Bauleistung - 334269-2022

22/06/2022    S119

Rumänien-Lițeni: Bauarbeiten

2022/S 119-334269

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ORASUL LITENI
Nationale Identifikationsnummer: 4244229
Postanschrift: Strada: Mihail Sadoveanu, nr. 17
Ort: Liteni
NUTS-Code: RO215 Suceava
Postleitzahl: 727335
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Liviu Florescu
E-Mail: litenisv@yahoo.com
Telefon: +40 230538262
Fax: +40 230538262
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.primaria-liteni.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100148547
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Execuție lucrări - componenta construcții civile pentru proiectul de investiții “Măsuri integrate de regenerare a spațiilor publice urbane și de îmbunătățire a serviciilor educaționale și cultural - recreative din orașul Liteni” finanțat prin Programul Operațional Regional – POR - axa prioritară 13

Referenznummer der Bekanntmachung: PAAP1046756
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Contractul vizează execuție lucrări – componenta construcții civile pentru realizarea investiției “Măsuri integrate de regenerare a spațiilor publice urbane și de îmbunătățire a serviciilor educaționale și cultural - recreative din orașul Liteni” finanțată prin P.O.R. 2014-2020, axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, Cod SMIS: 125043.

Serviciile presupun:

LOT nr. 1

 Modernizare, reabilitare, extindere și dotare corp B aferent învățământului gimnazial din cadrul Liceului Tehnologic I.V. Liteanu

 Construire și dotare centru cultural recreativ

LOT nr. 2

 Amenajare spațiu verde aferent Casei de Cultură Liteni

 Amenajare spațiu verde în localitatea Rotunda

Descrierea detaliată a lucrărilor este disponibilă în secțiunea Caietul de sarcini din cadrul prezentei documentații de atribuire.

Valoare estimată a contractului de execuție lucrări – componenta construcții civile pentru realizarea investiției “Măsuri integrate de regenerare a spațiilor publice urbane și de îmbunătățire a serviciilor educaționale și cultural - recreative din orașul Liteni” este de 23.762.450,08 lei fără TVA, formată din însumarea valorilor următoarelor linii/sublinii bugetare din devizul general al proiectului – cheltuieli pentru execuție lucrări – componenta construcții civile, defalcată astfel:

 Pentru Lotul nr. 1:

Investiția (lucrarea) de bază: 20.897.465,99 lei fără TVA, din care:

 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului - 415.619,40 lei fără TVA;

 1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului şi aducerea la starea inițială - 2.726,60 lei fără TVA;

 Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții - 356.759,77 lei fără TVA;

 4.1 Construcții şi instalații - 18.421.705,44 lei fără TVA;

 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 123.876,54 lei fără TVA;

 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj - 1.504.164,88 lei fără TVA;

Organizare de șantier: 72.613,36 lei fără TVA lei fără TVA, din care:

 5.1.1 Lucrări de construcţii pentru organizarea şantierului - 72.613,36 lei fără TVA.

 Pentru Lotul nr. 2

Investiția (lucrarea) de bază: 2.864.984,09 lei fără TVA, din care:

 Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții - 21.511,02 lei fără TVA;

 4.1 Construcții şi instalații - 1.898.886,80 lei fără TVA;

 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 53.241,84 lei fără TVA;

 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj - 250.125,00 lei fără TVA;

 4.5 Dotări - 594.711,00 lei fără TVA;

Organizare de șantier: 46.508,43 lei fără TVA, din care:

 5.1.1 Lucrări de construcţii pentru organizarea şantierului - 46.508,43 lei fără TVA.

Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 12 luni pentru fiecare LOT în parte.

Termenul limită de solicitare clarificări din partea operatorilor economici interesați este de 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, iar autoritatea contractantă va raspunde tuturor solicitarilor de clarificări/informațiilor suplimentare cu 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 23 762 450.08 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 2
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT nr. 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
43325000 Ausrüstung für Parkanlagen und Spielplätze
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO215 Suceava
Hauptort der Ausführung:

Oraș Liteni, Județul Suceava/ Localitate Rotunda, Județul Suceava

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Contractul vizează execuție lucrări – componenta construcții civile pentru realizarea investiției “Măsuri integrate de regenerare a spațiilor publice urbane și de îmbunătățire a serviciilor educaționale și cultural - recreative din orașul Liteni” finanțată prin P.O.R. 2014-2020, axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, Cod SMIS: 125043.

VALOARE ESTIMATĂ:

Investiția (lucrarea) de bază: 2.864.984,09 lei fără TVA, din care:

 Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții - 21.511,02 lei fără TVA;

 4.1 Construcții şi instalații - 1.898.886,80 lei fără TVA;

 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 53.241,84 lei fără TVA;

 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj - 250.125,00 lei fără TVA;

 4.5 Dotări - 594.711,00 lei fără TVA;

Organizare de șantier: 46.508,43 lei fără TVA, din care:

 5.1.1 Lucrări de construcţii pentru organizarea şantierului - 46.508,43 lei fără TVA.

LOTUL nr. 2 conține:

1. Amenajare spațiu verde aferent Casei de Cultură Liteni

Amenajarea a fost conceputa pentru a funcționa ca spațiu urban de odihnă și recreere pentru toate categoriile de vârstă, dar și ca spațiu pentru evenimente socio-culturale ocazionale, în cadrul comunității locale, fiind direct învecinat Casei de Cultură Liteni.

Proximitatea clădirii în raport cu amenajarea, precum și dimensiunea și orientarea spațiului au impus o abordare de tip gradină publică, cu vegetație perimetrală abundentă, cu arbori și arbuști înalți și garduri vii de tip evergreen ce protejează spațiul și îi dau un aer de intimitate. În același timp, spațiile centrale sunt ample, de tip peluză, punctate de centre de interes funcțional și vizual, ronduri cu perene decorative prin flori și foliaj și zone de relaxare cu băncuțe.

