Služby - 334227-2019

TINázovFrancúzsko-Štrasburg: Služby kontrolného úradu na obdobie rokov 2020 – 2023
NDČíslo zverejnenia oznámenia334227-2019
PDDátum uverejnenia17/07/2019
OJČíslo vydania série S úradného vestníka136
TWMesto kupujúcehoŠTRASBURG
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópsky parlament
OLPôvodný jazykFR
CYKrajina kupujúcehoFR
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópsky parlament
DSDokument bol zaslaný10/07/2019
DTLehota na predloženie17/10/2019
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)71356000 - Technické služby
71242000 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
RCMiesto plnenia (NUTS)FRF11
IAInternetová adresa (URL)www.europarl.europa.eu
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