Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 334242-2019

17/07/2019    S136

Magyarország-Zirc: Magasépítési munka

2019/S 136-334242

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Ciszterci Rend Zirc-Pilis-Pásztó-Szentgotthárd Egyesített Apátsága Zirc
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_90325432
Postai cím: Rákóczi tér 1.
Város: Zirc
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8420
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Drabos Erik Kasszián
E-mail: drabos.erik@ocist.hu
Telefon: +36 88593641
Fax: +36 88593830
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://zirciapatsag.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000750842019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000750842019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Egyházi jogi személy
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budai Ciszterci Gimnázium kivitelezési munkái

Hivatkozási szám: EKR000750842019
II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban sportközpont létesítésére és belső átalakítások építési-kivitelezési munkáinak elvégzésére

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45214200 Iskolaépületek kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1114 Budapest, Villányi út 27.; hrsz.: 4940/2

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

EGYH-KCP-17 -P-0045 EGYH-KCP-17-P-0183 és EGYH-KCP-18-P-0006 támogatási szerződés keretében a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban sportközpont létesítése és belső átalakítások építési-kivitelezési munkái:

a) a kivitelezés megkezdéséhez szükséges hiányzó engedélyek beszerzése, az engedélyek szükség szerinti módosítása,

b) kivitelezési munkák elvégzése, az előírt vizsgálatok, üzempróbák lefolytatása, dokumentálása,

c) a helyreállítási munkák elvégzése,

d) használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges hiánytalan dokumentáció elkészítése és a használatbavételi engedély megszerzése,

e) a befejezett létesítmény átadása,

f) a jótállási/szavatossági időszakon belüli hibák kijavítása,

g) a szerződés teljesítéséhez szükséges minden további, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett feladat teljesítése.

Az építés-kivitelezési munkák tájékoztató mennyiségei:

Sportközpont:

4 szintes 3674 m2-es hasznos alapterületű sportközpont építése:

1441 fő befogadóképességű

150 fő lelátó

Földkiemelés: 6912 m3

Vasbeton lemezalap készítése szivattyús technológiával, 40 cm vtg: 621,5 m3

Vasbeton lemezvastagítás készítése szivattyús technológiával, 40 cm: 259 m3

Térbeli rácsos tetőszerkezetű épület-acélváz szerelése 30,7 és 25,08 m fesztávolsággal, egyéb elemekkel: 122,57 t

Egyhéjú tetőfedés profilos fémlemez, trapézlemez: 1543 m2

Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag 1,8 mm lágyított, UV stabil, PVC-P fólia: 1521,1 m2

Sportparketta padlórendszer: 1921 m2

Felülvilágító kupola: 20 db

Felülvilágító kupola, hő és füstelvezetésre: 4 db

Flexibilis PVC védőburkolat a küzdőtér nem sportcélú felhasználása esetén: 1216,1 m2

Kosárlabdaállvány, felhúzható, elektromos vezérléssel: 4 db

Elektromos mozgatású, felhúzható, térelválasztó 22,15x8,5m ill. 16,80x7,5m mérettel: 2-2 db

Kompakt légkezelő berendezés lemezes hőhasznosítóval, egyenként 1500 m3/h kapacitással: 6 db

Nyomásfokozó berendezés, 18 m3/h: 1 db

LED lámpatest: 453 db

Belső átalakítás:

A műemléki gimnáziumépületen belüli átalakítások (10 026 m2 hasznos alapterületből az átalakítással érintett terület 1738 m2)

Földszint:

— a nagytornaterem helyén étkező kialakítása (~180 fő befogadóképességgel)

— az öltözők helyén melegítőkonyha kialakítása

— a kistornaterem helyén raktár kialakítása

— a testnevelő tanári szoba helyén vizesblokk kialakítása

— a régi konyha és ebédlő helyén tantermek kialakítása

— a porta mögötti tanterem helyén az orvosi szoba elhelyezése (az 1. emeletről)

1. emelet:

— a kistornaterem, konditerem és szertár helyén a könyvtár elhelyezése (a 4. emeletről)

— az orvosi szoba helyén tanári dolgozó és tárgyaló kialakítása

3. emelet:

— az eredeti fizika szaktanterem visszakapja funkcióját

4. emelet:

— a könyvtár helyén tantermek kialakítása

Tetőtér:

— a légtechnika elhelyezése, a nagytermek szellőztetésének későbbi ütemben történő kiépíthetőségének biztosításával