Centrul de interes principal al grădinii este rondul cu pergole semicirculare, situat lângă colțul de NV al clădirii, dedicat jocurilor de societate. Amplasarea rondului în acest punct de îngustare al terenului nu a fost deloc întâmplătoare. El servește drept capăt de perspectivă, dar și zonă de tranzit pentru direcțiile principale de circulație în perimetru și în jurul clădirii, racordând spațiul mult mai ordonat și riguros amenajat din zona stradală, dominată de clădirea Căminului de restul parcului, cu un aspect mai natural și mai organic.

Unul din principiile care a stat la baza proiectării a fost accesibilizarea spațiului existent, pentru a crește cât mai mult procentul de utilizare al terenului de către public, precum și maximizarea potențialului funcțional. De aceea trama de alei este restrânsă la doua alei ce se reunesc în rondul cu pergole, făcând legătura între acces, parc și curtea interioară a Căminului, mai exact zona de SE, mărginită de laturile clădirii. Traseul principal este format din două segmente, unul drept, relativ scurt ce merge în paralel cu clădirea Căminului pe latura de vest și unul sinuos, în lungul căruia se înlănțuie principalele zone de activități. Acest al doilea segment se prezintă ca limită permeabilă vizual dar și ca textură prin alternarea segmentelor de tip alee pavată, clasică, cu zone circulabile verzi, trasee cu grile pvc sau trasee punctate de dale din beton vibropresat. Alegerea finisajelor încurajează libera circulație a vizitatorilor între zonele de activități, contribuie la eficientizarea funcțională, și conferă spațiilor fluiditate în parcurgere, oferind mai multe opțiuni de trasee de promenadă dar și puncte de relaxare. Spațiile deschise sunt amenajate cu amestecuri de ierburi rezistente la uzură și flori de câmp, pentru a permite acest trafic pietonal atipic, precum și desfășurarea de activități spontane în aer liber: relaxare pe iarbă, frisbie, badminton.

Aparatul de acces principal își păstrează configurația originală în raport cu clădirea Căminului, pentru a o integra în amenajare și a permite funcționarea sinergică a spațiilor interioare și exterioare. El se compune din două alei, separate de zone verzi și o parcare, transformată în suprafață verde circulabilă, ocazional carosabilă prin finisarea ei cu grile modulare PVC ce permit plantarea și protecția gazonului anti-uzură. Soluția propusă semnalează mai bine accesul în parc, fiind în același timp mult mai prietenoasă pentru mediul înconjurător.

2. Amenajare spațiu verde în localitatea Rotunda

Situat în proximitatea noului Cămin Cultural al localității Rotunda, terenul, cunoscut și ca Parcul Rotunda de către locuitori, este un spațiu cu investiție emoțională din partea acestora. În perimetrul său s-a regăsit înainte de intervenție fostul cămin cultural, ce a fost propus spre demolare datorită condițiilor de degradare a clădirii. În acest context, dublat de existența unor frumoși meri cu vârste apreciabile, s-a propus amenajarea unor spații verzi cu valoare estetică ridicată și impact socio-cultural, care să ofere locuitorilor o gamă diversă de activități și posibilități de petrecere al timpului liber, într-o zonă ce le polarizează deja interesul prin investiții anterioare.

Amenajarea pornește de la organizarea spațială impusă de problema accesibilității și se concretizează într-o compoziție cu linii clasice, regulate, cu două axe compoziționale dispuse ortogonal, pe direcțiile N-S și E-V, la intersecția cărora se găsește un amplu spațiu de relaxare, cu jardiniere cu plante decorative și rocarii și, datorită diferenței de nivel, o frumoasă perspectivă asupra Căminului cultural de vis-a-vis.

Axa de pe direcția N-S este reprezentată de aleea dublă, cu pachete de trepte ce facilitează ascensiunea și formează un impresionant aparat de intrare în parc, ce pune în valoare peisajul din jur și capătul de perspectivă din platforma centrală, reprezentat de un arbore decorativ deosebit, Liquidambar Styraciflua, al cărui foliaj capătă toamna nuanțe de roșu și oranj aprins.

Axa pe direcția E-V este mult mai lungă, traversând aproape întreg spațiul și pornește, în lungul curbei de nivel 273, de la accesul de pe mijlocul laturii de V, pentru a se opri în zona terenului sportiv multifuncțional. Terenul este amplasat pe platforma vechii construcții din teren, extinsă și consolidată corespunzător cu un zid de sprijin, ce se conturează într-un frumos element mineral de contrast cu restul vegetației. În mod similar, necesitatea accesibilizării spațiului pentru persoane cu capacitate locomotorie redusă generează o compoziție mineral-vegetală interesantă în colțul de NV, datorită rampelor din beton intercalate cu spații plantate, sub formă de jardiniere. Alternanța volumelor construite cu cele plantate creează un ritm interesant ce atrage ca imagine vizitatorii,îndemnând la explorare.

Compoziția parcului generală de tramă de alei este împărțită pe sectoare, atât pe lungimea terenului, cât și pe înălțimea acestuia, formându-se o serie de registre suprapuse ce alternează obiectivele de relaxare cu cele de activități sportive și odihnă activă.

Rigurozitatea geometrică a compoziției generale și a aleilor principale este îmblânzită de formele sinuoase ale masivelor plantate, dar și de elemente construite, precum rondul central și amfiteatrul alăturat terenului sportiv. O alee cu o pantă de 3-5% șerpuiește pe direcția E-V, delimitând registrul superior, format cu precădere din zone plantate și spații de socializare și relaxare de spațiul amfiteatrului de zonele de fitness și pajiștea dedicată activităților spontane. Ea face, de asemenea, legătura între punctul de acces din vest și foișorul din zona de SE, conectând în același timp spațiile de activități din lungul său.

Masivele plantate ce bordează întreg parcul și delimitează funcțiunile reușesc, prin aspectul spontan să atenueze din rigiditatea compoziției, jucând în același timp rolul de elemente de intimizare, izolare vizuală și fonică, precum și elemente de legătură și coeziune dintre spații.

Gardul viu vine pe rând în sprijinul acestui joc de forme rectangulare, regulate și curbe, organice, alternând intre alveole semicirculare și linii închise sau segmente izolate.

Propunerea de amenajare vine în întâmpinarea necesității comunității pentru un spațiu exterior de desfășurare a evenimentelor specifice, sub forma unui amfiteatru/teatru de vară cu cca 180 de locuri și, totodată a programului socio-cultural deja desfășurat de Căminul Cultural învecinat.

Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 12 luni.

Termenul limită de solicitare clarificări din partea operatorilor economici interesați este de 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, iar autoritatea contractantă va raspunde tuturor solicitarilor de clarificări/informațiilor suplimentare cu 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 864 984.09 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

“Măsuri integrate de regenerare a spațiilor publice urbane si de îmbunătățire a serviciilor educaționale și cultural - recreative din orașul Liteni” finanțat prin P.O.R., axa prioritară 13 – „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, Cod SMIS: 125043

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT nr.1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
45212000 Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
45214000 Bauarbeiten für Schulen oder Forschungsanstalten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO215 Suceava
Hauptort der Ausführung:

Oraș Liteni, Județul Suceava

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Contractul vizează execuție lucrări – componenta construcții civile pentru realizarea investiției “Măsuri integrate de regenerare a spațiilor publice urbane și de îmbunătățire a serviciilor educaționale și cultural - recreative din orașul Liteni” finanțată prin P.O.R. 2014-2020, axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, Cod SMIS: 125043.

VALOARE ESTIMATĂ:

Investiția (lucrarea) de bază: 20.897.465,99 lei fără TVA, din care:

 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului - 415.619,40 lei fără TVA;

 1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului şi aducerea la starea inițială - 2.726,60 lei fără TVA;

 Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții - 356.759,77 lei fără TVA;

 4.1 Construcții şi instalații - 18.421.705,44 lei fără TVA;

 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 123.876,54 lei fără TVA;

 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj - 1.504.164,88 lei fără TVA;

Organizare de șantier: 72.613,36 lei fără TVA lei fără TVA, din care:

 5.1.1 Lucrări de construcţii pentru organizarea şantierului - 72.613,36 lei fără TVA.

LOTUL nr. 1 conține 2 obiective:

1. Modernizare, reabilitare, extindere și dotare corp B aferent învățământului gimnazial din cadrul Liceului Tehnologic I.V. Liteanu

Amplasamentul studiat se află în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava. Accesul pe proprietate (pietonal şi pentru autovehicule) se face prin DJ208C ce mărgineşte terenul pe latura estică. Terenul are NC 33335 și are suprafața totala de 11986,00 mp., are formă poligonală în plan și prezintă declivitate pe direcția Nord - Sud.

Construcția propusă se încadrează la categoria de importanță C (normală – conform HGR. 766/97) și la clasă de importanță II (conform P100/2013);

Din punct de vedere al rezistenței la foc, construcția existentă are gradul IV de rezistență la foc (conform P118/99), iar construcția propusă are gradul II de rezistență la foc (conform P118/99).

Clădirea existentă

Pe amplasament, în situația existenta, regăsim 3 clădiri – C1 (Dp+P+E - școala existentă), C2 – Magazie (parter) și C3 – Grup sanitar (parter - dezafectat). Nu există grupuri sanitare exterioare funcționale.

Clădirea datează din anii 1973, fiind construită după un proiect tip existent la vremea respectiva.

Corpul C1 este alcătuit din 3 corpuri de clădire independente:

 C1.1 – Corp principal liceu tehnologic cu un regim de înălțime D (parțial)+P+1E;

 C1.2 – Grupuri sanitare cu un regim de înălțime P+1E;

 C1.3 – Centrala termică cu un regim de înălțime P.

Clădirea existentă adăpostește săli de clasa, spații administrative, spații tehnice, grupuri sanitare, circulații orizontale și verticale.

La clădirea existentă se va interveni pentru a se realiza lucrări de reabilitare, precum și pentru înlocuirea finisajelor existente. Se vor reconfigura o parte din încăperi pentru crearea următoarelor spații: grupuri sanitare pe sexe pentru elevi, grupuri sanitare pe sexe pentru profesori, grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități, un cabinet medical + sală de tratament + grup sanitar, un spațiu pentru programul „Cornul și laptele”.

Clădirea propusă

Obiectivul, amplasat în orașul Liteni, județul Suceava, are destinație de învățământ școlar. Clădirea C1, în varianta propusă, are dimensiunile maxime de 27.81m x 53.97m. Construcția va fi alcătuită din cinci tronsoane alăturate, dintre care:

- corpul principal de clădire, cu regim de înălțime D(p)+P+2E;

- un corp de clădire cu regim de înălțime parter, ce va adăposti centrala termică; Accesul în acest corp se realizează direct din exterior; acesta nu comunică funcțional cu celelalte tronsoane.

- un corp de clădire cu regim de înălțime D+P+2E, ce va adăposti o casă de scară închisa. Acesta va comunica funcțional la demisol, parter și la cele 2 etaje cu corpul principal de clădire.

- două corpuri de clădire, cu regim de înălțime parter si 2 etaje, ce adăpostesc grupurile sanitare ale elevilor. Acestea vor comunica funcțional la parter și la cele 2 etaje cu corpul principal de clădire.

Înălțimea maximă a clădirii este de +13.38m (față de cota +/-0.00 a clădirii).

De asemenea, într-un spațiu de la nivelul parterului, s-a prevăzut echipament de control și detecție a incendiilor ECS (P.14 – Camera ECS). Ușa de acces în acest spațiu va fi EI2 30-C.

Clădirea propusă va adăposti 14 săli de clasă, 1 laborator de informatică, 1 laborator de chimie, o sală de festivități, o cancelarie, cabinet medical + sala de tratament, un spațiu pentru depozitarea „Cornul și laptele”, un spațiu pentru depozitarea materialelor necesare curățeniei, un vestiar pentru personalul de întreținere, o camera DVR, spații pentru depozitare, grupuri sanitare pentru profesori, elevi şi persoane cu dizabilități, spații dedicate circulației pe orizontală/verticală. De asemenea, clădirea are prevăzut un spațiu de depozitare și un spațiu pentru centrala termică, ambele având acces separat, direct din exterior.

2. Construire și dotare centru cultural recreativ

Conform H.G. nr. 766/1997, construcția se încadrează în categoria “C” (normală) de importanță, conform P100/2013 clădirea în clasa II de importanță (deosebită), conform P118/99 gradul de rezistență la foc II și risc mic de incendiu.

