Supplies - 33415-2022

21/01/2022    S15

Romania-Beiuș: Computer equipment and supplies

2022/S 015-033415

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MUNICIPIUL BEIUS
National registration number: 4794567
Postal address: Strada: samuil vulcan, nr. 14-16
Town: Beius
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 415200
Country: Romania
Contact person: FELICIA MARIANA COTRAU
E-mail: achizitiiprimaria.beius@gmail.com
Telephone: +40 259321935
Fax: +40 259321273
Internet address(es):
Main address: http://primariabeius.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

“Achiziţia de echipamente IT în vederea creşterii gradului de utilizare a internetului în actul educaţional”, COD SMIS: 144040

Reference number: 4794567/2/2021
II.1.2)Main CPV code
30200000 Computer equipment and supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achiziţia de echipamente IT în vederea creşterii gradului de utilizare a internetului în actul educaţional , COD SMIS 144040 constand in dotarea cu echipamente IT şi dispozitive necesare desfăşurării activităţilor didactice în mediul on-line a unitatilor de inavatamant:

Liceul Vocational Pedagogic Nicolae Bolcas Beius

Colegiul National Samuil Vulcan Beius

Scoala Gimnaziala Nicolae Popoviciu Beius

Colegiul Tehnic Ioan Ciordas Beius.

Solicitarile de clarificari se depun cu 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, ca ofertantii sa aiba 10 zile inainte de termenul limita pentru pregatirea documentatiei.

CLAUZĂ SUSPENSIVĂ: “Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obtinerea finantarii nerambursabila prin “Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 2- “ Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva”, Prioritatea de investiție - 2.3. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning, Acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e‐educație, e‐incluziune, e‐sănătate și e‐cultură, POC). Semnarea contractului de achiziție publică fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. Având în vedere

dispozițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin semnarea contractului de finantare.

În cazul în care, indiferent de motive, finantarea nu va fi obtinuta, pe o perioada de 6 luni de la data aprobarii raportului procedurii, procedura de atribuire se va anula de drept, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art.212 alin.(1) lit.c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Autoritatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare

pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă. Perioada maxima pentru care operează clauza suspensiva este de 6 luni, astfel încât, in cazul in care

condiția semnării contractului de finanțare nu este îndeplinita, procedura de atribuire este anulata.”

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 910 367.93 RON
II.2)Description
II.2.1)Title:

Laptop

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30141200 Desktop calculators
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Municipiul Beius

II.2.4)Description of the procurement:

Laptop -211 bucati

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Furziorul are posibilitatea de înlocuire a produsului defect, cu un alt produs de același tip, pe durata intervenției tehnice (pe perioada de efectuare a reparațiilor la produsul defect). Timpul necesar înlocuirii produsului defect, cu un alt produs de același tip, pe durata intervenției tehnice (pe perioada de efectuare a reparațiilor la produsul defect) - cel mai mic pentru care se oferă punctaj este de 8 ore de la intervenția la locația punerii în funcțiune a produselor; Timpul necesar înlocuirii produsului defect, cu un alt produs de același tip, pe durata intervenției tehnice (pe perioada de efectuare a reparațiilor la produsul defect) – cel mai mare pentru care se ofertă punctaj este 72 ore de la intervenția la locația punerii în funcțiune a produselor; / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Timpul de intervenție la locația punerii în funcțiune a produselor, în vederea asigurării de service, mentenanță și asistență tehnică în perioada de garanție - cel mai mic pentru care se oferă punctaj este de 8 ore de la solicitarea scrisă a achizitorului. Timpul de intervenție la locația punerii în funcțiune a produselor, în vederea asigurării de service, mentenanță și asistență tehnică în perioada de garanție - maxim acceptat este de 72 ore de la solicitarea scrisă a achizitorului. / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Durata minima a garantiei tehnice oferită de producătorul echipamentului este de 24 luni. Durata maximă a garanției tehnice oferite de producătorul echipamentului pentru care se oferă punctaj este de 48 luni. / Weighting: 30
Price - Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 2- “ Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva”, Prioritatea de investiție - 2.3. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning, Acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e‐educa... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sistem Desktop+Monitor