Betonaljzat készítése: 156,07 m3

Acélszerkezetek beépítése: 6,95 t, 44,3 m2 tűzállóhabarcs R60 határértékű bevonattal

Válaszfal építése: 549,8 m2

Tetőtéri belső borítás készítése tűzgátló gipszkarton lemezből 2 rétegben: 58 m2

Parkettafektetés, csaphornyos parkettából: 470 m2

Műkőburkolatok: 280 m2

Hidegburkolatok készítése: 939,4 m2

Méretre készített roletta felszerelése kapcsolt gerébtokos ablakra 130x240 cm mérettel: 11 db

Üzemi-használati víz elleni bevonatszigetelés készítése: 738 m2

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel: 784 m2

Ollós emelő berendezés: 1 db

LED lámpatestek: 271 db

Gépészeti csövek építése; ivóvíz vezetékek 417m, fűtés vezetékek 449 m

A részletes műszaki, szakmai követelményrendszert a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. M/2.1. szakember legalább 2000m2 hasznos alapterületű és legalább 100 fős lelátóval rendelkező sportcsarnok építési projektek során FMV-ként szerzett többlet szakmai tapasztalata(min 0-max 24hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. M/2.2.szakember legalább 1000m2 hasznos alapterületű, mű.védettségű ép.(ek)ben végzett építési és/vagy felújítási munkákat tartalmazó projektek során FMV-ként szerzett többlet tap.(min0-max36hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, min. 0- maximum 10 fő) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 27
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

Pontszámok kiszámítása:

1.értékelési szempont (ár) a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ2016. évi 147.szám; 21.12.2016) 1.sz.mell. A1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás.

2-4.értékelési szempont a KH útmutató 1.sz.mell. A.1 bb) pontja szerinti egyenes arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. E tekintetben Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) külön felhívja a figyelmet a Kbt. 62.§ (1) bekezdés q) pontja szerinti kizáró ok alkalmazására. A megkövetelt igazolási mód a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1-16. § alapján: Az AT-nek az ajánlatában Kr. II.Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az AK által a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8.§, 10.§, 12.§, 14.§ és 16.§-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az AT ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. AK kizárja az eljárásból azon AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. A Kr. 1.§ (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a Kbt. 69.§ (11a) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő a Kbt. 69.§ (4) vagy (6)-(8)bekezdés szerinti felhívásra nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az AT, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188.§ (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata- vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188.§ (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.

A Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása és igazolás módja karakterkorlát miatt a III.1.2. pontban került rögzítésre.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §- a alapján az ajánlatkérő által meghatározott (SZ, P és M) alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Ajánlatkérő a P/1, SZ/1 és a M/1-M/3. pontjai szerinti alkalmassági feltételeket és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az (SZ, P és M) alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1.

Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (sportcsarnok építése) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya (sportcsarnok építése) szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).

Ha az ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (8) bekezdésére.

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak - kell az Ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. (Kbt. 65. § (12) bekezdés).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1.

Alkalmatlan ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (sportcsarnok építése) szerinti – áfa nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen legalább a nettó 1 500 000 000 Ft-ot.

A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján a P/1. pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:

SZ/1. Az ajánlattevőnek a Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21.§ (1) bekezdése alapján ajánlatában csatolnia kell az igazolását az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényéről, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényéről, vagy arról, hogy rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1.§(3) bekezdése alapján a III. és IV. Fejezetben feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Sz/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

A III.1.3. pont Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelménye(i)-nek folytatása karakterkorlát miatt:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

M/2.2) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki építési szakterület műemléki részszakterületen – a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti – MV-É-M szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges – a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M/2.3) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki építménygépészeti szakterületen – a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti – MV-ÉG szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges – a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M/2.4) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki építményvillamossági szakterületen – a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet szerinti – MV-ÉV szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges – a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M/2.5) legalább 1 fő kőműves mester végzettséggel rendelkező szakemberrel.

Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető. Ugyanazon szakember több pozícióra történő megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

A Kbt. 65.§ (10) bekezdése alapján Ajánlattevő az M/2.1; M/2.2. és M/2.5. alkalmassági feltétel igazolásához nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

M/3

Alkalmas az ajánlattevő, ha a felhívást feladását megelőző egy évben az éves átlagos statisztikai állományi létszáma elérte legalább a 40 főt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M/1

Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését. Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21 § (2a) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás megküldésének napjától visszafelé számított öt éven belül befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésének bekezdése alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontjának esetét a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az ismertetés/igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M/2

Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A végzettség az iskolai oklevél/iskolai bizonyítvány/oktatási intézmény által kiállított egyéb hiteles okirat egyszerű másolatának benyújtásával, a szakmai gyakorlat/tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.