Amplasamentul este situat în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava (str. Viei 1, nr. cad. 33335). Lucrările prevăzute prin proiect sunt amplasate pe un teren proprietate al domeniului public al orașului Liteni, conform actelor de proprietate anexate prezentei documentații. Conform Certificatului de urbanism și Extrasului de Carte Funciară, terenul are destinația de curți construcții.

Terenul cu suprafața de 11.986 mp, are formă neregulată în plan, și este ocupat de trei corpuri de clădiri cu funcţiuni de învățământ și anexe. În localitate există și rețea de alimentare cu apa, rețea de canalizare, rețea de energie electrică.

Clădirea propusă va fi demisol parțial, parter și un etaj parțial la fațada principală a clădirii și va cuprinde sala de spectacole, biblioteca și alte spații conexe cu grupuri sanitare și toate funcțiunile cerute de normele in vigoare. Structura imobilului propus va fi din cadre (stâlpi și grinzi din beton armat) precum și ferme metalice peste sala de spectacole, fundații izolate sub stâlpi, planșeu de beton armat peste demisol, parter și etaj iar acoperirea peste sala de spectacole din panouri sandwich.

Pentru a se crea condițiile adecvate activităților ce se vor desfășura în viitor, s-au propus realizarea următoarelor lucrări:

 Construirea unei clădiri cu funcțiunea centru cultural-recreativ, regim de înălțime demisol parțial, parter și etaj;

 Compartimentarea și forma clădirii au fost proiectate în vederea obținerii spațiilor necesare pentru desfășurarea activităților propuse, în conformitate cu cerințele actuale și cu normativele în vigoare;

 Structura clădirii va fi realizată pe sistem cadre din beton armat, cu închideri din zidărie BCA de 25 cm la exterior;

 În zona sălii de spectacole se vor realiza ferme metalice ce vor rezeme pe stâlpii din beton armat;

 Compartimentările interioare vor fi realizate din zidărie BCA de 20 și 15cm și pereți din gips-carton;

 Acoperişul va fi tip terasă necirculabilă, iar peste sala de spectacole se va executa un sistem de acoperişuri înclinate din panouri sandwich cu vată bazaltică de 15 cm grosime;

 Clădirea va fi izolată cu vată bazaltică de 10 cm grosime, iar tencuiala va fi în nuanţe de gri-antracit;

 Tâmplăria va fi din PVC cu geam tripan culoare gri antracit;

 Planșeele peste demisol, respectiv parter și etaj vor fi din beton armat;

 Sistemul de colectare și îndepărtare a apelor meteorice (jgheaburi, burlane, drenuri) se va dimensiona conform cerințelor;

 Realizare accese, inclusiv pentru persoanele cu handicap motor;

 Scările și trotuarele exterioare se vor proiecta și executa astfel încât să se asigure o bună circulație a persoanelor, inclusiv a celor cu deficiențe fizico-motrice;

 Tencuielile se vor realiza cu material rezistent, pe bază de ciment în amestec cu var, de preferință cu mașini de tencuit performante. Peste tencuială se vor întinde două straturi de glet de ipsos. După șlefuirea și amorsarea suprafețelor se vor aplica două straturi de vopsea lavabilă;

 Pardoselile se vor executa din parchet laminat pentru trafic intens și gresie antiderapantă. La executarea șapelor se va avea în vedere că la final suprafețele finite să fie la același nivel;

 Realizare instalații electrice, sanitare și termice;

 La proiectarea instalațiilor electrice, sanitare și termice se va ține cont de normativele în vigoare și de situația specifică a compartimentărilor din clădire, astfel încât să se creeze un confort termic ridicat și economic, precum și un standard ridicat al grupurilor sanitare;

 Amenajarea de grupuri sanitare pentru spectatori și personal, dimensionate conform normativelor în vigoare;

 Amenajarea unei centrale termice cu acces direct din exterior care va funcționa cu combustibil solid.

Se vor realiza alei de circulație interioară și se vor amenaja locuri de parcare pentru spectatori, personal și artiști.

Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 12 luni.

Termenul limită de solicitare clarificări din partea operatorilor economici interesați este de 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, iar autoritatea contractantă va raspunde tuturor solicitarilor de clarificări/informațiilor suplimentare cu 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 20 897 465.99 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

“Măsuri integrate de regenerare a spațiilor publice urbane si de îmbunătățire a serviciilor educaționale și cultural - recreative din orașul Liteni” finanțat prin P.O.R., axa prioritară 13 – „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, Cod SMIS: 125043

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

CERINȚA

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 modificată și completată.

MODALITATE ÎNDEPLINIRE:

Se va completa formularul DUAE pentru fiecare operator economic participant la procedură.

După aplicarea criteriului de atribuire, Ofertantul a cărui ofertă a fost clasată pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante, demonstrează inexistența situațiilor de excludere prin prezentarea documentelor justificative valabile la momentul prezentării, constând în:

 certificate privind plata obligațiilor la bugetul local și la bugetul general consolidat care să confirme faptul că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată restante privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat,

 cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

 după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

Declarația privind conflictul de interese va fi prezentată de toți participanții odată cu depunerea DUAE și a ofertei în SEAP. Declarația va conține informații aferente situației lor.

Numele persoanelor cu rol de decizie la nivelul Autorității Contractante care sunt implicate în desfășurarea procedurii de achiziție sunt:

 Onisii Tomita – Primar;

 Iacob Marius – Viceprimar;

 Balan Mihai – Secretar general al orașului;

 Anton Gabriela Maria – Consilier;

 Florescu Liviu – Inspector;

 Tanasa Vasile – Consilier.

Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Atenție! Toate documentele/ofertele depuse în sistemul SICAP trebuie să fie semnate cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, conform art. 123, alin (3) din HG nr. 395/2016.

Orice Operator Economic participant la procedură, indiferent dacă este Ofertant individual, membru al unei asocieri, Subcontractant sau Terț Susținător, trebuie să dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în nici una din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

MODALITATEA DE ÎNDEPLINIRE:

Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor (inclusiv pentru asociați și subcontractanți pe a căror capacitate se bazează pentru îndeplinirea cerințelor), utilizând formularul pus la dispoziție de autoritatea contractantă.