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Municipiul Beius

II.2.4)Description of the procurement:

Sistem Desktop+Monitor-28 bucati

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Durata minima a garantiei tehnice oferită de producătorul echipamentului este de 24 luni. Durata maximă a garanției tehnice oferite de producătorul echipamentului pentru care se oferă punctaj este de 48 luni. / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Furziorul are posibilitatea de înlocuire a produsului defect, cu un alt produs de același tip, pe durata intervenției tehnice (pe perioada de efectuare a reparațiilor la produsul defect). Timpul necesar înlocuirii produsului defect, cu un alt produs de același tip, pe durata intervenției tehnice (pe perioada de efectuare a reparațiilor la produsul defect) - cel mai mic pentru care se oferă punctaj este de 8 ore de la intervenția la locația punerii în funcțiune a produselor; Timpul necesar înlocuirii produsului defect, cu un alt produs de același tip, pe durata intervenției tehnice (pe perioada de efectuare a reparațiilor la produsul defect) – cel mai mare pentru care se ofertă punctaj este 72 ore de la intervenția la locația punerii în funcțiune a produselor; / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Timpul de intervenție la locația punerii în funcțiune a produselor, în vederea asigurării de service, mentenanță și asistență tehnică în perioada de garanție - cel mai mic pentru care se oferă punctaj este de 8 ore de la solicitarea scrisă a achizitorului. Timpul de intervenție la locația punerii în funcțiune a produselor, în vederea asigurării de service, mentenanță și asistență tehnică în perioada de garanție - maxim acceptat este de 72 ore de la solicitarea scrisă a achizitorului. / Weighting: 20
Price - Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Program / Proiect Programul Operational Competitivitate - POC

II.2.14)Additional information

Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 2- “ Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva”, Prioritatea de investiție - 2.3. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning, Acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e‐educa... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

Proiector

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Municipiul Beius

II.2.4)Description of the procurement:

Proiector-47 bucati

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Timpul de intervenție la locația punerii în funcțiune a produselor, în vederea asigurării de service, mentenanță și asistență tehnică în perioada de garanție - cel mai mic pentru care se oferă punctaj este de 8 ore de la solicitarea scrisă a achizitorului. Timpul de intervenție la locația punerii în funcțiune a produselor, în vederea asigurării de service, mentenanță și asistență tehnică în perioada de garanție - maxim acceptat este de 72 ore de la solicitarea scrisă a achizitorului. / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Durata minima a garantiei tehnice oferită de producătorul echipamentului este de 24 luni. Durata maximă a garanției tehnice oferite de producătorul echipamentului pentru care se oferă punctaj este de 48 luni. / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Furziorul are posibilitatea de înlocuire a produsului defect, cu un alt produs de același tip, pe durata intervenției tehnice (pe perioada de efectuare a reparațiilor la produsul defect). Timpul necesar înlocuirii produsului defect, cu un alt produs de același tip, pe durata intervenției tehnice (pe perioada de efectuare a reparațiilor la produsul defect) - cel mai mic pentru care se oferă punctaj este de 8 ore de la intervenția la locația punerii în funcțiune a produselor; Timpul necesar înlocuirii produsului defect, cu un alt produs de același tip, pe durata intervenției tehnice (pe perioada de efectuare a reparațiilor la produsul defect) – cel mai mare pentru care se ofertă punctaj este 72 ore de la intervenția la locația punerii în funcțiune a produselor; / Weighting: 10
Price - Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 2- “ Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva”, Prioritatea de investiție - 2.3. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning, Acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e‐edu... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Router wireless

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Municipiul Beius

II.2.4)Description of the procurement:

Router wireless-48 bucati

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Furziorul are posibilitatea de înlocuire a produsului defect, cu un alt produs de același tip, pe durata intervenției tehnice (pe perioada de efectuare a reparațiilor la produsul defect). Timpul necesar înlocuirii produsului defect, cu un alt produs de același tip, pe durata intervenției tehnice (pe perioada de efectuare a reparațiilor la produsul defect) - cel mai mic pentru care se oferă punctaj este de 8 ore de la intervenția la locația punerii în funcțiune a produselor; Timpul necesar înlocuirii produsului defect, cu un alt produs de același tip, pe durata intervenției tehnice (pe perioada de efectuare a reparațiilor la produsul defect) – cel mai mare pentru care se ofertă punctaj este 72 ore de la intervenția la locația punerii în funcțiune a produselor; / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Timpul de intervenție la locația punerii în funcțiune a produselor, în vederea asigurării de service, mentenanță și asistență tehnică în perioada de garanție - cel mai mic pentru care se oferă punctaj este de 8 ore de la solicitarea scrisă a achizitorului. Timpul de intervenție la locația punerii în funcțiune a produselor, în vederea asigurării de service, mentenanță și asistență tehnică în perioada de garanție - maxim acceptat este de 72 ore de la solicitarea scrisă a achizitorului. / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Durata minima a garantiei tehnice oferită de producătorul echipamentului este de 24 luni. Durata maximă a garanției tehnice oferite de producătorul echipamentului pentru care se oferă punctaj este de 48 luni. / Weighting: 30
Price - Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 2- “ Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva”, Prioritatea de investiție - 2.3. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning, Acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e‐educa... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ecran de proiectie (perete)

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Municipiul Beius

II.2.4)Description of the procurement:

Ecran de proiectie (perete)- 20 bucati

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Furziorul are posibilitatea de înlocuire a produsului defect, cu un alt produs de același tip, pe durata intervenției tehnice (pe perioada de efectuare a reparațiilor la produsul defect). Timpul necesar înlocuirii produsului defect, cu un alt produs de același tip, pe durata intervenției tehnice (pe perioada de efectuare a reparațiilor la produsul defect) - cel mai mic pentru care se oferă punctaj este de 8 ore de la intervenția la locația punerii în funcțiune a produselor; Timpul necesar înlocuirii produsului defect, cu un alt produs de același tip, pe durata intervenției tehnice (pe perioada de efectuare a reparațiilor la produsul defect) – cel mai mare pentru care se ofertă punctaj este 72 ore de la intervenția la locația punerii în funcțiune a produselor; / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Timpul de intervenție la locația punerii în funcțiune a produselor, în vederea asigurării de service, mentenanță și asistență tehnică în perioada de garanție - cel mai mic pentru care se oferă punctaj este de 8 ore de la solicitarea scrisă a achizitorului. Timpul de intervenție la locația punerii în funcțiune a produselor, în vederea asigurării de service, mentenanță și asistență tehnică în perioada de garanție - maxim acceptat este de 72 ore de la solicitarea scrisă a achizitorului. / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Durata minima a garantiei tehnice oferită de producătorul echipamentului este de 24 luni. Durata maximă a garanției tehnice oferite de producătorul echipamentului pentru care se oferă punctaj este de 48 luni. / Weighting: 30
Price - Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 2- “ Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva”, Prioritatea de investiție - 2.3. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning, Acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e‐educa... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Camera web videoconferinta

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Municipiul Beius

II.2.4)Description of the procurement:

Camera web videoconferinta - 62 bucati

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Furziorul are posibilitatea de înlocuire a produsului defect, cu un alt produs de același tip, pe durata intervenției tehnice (pe perioada de efectuare a reparațiilor la produsul defect). Timpul necesar înlocuirii produsului defect, cu un alt produs de același tip, pe durata intervenției tehnice (pe perioada de efectuare a reparațiilor la produsul defect) - cel mai mic pentru care se oferă punctaj este de 8 ore de la intervenția la locația punerii în funcțiune a produselor; Timpul necesar înlocuirii produsului defect, cu un alt produs de același tip, pe durata intervenției tehnice (pe perioada de efectuare a reparațiilor la produsul defect) – cel mai mare pentru care se ofertă punctaj este 72 ore de la intervenția la locația punerii în funcțiune a produselor; / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Timpul de intervenție la locația punerii în funcțiune a produselor, în vederea asigurării de service, mentenanță și asistență tehnică în perioada de garanție - cel mai mic pentru care se oferă punctaj este de 8 ore de la solicitarea scrisă a achizitorului. Timpul de intervenție la locația punerii în funcțiune a produselor, în vederea asigurării de service, mentenanță și asistență tehnică în perioada de garanție - maxim acceptat este de 72 ore de la solicitarea scrisă a achizitorului. / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Durata minima a garantiei tehnice oferită de producătorul echipamentului este de 24 luni. Durata maximă a garanției tehnice oferite de producătorul echipamentului pentru care se oferă punctaj este de 48 luni / Weighting: 30
Price - Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 2- “ Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva”, Prioritatea de investiție - 2.3. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning, Acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e‐edu... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Camera web