A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek és a szakember rendelkezésre állásának egyértelműen ki kell derülnie. (A szakmai gyakorlatot: év, hó dimenzióban kell megadni.) Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a szakmai gyakorlati idő bemutatása, és a diploma/iskolai oklevél/bizonyítvány csatolása ezen szakember esetében nem szükséges, a bejegyzése ténye alapján Ajánlatkérő automatikusan úgy tekinti, hogy az adott szakember az alkalmassági követelményben előírt szakmai gyakorlati idővel, és végzettséggel rendelkezik. Ebben az esetben a szakmai önéletrajzban a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számot, és a jogosultság megszerzésének idejét fel kell tüntetni.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati/tapasztalati idejébe.

M/3

Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdésének g) pontja alapján nyilatkozzon a felhívást feladását megelőző év átlagos statisztikai állományi létszámáról.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1

Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított öt évben sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt szerződésszerűen teljesített alábbi referenciákkal:

M/1.1 egy szerződésen belül megvalósított, legalább 1 (egy) darab, legalább 2 750 m2 hasznos alapterületű, legalább 900 fő befogadóképességű, és minimum 100 fős lelátóval rendelkező többszintes sportcsarnok épület építésére vonatkozó referencia, amely szerződés legalább az alábbi feladatok elvégzését tartalmazta:

— földkiemelés legalább 5 000 m3 mennyiségben,

— talajvíz-szint süllyesztési munkák,

— vasbeton lemezalap készítése 30 cm. vastagságban legalább 460 m3 mennyiségben,

— acélszerkezet beépítése rácsos tartóként tetőszerkezetbe, legalább 22 (huszonkettő) méter fesztávval és legalább 90 tonna mennyiségben,

— trapézlemez beépítése tető rétegrendbe legalább 1 100 m2 mennyiségben,

— csapadékvíz elleni tetőszigetelés készítése PVC-lemezzel legalább 1 100 m2 mennyiségben,

— sportparketta-burkolat készítése legalább 1 300 m2 mennyiségben,

— legalább 15 db. felülvilágító kupola beépítése, amelyből legalább 3 db hő- és füstelvezető funkciójú,

— PVC-burkolat küzdőtér nem sportcélú használatának védelmére min. 900 m2 mennyiségben,

— legalább 2 db motoros mozgatású kosárlabda palánk beépítése,

— térelválasztó függöny kialakítása motoros mozgatással legalább 470 m2 mennyiségben,

— légkezelő berendezés beépítése min. 6 750 m3/h kapacitással, lemezes vagy forgódobos hő visszanyerővel,

— tűzivíz nyomásfokozó beépítése min. 13 m3/h vízszállítási kapacitással 1 db,

— LED-lámpa beépítése min. 330 db

M/1.2 összesen legalább 1 300 m2 hasznos alapterületű, középületnek minősülő műemlék épület(ek) felújítására vonatkozó referencia, amely(ek) összesen tartalmazták legalább az alábbiakat:

— betonaljzat készítése legalább 110 m3 mennyiségben,

— acélszerkezet beépítése legalább 5 tonna mennyiségben, legalább 30 m2, min. 30 perces tűzgátló bevonattal,

— válaszfalak építése legalább 400 m2 mennyiségben,

— tetőtéri belső borítás készítése tűzgátló gipszkarton-lemezzel legalább 40 m2 mennyiségben,

— csaphornyos parketta-burkolat készítése legalább 350 m2 mennyiségben,

— műkő burkolat készítése legalább 100 m2 mennyiségben,

— hidegburkolatok készítése legalább 700 m2 mennyiségben,

— roló vagy roletta beépítése kapcsolt gerébtokos ablakokba, legalább 25 m2 mennyiségben

— üzemi víz elleni szigetelés legalább 350 m2 mennyiségben,

— talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel legalább 580 m2 mennyiségben,

— legalább 1 darab emelő berendezés vagy lift beépítése,

— LED-lámpák beépítése legalább 200 db mennyiségben,

— Gépészeti csövek beépítése fűtési és/vagy vízvezetékként 640 méter hosszúságban.

Az M/1.2 referencia követelmény maximum két darab szerződéssel igazolható.