Cerința mai sus menționată este obligatorie și se evaluează inițial pe baza informațiilor furnizate de operatorul economic Ofertant în DUAE depus, completat conform cerințelor.

La solicitarea expresă a Autorității Contractante și în aplicarea prevederilor art. 196 și următoarele din Legea 98/2016, Ofertantul câștigător (Operator Economic individual sau membru al asocierii) și orice alt Operator Economic implicat în procedură trebuie sa fie în măsură să prezinte documente care să:

1. probeze toate afirmațiile incluse în DUAE;

2. să demonstreze că:

a. Operatorul Economic este legal constituit în țara sa de origine și că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii,

b. desfășoară în mod licit pe piață activitatea sa profesională, respectiv:

i. există corespondență între obiectul principal al Contractului și activitatea economică înscrisă în documentul de constituire al Operatorului Economic sub formă de cod NACE (Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană sau echivalent) pentru Operatorul/Operatorii Economici ofertanți;

ii. există corespondență între activitatea asociată rolului Operatorului Economic în procedură și activitatea economică înscrisă în documentul de constituire al acestuia sub formă de cod NACE (Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană sau echivalent) pentru Subcontractant și/sau Terț Susținător. Corespondența se determină prin raportarea cel puțin la secțiunea din economia națională, determinată pe principiul omogenității la nivel de Clasificare a activităților din economia naționala, cu luarea în considerare a naturii lucrărilor executate.

Documente justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informațiilor incluse în DUAE referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și pe care Operatorul Economic le poate propune Autorității Contractante includ, fără a se limita la:

Certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comerțului sau documente echivalente eliberate de autorități competente din țara în care Operatorul Economic este înregistrat, valabile la data prezentării acestuia.

Cerința mai sus menționată este obligatorie și se evaluează: CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ/CERINȚĂ NEÎNDEPLINITĂ utilizând ca referințe:

1. descrierea din Fișa de Date a Achiziției – Secțiunea III.2.1. b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale,

2. informațiile furnizate de operatorul economic Ofertant în DUAE,

3. documentele justificative furnizate de Operatorul Economic Ofertant pentru demonstrarea celor declarate în DUAE.

În aplicarea art. 197 din Legea 98/2016 cu modificările si completările ulterioare atunci când, Operatorul Economic precizează că documentele justificative sunt disponibile în format electronic și indică URL-ul și codul de acces la informații, acesta nu trebuie să mai transmită, la solicitarea expresă a Autorității Contractante, documentele suport, ci doar să confirme Autorității Contractante că informațiile sunt disponibile pentru a fi accesate și transferate de la adresa URL menționată de operator și incluse în arhiva electronică constituită la nivel de Autoritate Contractantă.

Documentele privind capacitatea de exercitare a activității profesionale nu pot fi prezentate în favoarea ofertantului de către terţul/terți susținător/susținători.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 2 Specificati cifra de afaceri medie anuala Ofertantul (Operator Economic individual sau oricare membru al asocierii) trebuie să dovedească o medie anuală a cifrei de afaceri cel puțin egală cu 5.600.000,00 lei pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate, respectiv 2019, 2020 și 2021.

Loturile: 2 Cifra de afaceri medie anuala 1. Ofertantul (Operator Economic individual sau oricare membru al asocierii) trebuie să dovedească o medie anuală a cifrei de afaceri cel puțin egală cu 5.600.000,00 lei pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate, respectiv 2019, 2020 și 2021. 2. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, ce urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: situațiile financiare pentru exercițiile financiare încheiate sau alte dovezi considerate adecvate pentru a dovedi nivelul solicitat al cifrei de afaceri (situațiile financiare sau extrase din situațiile financiare înregistrate la ANAF, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE pentru anii 2019, 2020 și 2021) ; aceste documente trebuie prezentate de ofertant precum și de toți membrii asocierii și Terții susținători, după caz, pe ale căror capacități se bazează pentru îndeplinirea cerinței. Dacă din motive obiective și justificate, operatorul economic nu este în măsură să prezinte documentele solicitate anterior, acesta este autorizat să facă dovada situației sale economice și financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Pentru conversie din altă monedă în moneda în care este exprimată cerința minimă, Autoritatea Contractantă va utiliza pentru conversie cursul de schimb mediu anual publicat de Banca Națională a României pentru respectivul exercițiu financiar. Atunci când Operatorul Economic s-a înființat sau și-a început activitatea în unul din cei 3 ani financiari pentru care se solicită informații, Operatorul Economic în cauză va include informații despre cifra de afaceri pentru exercițiile financiare încheiate până la momentul completării DUAE.

Loturile: 1 Specificati cifra de afaceri medie anuala Ofertantul (Operator Economic individual sau oricare membru al asocierii) trebuie să dovedească o medie anuală a cifrei de afaceri cel puțin egală cu 40.000.000,00 lei pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate, respectiv 2019, 2020 și 2021.