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Municipiul Beius

II.2.4)Description of the procurement:

Camera web -35 bucati

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Furziorul are posibilitatea de înlocuire a produsului defect, cu un alt produs de același tip, pe durata intervenției tehnice (pe perioada de efectuare a reparațiilor la produsul defect). Timpul necesar înlocuirii produsului defect, cu un alt produs de același tip, pe durata intervenției tehnice (pe perioada de efectuare a reparațiilor la produsul defect) - cel mai mic pentru care se oferă punctaj este de 8 ore de la intervenția la locația punerii în funcțiune a produselor; Timpul necesar înlocuirii produsului defect, cu un alt produs de același tip, pe durata intervenției tehnice (pe perioada de efectuare a reparațiilor la produsul defect) – cel mai mare pentru care se ofertă punctaj este 72 ore de la intervenția la locația punerii în funcțiune a produselor; / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Timpul de intervenție la locația punerii în funcțiune a produselor, în vederea asigurării de service, mentenanță și asistență tehnică în perioada de garanție - cel mai mic pentru care se oferă punctaj este de 8 ore de la solicitarea scrisă a achizitorului. Timpul de intervenție la locația punerii în funcțiune a produselor, în vederea asigurării de service, mentenanță și asistență tehnică în perioada de garanție - maxim acceptat este de 72 ore de la solicitarea scrisă a achizitorului. / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Durata minima a garantiei tehnice oferită de producătorul echipamentului este de 24 luni. Durata maximă a garanției tehnice oferite de producătorul echipamentului pentru care se oferă punctaj este de 48 luni. / Weighting: 30
Price - Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 2- “ Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva”, Prioritatea de investiție - 2.3. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning, Acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e‐edu... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Tablete cu abonamentul lunar la internet pentru o perioadă de minimum 24 de luni

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Municipiul Beius

II.2.4)Description of the procurement:

Tablete cu abonamentul lunar la internet pentru o perioadă de minimum 24 de luni- 2910 bucati

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Furziorul are posibilitatea de înlocuire a produsului defect, cu un alt produs de același tip, pe durata intervenției tehnice (pe perioada de efectuare a reparațiilor la produsul defect). Timpul necesar înlocuirii produsului defect, cu un alt produs de același tip, pe durata intervenției tehnice (pe perioada de efectuare a reparațiilor la produsul defect) - cel mai mic pentru care se oferă punctaj este de 8 ore de la intervenția la locația punerii în funcțiune a produselor; Timpul necesar înlocuirii produsului defect, cu un alt produs de același tip, pe durata intervenției tehnice (pe perioada de efectuare a reparațiilor la produsul defect) – cel mai mare pentru care se ofertă punctaj este 72 ore de la intervenția la locația punerii în funcțiune a produselor; / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Timpul de intervenție la locația punerii în funcțiune a produselor, în vederea asigurării de service, mentenanță și asistență tehnică în perioada de garanție - cel mai mic pentru care se oferă punctaj este de 8 ore de la solicitarea scrisă a achizitorului. Timpul de intervenție la locația punerii în funcțiune a produselor, în vederea asigurării de service, mentenanță și asistență tehnică în perioada de garanție - maxim acceptat este de 72 ore de la solicitarea scrisă a achizitorului. / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Durata minima a garantiei tehnice oferită de producătorul echipamentului este de 24 luni. Durata maximă a garanției tehnice oferite de producătorul echipamentului pentru care se oferă punctaj este de 48 luni. / Weighting: 30
Price - Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 2- “ Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva”, Prioritatea de investiție - 2.3. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning, Acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e‐educa... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Tabla interactiva

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Municipiul Beius

II.2.4)Description of the procurement:

Tabla interactiva -65 bucati

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Timpul de intervenție la locația punerii în funcțiune a produselor, în vederea asigurării de service, mentenanță și asistență tehnică în perioada de garanție - cel mai mic pentru care se oferă punctaj este de 8 ore de la solicitarea scrisă a achizitorului. Timpul de intervenție la locația punerii în funcțiune a produselor, în vederea asigurării de service, mentenanță și asistență tehnică în perioada de garanție - maxim acceptat este de 72 ore de la solicitarea scrisă a achizitorului. / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Durata minima a garantiei tehnice oferită de producătorul echipamentului este de 24 luni. Durata maximă a garanției tehnice oferite de producătorul echipamentului pentru care se oferă punctaj este de 48 luni. / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Furziorul are posibilitatea de înlocuire a produsului defect, cu un alt produs de același tip, pe durata intervenției tehnice (pe perioada de efectuare a reparațiilor la produsul defect). Timpul necesar înlocuirii produsului defect, cu un alt produs de același tip, pe durata intervenției tehnice (pe perioada de efectuare a reparațiilor la produsul defect) - cel mai mic pentru care se oferă punctaj este de 8 ore de la intervenția la locația punerii în funcțiune a produselor; Timpul necesar înlocuirii produsului defect, cu un alt produs de același tip, pe durata intervenției tehnice (pe perioada de efectuare a reparațiilor la produsul defect) – cel mai mare pentru care se ofertă punctaj este 72 ore de la intervenția la locația punerii în funcțiune a produselor; / Weighting: 10
Price - Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 2- “ Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva”, Prioritatea de investiție - 2.3. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning, Acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e‐educa... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sistem All-In-One

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Municipiul Beius

II.2.4)Description of the procurement:

Sistem All-In-One -35 bucati

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Furziorul are posibilitatea de înlocuire a produsului defect, cu un alt produs de același tip, pe durata intervenției tehnice (pe perioada de efectuare a reparațiilor la produsul defect). Timpul necesar înlocuirii produsului defect, cu un alt produs de același tip, pe durata intervenției tehnice (pe perioada de efectuare a reparațiilor la produsul defect) - cel mai mic pentru care se oferă punctaj este de 8 ore de la intervenția la locația punerii în funcțiune a produselor; Timpul necesar înlocuirii produsului defect, cu un alt produs de același tip, pe durata intervenției tehnice (pe perioada de efectuare a reparațiilor la produsul defect) – cel mai mare pentru care se ofertă punctaj este 72 ore de la intervenția la locația punerii în funcțiune a produselor; / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Timpul de intervenție la locația punerii în funcțiune a produselor, în vederea asigurării de service, mentenanță și asistență tehnică în perioada de garanție - cel mai mic pentru care se oferă punctaj este de 8 ore de la solicitarea scrisă a achizitorului. Timpul de intervenție la locația punerii în funcțiune a produselor, în vederea asigurării de service, mentenanță și asistență tehnică în perioada de garanție - maxim acceptat este de 72 ore de la solicitarea scrisă a achizitorului. / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Durata minima a garantiei tehnice oferită de producătorul echipamentului este de 24 luni. Durata maximă a garanției tehnice oferite de producătorul echipamentului pentru care se oferă punctaj este de 48 luni. / Weighting: 30
Price - Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 2- “ Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva”, Prioritatea de investiție - 2.3. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning, Acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e‐educa... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ecran de proiectie (trepied)

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Municipiul Beius

II.2.4)Description of the procurement:

Ecran de proiectie (trepied) -4 bucati

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Furziorul are posibilitatea de înlocuire a produsului defect, cu un alt produs de același tip, pe durata intervenției tehnice (pe perioada de efectuare a reparațiilor la produsul defect). Timpul necesar înlocuirii produsului defect, cu un alt produs de același tip, pe durata intervenției tehnice (pe perioada de efectuare a reparațiilor la produsul defect) - cel mai mic pentru care se oferă punctaj este de 8 ore de la intervenția la locația punerii în funcțiune a produselor; Timpul necesar înlocuirii produsului defect, cu un alt produs de același tip, pe durata intervenției tehnice (pe perioada de efectuare a reparațiilor la produsul defect) – cel mai mare pentru care se ofertă punctaj este 72 ore de la intervenția la locația punerii în funcțiune a produselor; / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Timpul de intervenție la locația punerii în funcțiune a produselor, în vederea asigurării de service, mentenanță și asistență tehnică în perioada de garanție - cel mai mic pentru care se oferă punctaj este de 8 ore de la solicitarea scrisă a achizitorului. Timpul de intervenție la locația punerii în funcțiune a produselor, în vederea asigurării de service, mentenanță și asistență tehnică în perioada de garanție - maxim acceptat este de 72 ore de la solicitarea scrisă a achizitorului. / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Durata minima a garantiei tehnice oferită de producătorul echipamentului este de 24 luni. Durata maximă a garanției tehnice oferite de producătorul echipamentului pentru care se oferă punctaj este de 48 luni. / Weighting: 30
Price - Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 2- “ Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva”, Prioritatea de investiție - 2.3. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning, Acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e‐educa... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 091-235251
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 152
Lot No: 10
Title:

Contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
04/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 10
Number of tenders received from SMEs: 10
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 10
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: QUARTZ MATRIX
National registration number: RO 5150840
Postal address: Strada Carol I, Nr. 5D
Town: Iasi
NUTS code: RO213 Iaşi
Postal code: 700506
Country: Romania
E-mail: office@quartzmatrix.ro
Telephone: +40 232217248
Fax: +40 232217262
Internet address: www.quartzmatrix.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 527 842.90 RON
Total value of the contract/lot: 294 450.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 14803
Lot No: 1
Title:

Contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
27/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ORANGE ROMANIA
National registration number: RO 9010105
Postal address: Strada dimitrie pompeiu, Nr. 9-9A, Sector: 2
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 020276
Country: Romania
E-mail: corporatebidteam@orange.com
Telephone: +40 212037994
Fax: +40 212037916
Internet address: www.orange.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 426 554.10 RON
Total value of the contract/lot: 1 944 927.60 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 14806
Lot No: 8
Title:

Contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
27/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 7
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ELTEK DISTRIBUTION S.R.L.
National registration number: RO 21340382
Postal address: Strada Bd. Pipera, Nr. 1/II
Town: Voluntari
NUTS code: RO322 Ilfov
Country: Romania
E-mail: info@eltek.ro
Telephone: +40 0212006455
Fax: +40 0215273300
Internet address: www.eltek.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 624.08 RON
Total value of the contract/lot: 1 250.53 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 14877
Lot No: 7
Title:

Contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 10
Number of tenders received from SMEs: 10
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 10
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: S.C. ELSACO SOLUTIONS SRL S.R.L.
National registration number: 14364265
Postal address: Strada: Pacea, nr. 41, Sector: -, Judet: Botosani, Localitate: Botosani, Cod postal: 710137
Town: Botosani
NUTS code: RO212 Botoşani
Postal code: 710236
Country: Romania
E-mail: lic@elsaco.com
Telephone: +40 755400259
Fax: +40 231532905
Internet address: http://www.elsaco.com
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 95 418.46 RON
Total value of the contract/lot: 74 184.80 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 14804, 14805
Lot No: 6,5
Title:

Contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
27/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 20
Number of tenders received from SMEs: 20
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 20
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: QUARTZ MATRIX
National registration number: RO 5150840
Postal address: Strada Carol I, Nr. 5D
Town: Iasi
NUTS code: RO213 Iaşi
Postal code: 700506
Country: Romania
E-mail: office@quartzmatrix.ro
Telephone: +40 232217248
Fax: +40 232217262
Internet address: www.quartzmatrix.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 140 081.86 RON
Total value of the contract/lot: 20 807.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 14874, 14875, 14876, 14880, 14881
Lot No: 3,2,9,4,11
Title:

Contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 41
Number of tenders received from SMEs: 40
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 41
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: UNION CO
National registration number: RO 16591086
Postal address: Strada Miron Costin, Nr. 12A
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400552
Country: Romania
E-mail: office@unionco.ro
Telephone: +40 264592246
Fax: +40 264592246
Internet address: www.unionco.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 874 188.32 RON
Total value of the contract/lot: 574 748.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022