-Code: DE DEUTSCHLAND
Postleitzahl: 94036
Land: Deutschland
E-Mail: tanja.maier@bergerbau.de
Telefon: +49 851806-1104

Internet-Adresse: www.bergerholding.eu

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 744 999 838.00 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45233110 Bauarbeiten für Autobahnen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ041 Karlovarský kraj
Hauptort der Ausführung:

Silnice R6 (D6) v km staničení 32,0–37,55

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

ZBV 32.4 – SO 1 801 – upřesnění výměr pro položky založení trávníku na ornici a vysazování keřů a s tím související položky.

ZBV 39.3 – SO 1 191.1 – změna záporná – úprava počtu a výměr DZ v rámci zpracování RDS v souladu s aktualizací VL 6.1.

ZBV 41.3 – SO 1 498 – změna polohy napojovacího bodu pro přípojku NN.

ZBV 51.3 – SO 1 101 – odfrézování obrusné a ložné vrstvy živice a následného znovupoložení z důvodu plynulého napojení jízdních pásů.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 38
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 455 362.84 CZK
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Společnost R6 (D6) Nové Strašecí – Řevničov
Nationale Identifikationsnummer: 45357269
Postanschrift: Klatovská 410/167
Ort: Plzeň, Litice
NUTS-Code: CZ032 Plzeňský kraj
Postleitzahl: 321 00
Land: Tschechien
E-Mail: info@bergerbohemia.cz
Telefon: +420 378777101

Internet-Adresse: www.bergerholding.eu

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Berger Bohemia a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 45357269
Postanschrift: Klatovská 410/167
Ort: Plzeň, Litice
NUTS-Code: CZ032 Plzeňský kraj
Postleitzahl: 321 00
Land: Tschechien
E-Mail: info@bergerbohemia.cz
Telefon: +420 378777101

Internet-Adresse: www.bergerholding.eu

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Habau CZ s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 26068338
Postanschrift: Žižkova tř. 1321/1
Ort: České Budějovice
NUTS-Code: CZ031 Jihočeský kraj
Postleitzahl: 370 01
Land: Tschechien
E-Mail: office@habau.cz
Telefon: +420 910902800

Internet-Adresse: www.habau.cz

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Porr, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 43005560
Postanschrift: Dubečská 3238/36
Ort: Praha 10-Strašnice
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 100 00
Land: Tschechien
E-Mail: petr.skvaril@porr.cz
Telefon: +420 606659685

Internet-Adresse: www.porr.cz

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Berger Bau GmbH
Nationale Identifikationsnummer: 153/115/10093
Postanschrift: Äussere Spitalhofstrasse 19
Ort: Passau
NUTS-Code: DE DEUTSCHLAND
Postleitzahl: 94036
Land: Deutschland
E-Mail: tanja.maier@bergerbau.de
Telefon: +49 851806-1104

Internet-Adresse: www.bererholding.eu

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

ZBV 32.4 – SO 1 801 – upřesnění výměr pro položky založení trávníku na ornici a vysazování keřů a s tím související položky.

ZBV 39.3 – SO 1 191.1 – změna záporná – úprava počtu a výměr DZ v rámci zpracování RDS v souladu s aktualizací VL 6.1.

ZBV 41.3 – SO 1 498 – změna polohy napojovacího bodu pro přípojku NN.

ZBV 51.3 – SO 1 101 – odfrézování obrusné a ložné vrstvy živice a následného znovupoložení z důvodu plynulého napojení jízdních pásů.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

ZBV 32.4 – SO 1 801 – upřesnění výměr pro položky založení trávníku na ornici a vysazování keřů a s tím související položky.

ZBV 39.3 – SO 1 191.1 – změna záporná – úprava počtu a výměr DZ v rámci zpracování RDS v souladu s aktualizací VL 6.1.

ZBV 41.3 – SO 1 498 – změna polohy napojovacího bodu pro přípojku NN.

ZBV 51.3 – SO 1 101 – odfrézování obrusné a ložné vrstvy živice a následného znovupoložení z důvodu plynulého napojení jízdních pásů.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 761 941 178.32 CZK
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 762 396 541.16 CZK