Loturile: 1 Cifra de afaceri medie anuala Ofertantul (Operator Economic individual sau oricare membru al asocierii) trebuie să dovedească o medie anuală a cifrei de afaceri cel puțin egală cu 40.000.000,00 lei pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate, respectiv 2019, 2020 și 2021.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței, Ofertantul va completa informațiile aferente situației sale de fapt în cadrul formularului DUAE (răspuns). 2. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, ce urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: situațiile financiare pentru exercițiile financiare încheiate sau alte dovezi considerate adecvate pentru a dovedi nivelul solicitat al cifrei de afaceri (situațiile financiare sau extrase din situațiile financiare înregistrate la ANAF, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE pentru anii 2019, 2020 și 2021) ; aceste documente trebuie prezentate de ofertant precum și de toți membrii asocierii și Terții susținători, după caz, pe ale căror capacități se bazează pentru îndeplinirea cerinței. Dacă din motive obiective și justificate, operatorul economic nu este în măsură să prezinte documentele solicitate anterior, acesta este autorizat să facă dovada situației sale economice și financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Pentru conversie din altă monedă în moneda în care este exprimată cerința minimă, Autoritatea Contractantă va utiliza pentru conversie cursul de schimb mediu anual publicat de Banca Națională a României pentru respectivul exercițiu financiar. Atunci când Operatorul Economic s-a înființat sau și-a început activitatea în unul din cei 3 ani financiari pentru care se solicită informații, Operatorul Economic în cauză va include informații despre cifra de afaceri pentru exercițiile financiare încheiate până la momentul completării DUAE. 3. Pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime privind cifra de afaceri, orice Operator Economic are dreptul: a) să invoce susținerea unui terț în condițiile art. 182, 183, 184 din Legea nr. 98/2016, caz în care va depune odată cu oferta :  Angajamentul ferm de susținere din partea terților în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea economică și financiară ce specifică în mod expres faptul că Terțul Susținător își asumă în mod solidar cu Operatorul Economic/Operatorii Economici Ofertanți răspunderea pentru executarea Contractului ce rezultă din această procedură, în cazul în care acesta (terțul) nu își îndeplinește obligațiile de susținere asumate prin angajament;  Un formular DUAE (răspuns), completat corespunzător pentru Terțul Susținător.  să completeze informațiile corespunzătoare în propriul DUAE (răspuns). În acest caz Terțul Susținător trebuie să:  să nu se afle în una din situațiile descrise în Fișa de Date a Achiziției ca reprezentând motiv de excludere;  sa fie înscris într-un registru profesional relevant sau în registrul comerțului sau echivalent, în țara în care este stabilit. b) să participe în comun cu alți Operatori Economici la Procedura de Atribuire, în condițiile art. 53 din Legea nr. 98/2016, caz în care va depune odată cu oferta:  Acordul de asociere;  un formular DUAE(răspuns) separat pentru Operatorul Economic cu care participă la această procedură completat în mod  corespunzător de acesta  să completeze informațiile corespunzătoare în propriul DUAE (răspuns). În cazul în care Ofertantul este o asociere de Operatori Economici, cerința minimă privind cifra de afaceri poate fi îndeplinită prin cumul de toți membrii asocierii.

Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței, Ofertantul va completa informațiile aferente situației sale de fapt în cadrul formularului DUAE (răspuns).

1. Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței, Ofertantul va completa informațiile aferente situației sale de fapt în cadrul formularului DUAE (răspuns). 2. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, ce urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: situațiile financiare pentru exercițiile financiare încheiate sau alte dovezi considerate adecvate pentru a dovedi nivelul solicitat al cifrei de afaceri (situațiile financiare sau extrase din situațiile financiare înregistrate la ANAF, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE pentru anii 2019, 2020 și 2021) ; aceste documente trebuie prezentate de ofertant precum și de toți membrii asocierii și Terții susținători, după caz, pe ale căror capacități se bazează pentru îndeplinirea cerinței. Dacă din motive obiective și justificate, operatorul economic nu este în măsură să prezinte documentele solicitate anterior, acesta este autorizat să facă dovada situației sale economice și financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Pentru conversie din altă monedă în moneda în care este exprimată cerința minimă, Autoritatea Contractantă va utiliza pentru conversie cursul de schimb mediu anual publicat de Banca Națională a României pentru respectivul exercițiu financiar. Atunci când Operatorul Economic s-a înființat sau și-a început activitatea în unul din cei 3 ani financiari pentru care se solicită informații, Operatorul Economic în cauză va include informații despre cifra de afaceri pentru exercițiile financiare încheiate până la momentul completării DUAE. 3. Pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime privind cifra de afaceri, orice Operator Economic are dreptul: a) să invoce susținerea unui terț în condițiile art. 182, 183, 184 din Legea nr. 98/2016, caz în care va depune odată cu oferta :  Angajamentul ferm de susținere din partea terților în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea economică și financiară ce specifică în mod expres faptul că Terțul Susținător își asumă în mod solidar cu Operatorul Economic/Operatorii Economici Ofertanți răspunderea pentru executarea Contractului ce rezultă din această procedură, în cazul în care acesta (terțul) nu își îndeplinește obligațiile de susținere asumate prin angajament;  Un formular DUAE (răspuns), completat corespunzător pentru Terțul Susținător.  să completeze informațiile corespunzătoare în propriul DUAE (răspuns). În acest caz Terțul Susținător trebuie să:  să nu se afle în una din situațiile descrise în Fișa de Date a Achiziției ca reprezentând motiv de excludere;  sa fie înscris într-un registru profesional relevant sau în registrul comerțului sau echivalent, în țara în care este stabilit. b) să participe în comun cu alți Operatori Economici la Procedura de Atribuire, în condițiile art. 53 din Legea nr. 98/2016, caz în care va depune odată cu oferta:  Acordul de asociere;  un formular DUAE(răspuns) separat pentru Operatorul Economic cu care participă la această procedură completat în mod  corespunzător de acesta  să completeze informațiile corespunzătoare în propriul DUAE (răspuns). În cazul în care Ofertantul este o asociere de Operatori Economici, cerința minimă privind cifra de afaceri poate fi îndeplinită prin cumul de toți membrii asocierii.

1. Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței, Ofertantul va completa informațiile aferente situației sale de fapt în cadrul formularului DUAE (răspuns). 2. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, ce urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: situațiile financiare pentru exercițiile financiare încheiate sau alte dovezi considerate adecvate pentru a dovedi nivelul solicitat al cifrei de afaceri (situațiile financiare sau extrase din situațiile financiare înregistrate la ANAF, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE pentru anii 2019, 2020 și 2021) ; aceste documente trebuie prezentate de ofertant precum și de toți membrii asocierii și Terții susținători, după caz, pe ale căror capacități se bazează pentru îndeplinirea cerinței. Dacă din motive obiective și justificate, operatorul economic nu este în măsură să prezinte documentele solicitate anterior, acesta este autorizat să facă dovada situației sale economice și financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Pentru conversie din altă monedă în moneda în care este exprimată cerința minimă, Autoritatea Contractantă va utiliza pentru conversie cursul de schimb mediu anual publicat de Banca Națională a României pentru respectivul exercițiu financiar. Atunci când Operatorul Economic s-a înființat sau și-a început activitatea în unul din cei 3 ani financiari pentru care se solicită informații, Operatorul Economic în cauză va include informații despre cifra de afaceri pentru exercițiile financiare încheiate până la momentul completării DUAE.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 2 Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Experiența similară: Ofertantul trebuie să fi executat lucrări similare în ultimii 5 ani, raportați la data-limită de depunere a ofertelor, în valoare cumulată de cel puțin 2.800.000,00 lei fără TVA. Se acceptă însumarea valorilor aferente lucrărilor executate în cadrul a maximum 3 contracte. Prin lucrări similare, se înțelege:  lucrări de amenajare și/sau modernizare spații verzi și/sau lucrări de amenajare peisagistică sau orice altă experiență similară din punct de vedere al complexității și/sau utilității contractului ce urmează a fi atribuit) pentru Lotul nr. 2, conform prevederilor H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.