Középület: olyan nem korlátozott (kivéve az időbeli korlátozást) használatú épület, amely részben, vagy egészben a település vagy településrész ellátását szolgáló közhasználatú, vagy közszolgáltatási funkciót tartalmaz (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási, közlekedési, igazgatási célú építmények mindenki által használható részei).

M/2

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

M/2.1) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki építési szakterületen – a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti – MV-É szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges – a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.2) pontnál.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Kifizetésre a 322/2015. (X.30.) Kr 32,32/A,32/B§ szerint a Ptk.6:130.§(1)-(2) bek,, illetőleg a Kbt.135.§(1)-(3)és(5)bek, alapján átutalással kerül sor.

Tartalékkeretet a nettó ellenszolgáltatás 10 %-a.

Előleg: teljes ellenszolgáltatás 20 %-a, a Kbt.134.§(6)bek. a) pont szerint előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása mellett. Az előleg a teljesítések %-os arányának megfelelően a részszámlákban és a végszámlában kerül elszámolásra. A részszámlákból történő előleg levonás mértéke, az adott részszámla összegének 30 %-a addig, amíg az előleg elszámolásra nem kerül.

8 db részszámla (a szerződésben rögzített műszaki tartalom legalább 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 85 %-os teljesítettsége), 1 db végszámla

Ajánlattétel,szerződés, kifizetések pénzneme magyar forint. Az áfa mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.

Késedelmi-Hibás teljesítési-Meghiúsulási-Eseti kötbér alkalmazása.

Teljesítési és jótállási biztosíték:3-3 %

További részletes szabályt a szerződéstervezet tartalmaz

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 16/08/2019
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16/08/2019
Helyi idő: 15:00
Hely:

A bontás az EKR portálon történik

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) AK a közbeszerzési eljárást a Kbt.40.§(1) bek. alapján a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. Ak felhívja az AT-k figyelmét, hogy a 424/2017(XII.19.) Korm.rend. 6.§ (1) bekezdése alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.

2) Ak a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§-ban foglaltak szerint biztosítja. Ak a Kbt.71.§ (6) bek-nek megfelelően nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

3) Ak az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy – a nyertes visszalépése estén – az ajánlatok értékelés során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte.

4) Ak a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

5) Ak az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke: 10 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az átutalást igazoló dokumentummal, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, vagy készfizető kezesi kötelezvény benyújtásával. Ak számlaszáma: OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11748117-21439858;

6) Szakmai ajánlat: a)Cégszerűen aláírt, beárazott költségvetés kiírás; b)A felhívás III.1.3) pont M/2.1-M/2.2. szakembereknek az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket, valamint a 2-3. értékelési szempontok keretében értékelendő szakmai többlettapasztalati időtartamokat, mint megajánlásokat alátámasztó, a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzok. (Kivéve 0 hónapos többlet tapasztalati időtartam megajánlások esetén) A beárazott költségvetési kiírás és az önéletrajzok be nem nyújtása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

7) Ak tárgyi közbeszerzési eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

8) Részajánlattétel nem biztosított, mivel tárgybéli beruházás műszaki-gazdasági szempontból olyan önálló funkcionális egységet képez, amelynek keretében az egyes munkarészek olyan szoros, egymásra épülő rendszert képeznek, ami miatt a részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosítása műszaki és gazdasági értelemben is az ésszerűség ellen hatna, valamint veszélyeztetné a tárgybéli beruházás határidőben és megfelelő színvonalon történő megvalósítását.

9) Jelen közbeszerzési eljárás a dokumentáció 19.20. pontja szerinti módon feltételesen [Kbt.53.§(6) bek] kerül megindításra.

10) AT-nek a Kbt.134.§(5) bek.-e szerint nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési, és jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.

11) Nyertes AT-ként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő összkockázatú kombinált építési és szerelési fel.bizt-át kiterjeszteni legalább 30 0000 000 Ft/év és legalább 50 000 000 Ft/káresemény mértékű felelősségbizt-ra.

12) Helyszínbejárás kezdési helye és ideje: Budai Ciszterci Szent Imre Gim. főbejárat (1114 Budapest, Villányi út 27.), 31.7.2019 11:00 óra

13) Szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen érvényes ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 valamint ISO 50001:2018 szabványoknak megfelelő vagy ezzel egyenértékű tanúsítványokkal, vagy ezzel egyenértékű intézkedéseinek egyéb bizonyítékával

14) Jótállás: min. 36 hónap

15) FAKSZ: Juhász Dániel (lajstromszám: 01032) és dr. Csoboth Zília (lajstromszám: 00146)

16)További információkat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/07/2019