Loturile: 1 Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Experiența similară: Ofertantul trebuie să fi executat lucrări similare în ultimii 5 ani, raportați la data-limită de depunere a ofertelor, în valoare cumulată de cel puțin 20.000.000,00 lei fără TVA. Se acceptă însumarea valorilor aferente lucrărilor executate în cadrul a maximum 3 contracte. Prin lucrări similare, se înțelege:  lucrări de construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere clădiri cuprinse cel puțin în categoria de importanță C pentru Lotul nr. 1 sau orice altă experiență similară din punct de vedere al complexității și/sau utilității contractului ce urmează a fi atribuit), conform prevederilor H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.

Loturile: 1 Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu Ofertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) demonstrează că deține certificări specifice care atestă respectarea de către acesta a sistemelor sau standardelor de management de mediu conform standardului ISO 14001 sau echivalente cu acesta, pentru activitățile ce fac obiectul contractului.

Loturile: 2 Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Ofertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) demonstrează că deține certificări specifice care atestă respectarea de către acesta a standardului de asigurare a calității ISO 9001 sau echivalent, pentru activitățile ce fac obiectul contractului.

Loturile: 2 Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu Ofertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) demonstrează că deține certificări specifice care atestă respectarea de către acesta a sistemelor sau standardelor de management de mediu conform standardului ISO 14001 sau echivalente cu acesta, pentru activitățile ce fac obiectul contractului.

Loturile: 1 Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Ofertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) demonstrează că deține certificări specifice care atestă respectarea de către acesta a standardului de asigurare a calității ISO 9001 sau echivalent, pentru activitățile ce fac obiectul contractului.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime referitoare la experiența similară se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor (inclusiv pentru asociații sau terțul susținător pe a căror capacitate se bazează pentru îndeplinirea cerințelor), utilizând formularul pus la dispoziție de autoritatea contractantă. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi:  numărul și data contractului/contractelor invocat/invocate drept experiență similară;  tipul/categoriile de lucrări executate;  calitatea in care a participat la contract (ofertant unic, asociat sau subcontractant);  ponderea si /sau activitățile pentru care a fost responsabil;  data si numărul documentului de recepție;  valoarea lucrărilor similare exprimata in lei fără TVA;  data de începere si data de încheiere a contractului;  denumirea completa a beneficiarului lucrării.

Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime referitoare la experiența similară se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor (inclusiv pentru asociații sau terțul susținător pe a căror capacitate se bazează pentru îndeplinirea cerințelor), utilizând formularul pus la dispoziție de autoritatea contractantă. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi:  numărul și data contractului/contractelor invocat/invocate drept experiență similară;  tipul/categoriile de lucrări executate;  calitatea in care a participat la contract (ofertant unic, asociat sau subcontractant);  ponderea si /sau activitățile pentru care a fost responsabil;  data si numărul documentului de recepție;  valoarea lucrărilor similare exprimata in lei fără TVA;  data de începere si data de încheiere a contractului;  denumirea completa a beneficiarului lucrării.

1) Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, Ofertantul trebuie să utilizeze Partea IV. Criterii de selecție, Secțiunea D: Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu în DUAE (răspuns) rubrica "Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu", furnizând informații despre certificarea deținută. 2) La solicitarea expresă a Autorității Contractante și în aplicarea prevederilor art. 196 din Legea nr. 98/2016, transmisă ca urmare a finalizării procesului de evaluare și întocmirea clasamentului ofertelor admisibile pe baza aplicării criteriului de atribuire, Ofertantul (Operator Economic individual sau membru al asocierii) aflat pe primul loc trebuie să fie în măsură să prezinte documente care să probeze toate afirmațiile incluse în DUAE (răspuns) la rubrica Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu", constând în certificat valabil la momentul prezentării, emis de un organism de certificare acreditat care să ateste respectarea de către operatorul economic a standardului sau alte probe sau dovezi care atestă respectarea de către acesta a sistemelor sau standardelor de management de mediu. 3) În cazul în care Ofertantul este o asociere de Operatori Economici, fiecare membru al asocierii trebuie să demonstreze individual că deține certificări specifice care atestă respectarea de către acesta a standardului de management de mediu, pentru partea din Contract pe care o va îndeplini, în acest caz acesta trebuind să transmită împreună cu Oferta, până la termenul limită comunicat pentru depunerea Ofertei următoarele: a. Acordul de asociere; b. Un formular DUAE (răspuns) separat pentru Operatorul Economic cu care participă la această procedură, completat și semnat în mod corespunzător de Operatorul Economic cu care prezintă Oferta în asociere.

1) Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, Ofertantul trebuie să utilizeze Partea IV. Criterii de selecție, Secțiunea D: Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu în DUAE (răspuns) rubrica "Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calității", furnizând informații despre certificarea deținută. 2) La solicitarea expresă a Autorității Contractante și în aplicarea prevederilor art. 196 din Legea nr. 98/2016, transmisă ca urmare a finalizării procesului de evaluare și întocmirea clasamentului ofertelor admisibile pe baza aplicării criteriului de atribuire, Ofertantul (Operator Economic individual sau membru al asocierii) aflat pe primul loc trebuie să fie în măsură să prezinte documente care să probeze toate afirmațiile incluse în DUAE (răspuns) la rubrica "Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calității", constând în certificat valabil la momentul prezentării, emis de un organism de certificare acreditat care să ateste respectarea de către operatorul economic a standardului sau alte probe sau dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității (pentru cazurile specifice prevăzute de lege). 3) În cazul în care Ofertantul este o asociere de Operatori Economici, fiecare membru al asocierii trebuie să demonstreze individual că deține certificări specifice care atestă respectarea de către acesta a standardului de asigurare a calității ISO 9001, pentru partea din Contract pe care o va îndeplini, în acest caz acesta trebuind să transmită împreună cu Oferta, până la termenul limită comunicat pentru depunerea Ofertei următoarele: a. Acordul de asociere; b. Un formular DUAE (răspuns) separat pentru Operatorul Economic cu care participă la această procedură, completat și semnat în mod corespunzător de Operatorul Economic cu care prezintă Oferta în asociere.

1) Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, Ofertantul trebuie să utilizeze Partea IV. Criterii de selecție, Secțiunea D: Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu în DUAE (răspuns) rubrica "Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu", furnizând informații despre certificarea deținută. 2) La solicitarea expresă a Autorității Contractante și în aplicarea prevederilor art. 196 din Legea nr. 98/2016, transmisă ca urmare a finalizării procesului de evaluare și întocmirea clasamentului ofertelor admisibile pe baza aplicării criteriului de atribuire, Ofertantul (Operator Economic individual sau membru al asocierii) aflat pe primul loc trebuie să fie în măsură să prezinte documente care să probeze toate afirmațiile incluse în DUAE (răspuns) la rubrica Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu", constând în certificat valabil la momentul prezentării, emis de un organism de certificare acreditat care să ateste respectarea de către operatorul economic a standardului sau alte probe sau dovezi care atestă respectarea de către acesta a sistemelor sau standardelor de management de mediu. 3) În cazul în care Ofertantul este o asociere de Operatori Economici, fiecare membru al asocierii trebuie să demonstreze individual că deține certificări specifice care atestă respectarea de către acesta a standardului de management de mediu, pentru partea din Contract pe care o va îndeplini, în acest caz acesta trebuind să transmită împreună cu Oferta, până la termenul limită comunicat pentru depunerea Ofertei următoarele: a. Acordul de asociere; b. Un formular DUAE (răspuns) separat pentru Operatorul Economic cu care participă la această procedură, completat și semnat în mod corespunzător de Operatorul Economic cu care prezintă Oferta în asociere.

1) Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, Ofertantul trebuie să utilizeze Partea IV. Criterii de selecție, Secțiunea D: Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu în DUAE (răspuns) rubrica "Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calității", furnizând informații despre certificarea deținută. 2) La solicitarea expresă a Autorității Contractante și în aplicarea prevederilor art. 196 din Legea nr. 98/2016, transmisă ca urmare a finalizării procesului de evaluare și întocmirea clasamentului ofertelor admisibile pe baza aplicării criteriului de atribuire, Ofertantul (Operator Economic individual sau membru al asocierii) aflat pe primul loc trebuie să fie în măsură să prezinte documente care să probeze toate afirmațiile incluse în DUAE (răspuns) la rubrica "Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calității", constând în certificat valabil la momentul prezentării, emis de un organism de certificare acreditat care să ateste respectarea de către operatorul economic a standardului sau alte probe sau dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității (pentru cazurile specifice prevăzute de lege). 3) În cazul în care Ofertantul este o asociere de Operatori Economici, fiecare membru al asocierii trebuie să demonstreze individual că deține certificări specifice care atestă respectarea de către acesta a standardului de asigurare a calității ISO 9001, pentru partea din Contract pe care o va îndeplini, în acest caz acesta trebuind să transmită împreună cu Oferta, până la termenul limită comunicat pentru depunerea Ofertei următoarele: a. Acordul de asociere; b. Un formular DUAE (răspuns) separat pentru Operatorul Economic cu care participă la această procedură, completat și semnat în mod corespunzător de Operatorul Economic cu care prezintă Oferta în asociere.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/07/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/11/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/07/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Vor fi evaluate doar ofertele care respectă în întregime cerințele documentației de atribuire.

Ofertele incomplete și/sau care prezintă necorelări între datele prezentate vor fi respinse. Solicitările de clarificări vor viza doar confirmarea unor elemente din documentele depuse în ofertă nu și completarea cu documente care lipsesc din ofertă. În cazul Asocierii, Acordul de asociere trebuie să statuteze că asociații sunt responsabili în mod egal, uniți și individual, să precizeze fizic, valoric și procentual gradul de implicare al asociaților, că asociații vor ramâne în această formă de asociere pe toată durata de realizare a contractului.

Nu sunt acceptate oferte alternative.

Daca oferta este depusă de o asociere formată din 2 sau mai mulți operatori economici, garanția de participare/de bună execuție se va constitui în numele asocierii.

Solicitările de clarificări se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la Secțiunea ”Întrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la Secțiunea ”Documentație și Clarificări” din cadrul anunțului, autoritatea contractantă urmănd să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare decât cea stabilită în conformitate cu prevederile art. 27 din HG 395/2016. Prin urmare, pentru transmiterea solicitărilor de clarificări în legatură cu Documentația de atribuire operatorii economici trebuie să se înregistreze în SICAP (www.e-licitatie.ro).

Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, până la termenul stabilit în anunţul de participare, conform. art. 103, alin. 2) din HG 395/2016 și autoritatea contractantă va răspunde tipizat în funcție de solicitările de clarificări primite.

În vederea completării DUAE de către operatorii economici interesați, se va accesa linkul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

Comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legatură cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SICAP (Secțiunea “Intrebări”). Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SICAP (Secțiunea “Intrebări”), în format electronic, semnate cu semnătura electronică, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 12 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor pentru fiecare lot în parte.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Persoanele care consideră că au fost lezate de o eroare sau de o abatere în timpul procedurii de atribuire, ca rezultat al unei acțiuni sau inacțiuni a Autorității Contractante, care încalcă legile privind achizițiile publice, pot actiona in sensul contestarii acestei proceduri potrivit prevederilor Legii 101/2016, actualizată.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022